Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

Kính gửi Ông tướng Quốc Thước

Alabama

                  1

Thưa Ông, tôi không dám lạm bàn về tình cảm cá nhân ông đối với đảng cộng sản Việt Nam, vì đó cũng chỉ là tình cảm cá nhân của ông mà thôi! Và cho dù toàn bộ đảng viên đảng cộng sản Việt Nam (gần 4 triệu người) đều thành công và mãn nguyện với đảng cộng sản VN như ông, thì con số đó cũng chỉ chiếm khoảng 5-6% tổng số người dân Việt Nam mà thôi, nên chuyện bỏ đảng hay không sẽ không mấy gì quan trọng – nếu như đảng CSVN đã không độc chiếm quyền cai trị đất nước này.


Là đảng độc quyền, các đảng viên của đảng CSVN có mọi thứ trong tay: quyền lực, hiến pháp – pháp luật, sức mạnh vũ trang bảo vệ, quan tòa, nhà tù, báo chí truyền thông, tài nguyên thiên nhiên, ngân khố quốc gia, thị trường, sức sản xuất và khả năng đóng góp vào công quỹ của người dân…ối cha ôi, quá nhiều quyền và lợi tới mức không kể hết. Vậy thì đảng viên đảng CSVN có ngu mới bỏ đảng?

nhưng cũng từ trong đống ngập ngụa đó, đảng của ông đã hư thối lại càng hư thối, cho đến ngày nay thì một bộ phận rất lớn các đảng viên CSVN nhận thấy họ đã thực sự sai lầm khi gia nhập vào hàng ngũ này! Và đó là lý do họ đi tới quyết định bỏ đảng, để giữ lại phần phẩm hạnh của một người dân lương thiện. Ông có thấy điều đó không?

Ông nói rằng “…bỏ đảng trong thời điểm khó khăn …là ta có lỗi với đảng”  http://danviet.vn/thoi-su/tuong-quoc-thuoc-bo-dang-khi-kho-khan-la-co-loi-voi-dan (!?), làm như ông muốn nói rằng đảng CSVN là một hình tượng siêu thực và vĩ đại tới mức mọi đảng viên đã trở thành một tín đồ của đảng(?). Thực ra, đảng CSVN cũng chỉ là một tổ chức chính trị như nhiều đảng chính trị khác đã từng được hình thành và phát triển trên đất nước này. Nhưng đảng CSVN đã bằng mọi cách xóa sổ các đối thủ chính trị của mình để độc chiếm quyền cai trị đất nước, và đằng sau cái “ánh hào quang kháng chiến chống ngoại xâm đó” có biết bao nhiêu xương máu và bất hạnh đã đổ lên đầu của nhiều chục triệu gia đình Việt nam, chắc chắn con số này lớn hơn số lượng đảng viên của đảng CSVN bây giờ. hành động này đã đưa đẩy đất nước Việt nam vào thảm họa lớn ngày hôm nay: cả đất nước 90 triệu dân mà không có một hoạt động xã hội nào thực sự là của người dân, mang tâm tư và nguyện vọng riêng của từng nhóm người riêng: đảng CSVN đã thâu tóm tất cả và chupk lên đầu tất cả các tầng lớp nhân dân một vòng kim cô nô lệ: hãy yên lặng và tuân lệnh!

Vậy mà giờ này ông nói”…bỏ đảng trong lúc đảng khó khăn là có tội với đảng”. Hóa ra bây giờ đảng đang khó khăn sao? lạ chưa?!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét