Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

Kính thưa toàn thể Quốc Dân Đồng Bào của tôi,

 Trần Duy Khánh 

                                  

Với sự ươn hèn chấp nhận làm thân khuyển mã cho bọn bành trướng Bắc kinh của đảng Cộng Sản Việt Nam, bọn chúng đã không còn biết quốc gia dân tộc là gì, không còn một chút sỉ diện nào, luôn tuân lệnh Thiên triều Đại Hán của bọn chúng mà ra tray đàn áp mọi tiếng nói yêu nước của Đồng Bào chúng ta. Chúng đã dâng biển đảo, đất liền cho lũ giặc phương Bắc và ngăn cấm việc chúng ta tưởng niệm những Anh Linh của chúng ta đã bỏ mình vì bảo vệ giang sơn gấm vóc của tiền nhân để lại.


Vừa qua, ngày 19/01/2014, theo lệnh Thiên triều, đảng Cộng Sản Việt Nam đã phá hoại buổi lễ Truy Điệu những Anh Linh Hoàng Sa của dân tộc ta. Lần này, ngày 16/02/2014, chắc chắn bọn chúng cũng không thể để yên mà tìm cách gây rối, phá hoại, và có thể bắt bớ đồng bào ta vì lễ Truy Điệu những Anh Hùng dân tộc đã bỏ mình vì chống lại cuộc xâm lược bạo tàn và man rợ của tập đoàn xâm lược Trung Cộng phương Bắc. Trong khi ở bên nước của Thiên triều của cái đảng Cộng Sản Việt Nam Vong Nô chúng nó cho rầm rộ tổ chức đủ mọi thử lễ hội để tưởng niệm, ca ngợi cuộc xâm lược đó.

Là một người con của dân tộc Việt, chúng ta không thể nào chấp nhận cúi đầu vì cái đảng Cộng Sản Việt Nam mà trở thành người ươn hèn đợi ngày làm thân nô lệ trâu ngựa cho bọn giặc Truyền Kiếp từ phương Bắc được.

Tôi không khuyến khích bạo lực, nhưng đối với nhưng mưu ma chước quỷ hòng dâng nước ta cho Thiên triều của chúng nó tôi cảm thấy không còn cách nào hơn là phải hy sinh thân mình, đánh thức lòng quật cường của dân tộc trước họa mất nước và diệt vọng. Nay tôi kinh xin thông báo cho toàn thể Quốc Dân Đồng Bào của tôi được rõ:

Vào ngày 16/02/2014, khi đồng bào hội tụ để làm lễ Truy Điệu các Anh Linh Chiến Sĩ đã Vị Quốc Vong Thân trong trận chiến phía Bắc chống lũ bành trướng mọi rợ Bắc Kinh, đám tay sai của đảng Cộng Sản Vong Nô mang tên Việt Nam sẽ thừa lệnh mà đến đó sách nhiễu và đàn áp đồng bào, tôi không muốn phải Lấy Máu những con người chỉ là hàng tay sai tôm tép này mà muốn nhắm đến những tay đầu sỏ trong Bộ chính trị của chúng nó, nhưng chưa có cách để làm, cho nên tôi buộc lòng phải Một đổi Mười hoặc Trăm với chúng nó, bọn tay sai tôm tép, để cho chúng nó biết thế nào là dân tộc Việt Nam và biết thế nào là cái hậu quả của việc làm tay sai cho bọn bán nước buôn dân.

Là một sĩ quan từ chiến trường K, tôi thừa kinh nghiệm để không thể xảy ra bất kỳ một tổn thương nào cho Đồng Bào yêu nước của tôi cả. Kinh mong Đồng Bào yên tâm.

Kính thư

Trần Duy Khánh
CCB chiến trường K

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét