Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

Lời Khấn Trước Anh Linh Đồng bào và Chiến sĩ Anh dũng Hy sinh Bảo vệ Tổ quốc trong Cuộc Chiến tranh chống Trung Quốc xâm lược Tháng Hai Năm 1979.

Nguyễn Khắc Mai
                    


Kính lạy Anh linh Đồng bào và Chiến sĩ đã bỏ mình vì Nước.

35 năm đã qua, kể từ ngày 17 tháng Hai năm 1979.Ngày đó, hàng vạn  quân Trung quốc đã bất ngờ tràn vào sáu tỉnh biên giới phía bắc của nước ta. Chúng dã man, tàn bạo bắn giết, cướp bóc, phá hoại, gây nhiều tội ác với nhân dân và đất nước ta.

Đồng bào và chiến sĩ các lực lượng vũ trang của chúng ta đã phản kích quyết liệt, gây cho chúng thiệt hại nặng nề. Chúng buộc phải rút lui khỏi biên giới nước ta, nhưng vẫn còn chiếm đóng ở một số điểm cao. Cuộc chiến chỉ thật sự chấm dứt mười năm sau.

Ngày nay, biên giới đã có hòa bình, cuộc sống đã được phục hồi, đời sống của Nhân dân đã có một phần cải thiện. Đó là nhờ công lao to lớn cùng sự hy sinh cao cả của Đồng bào và Chiến sĩ đã ngã xuống để bảo vệ nền hòa bình và lãnh thổ của Đất Nước. Xin đời đời nhớ ơn những người con của Tổ quốc đã bỏ mình vì Nước. Sự quên ơn những người đã hy sinh để đánh đuổi quân cướp nước, bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc là vô đạo không thể tha thứ. Cuộc chiến tranh biên giới phi nghĩa do Trung quốc gây ra phải đựơc nghiên cứu, truyền dạy không phải vì lòng thù hận, mà chính là để rút ra bài học của lòng yêu nước, tinh thần cảnh giác và thái độ đối với những âm mưu bá quyền mới của những siêu cường.

Chúng ta không thù hằn nhân dân Trung quốc. Nhưng chúng ta phải hiểu và lên án cũng như cảnh giác với chính sách nước lớn gian hiểm, trái đạo lý trái pháp luật của nhà cầm quyền Trung quốc. Họ không thể nào biện hộ cho hành động sai trái nhục nhã đó. Chính nhà văn Mạc Ngôn của Trung quốc cũng phải thừa nhận trong tiểu thuyết Ma Chiến Hữu, rằng đem quân gây chiến, đánh phá nước láng giềng mà không có tuyên bố là một điều sĩ nhuc, hèn hạ! Nếu họ không thừa nhận hành động sai trái của họ năm xưa, làm sao chúng ta có thể khờ dại ngây ngô tin lời đường mật của chúng khi tuyên bố chính sách láng giềng bốn tốt!

Chúng tôi kính lạy trước Anh linh Đồng bào và Chiến sĩ đã bỏ minh vì Tổ quốc. Anh linh của Đồng bào và Chiến sĩ đã đi vào cõi thiêng, đã trở thành sức mạnh tâm linh của Dân tộc!

Xin phù hộ cho nhân dân, cho Dân tộc có trí, có đức, vươn lên sửa đổi thể chế chính trị cho văn minh, tiến bộ và nhân văn, sửa đổi pháp quyền cho thật sự là của Nhân Dân, phát triển kinh tế thị trường cho đúng đắn, thật sự chăm lo cho nông dân, nông nghiệp và nông thôn, duy trì nền Độc lập và thực thi một nền bang giao hòa hiếu, làm nên sức mạnh mới, nhân cách dân tộc mới của Việt Nam, xứng đáng  với sự hy sinh to lớn và cao cả của tiền nhân và truyền thống văn hiến của Nước nhà.

Xin phù hộ cho nhà cầm quyền có trí khôn mới, có đạo đức, năng lực mới, không hèn với giặc, không ác với Dân, vượt qua được quốc nạn tham nhũng cậy quyền, thật sự vì Nước vì Dân, xóa bỏ những hư hỏng cũ kỹ, thật sự thành tâm đổi mới, để xứng đáng với những hy sinh cao cả của đồng bào cả nước. Sức mạnh tâm linh của Dân tộc sẽ hộ trì cho họ, mà cũng sẽ trừng phạt nghiêm minh những hành vi phản dân hại nước.

Xin phù hộ cho chính quyền và nhân dân làm được những việc đạo nghĩa đáng làm, như xây một ngôi đền chung để thờ phụng Đồng bào và Chiến sĩ đã bỏ mình vì nước, tổng kết cuộc chiến tranh biên giới đưa vào chương trình giáo dục trong nhà trường, tiếp tục những chính sách chăm lo cho các gia dình thương binh liệt sĩ năm xưa, chăm lo xây dựng và phát triển các địa phương biên giới văn hóa,  giàu mạnh. Đó chính là đạo nghĩa đối với công lao của tiền nhân.

Kính cẩn dâng lên lời khấn nguyện thành tâm.

Kính lạy Anh linh của Đồng bào và Chiến sĩ đã bỏ mình trong cuộc chiến biên giới phía bắc Tháng Hai năm 1979.

Trung Tâm Minh triết. Hà nội ngày 17 tháng Hai năm 2014.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét