Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

Hãy quay về !

Nguyễn Việt Nam


                                        
                                     


Cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có viết:

Một ngàn năm đô hộ giặc tàu
Một trăm năm đô hộ giắc tây
......
30 năm nổi chiến từng ngày
Gia tài của mẹ
" Một bọn lai căn "
Gia tài của mẹ
" Là nước Việt buồn "

Vâng, đúng vậy. Một ngàn năm đô hộ giặc tàu, 30 năm theo Tàu được Cộng sản Tàu ủng hộ, nuôi nấng chống Pháp, Mỹ. Giờ đây gia tài của đất mẹ Việt nam là " Một bọn lai căn " lai cộng sản Tàu đang cửi lên thân thể đớn đau của đất mẹ. Một bọn lai căn với chủ nghĩa lai căn từ ngoại bang - chủ nghĩa cộng sản, chà đạp lên chủ nghĩa dân tộc Việt ngàn đời nay.Giờ đây, dân tộc Việt nam đứng nhìn đất mẹ-Tổ quốc Việt nam dấu yêu quằn quại trong đau đớn mà vô vọng, đứng nhìn cái chủ nghĩa lai căn đang gậm nhắm, ăn mòn dần dần chủ quyền thân thể đất mẹ Việt, mà chúng ta không khỏi sót sa. Cái chủ nghĩa lai căn kia đang thống trị mỗi cuộc đời công dân Việt chúng ta.

Giớ đây, trái tim dân tộc Việt nam đã rực lửa, muốn thiêu đốt hết mọi thứ của chủ nghĩa lai căn viễn vong, của bọn lai căn viên vong. Để cứa lấy đất mẹ - tổ quốc Việt nam ngàn đời có được từ công lao của tổ tiên, cha ông gầy dựng bằng xương máu.

Giờ đây, giọt nước đã tràn ly. Dân tộc Việt nam đang chờ câu trả lời sớm nhất từ những người lai căn trong chủ nghĩa lai căn. Hoặc là theo chủ nghĩa lai căn- theo cộng sản Trung quốc. Hoặc quay về, theo chủ nghĩa dân tộc chính thống ngàn đời của Việt nam. 

Nếu câu trả lời không thỏa đáng. Là nguyên nhân của mọi nguyên nhân làm bùng lên ngọn lửa dù công khai hoặc âm thầm trong nhân dân, sẽ thiêu đốt mọi số phận bi thương của những người lai căn và chủ nghĩa lai căn. Bánh xe lịch sử và thời gian lịch sử vẫn tiền theo quy luật, bất chấp mọi vũ lực không thể ngăn cản.

Hãy quay về. Quay về với đất mẹ-Tổ quốc Việt nam, quay về trong vòng tay dân tộc Việt, rũ bỏ cái chủ nghĩa lai căn hão huyền, viễn vong. Chúng ta làm lại từ đầu, đoàn kết nhau, cùng nhau xây dựng một nước Việt nam hùng cường, tự lực, để ngoại bang mà cốt lõi là Trung quốc không thể còn xem thường dân tộc Việt nam ngàn đời nay.

Hãy quay về, hỡi những người con lai căn. Hãy quay về với đất mẹ- Tổ quốc Việt nam. 

Hãy quay về ! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét