Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

Lòng Dân Đã Mất Làm Sao Có Sức Mạnh Chống Giặc Ngoại Xâm?

Diễn Đàn Công Nhân        

                                 
Ngày nay nhân dân Việt nam trong nước chán ngấy cái chế độ nửa người nửa đười ươi, tham nhũng thối nát vì thế khi chiến tranh xảy ra, chính quyền cộng sản thối nát không thể “động viên tinh thần xả thân vì nước (thực ra vì chế độ cộng sản) như cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của thế kỷ XX. Bởi vì, 20 năm qua chính quyền cộng sản đã tịch thu đất đai, ruộng vườn mà cha ông họ đã khai phá từ ngàn đời để lại bán cho bọn tư bản Đài Loan, Hà quốc, Nhật bản… đẩy hàng vạn gia đình vào cảnh mất nhà, thất nghiệp lang thang như chó hoang giữa đường, những người thương binh của 2 cuộc chiến tranh đã bị bỏ rơi, những bà mẹ anh hùng (vì có nhiều con chết trong 2 cuộc chiến) cũng bị các quan tham cướp mất những đồng tiền trợ cấp của chính phủ.


Biết bao luật pháp, chính sách của nhà cầm quyền VN chỉ tập trung vào quyền lợi bọn Tư Bản Đỏ, còn người dân phải đóng sưu cao thuế nặng, người ốm không có tiền bệnh viện không chữa bệnh, chỉ có con đường chết, hễ ai muốn có việc làm (dù có bằng cấp đại học…) phải đút lót, dân đen vào bất cứ vào cơ quan nhà nước nào nếu không có phong bì lót tay thì “đầy tớ của dân” sẽ quát và đuổi “chủ nhân ông đất nước” ra khỏi công đường! Tiền là Tiên là Phật ở tại VN ngày nay!

Người dân Việt nam trong nước đang tích góp đô-la và vàng đề phòng chính quyền cộng sản VN sụp đổ. Họ không cần biết Tầu hay Tây gây chiến hay xâm lược nhưng miễn làm sao chế độ cộng sản này tan hàng, chết thê thảm là nhân dân sẽ vỗ tay hoan hô.

Bọn đảng viên cộng sản tuy số lượng khoảng 3 triệu, những thân nhân xung quanh chúng 20 triệu người. Đó nhóm “lợi ích lớn nhỏ” đã cướp bóc dân đen mấy chục năm nay, vì thế người dân trong nước căm thù chúng tột đỉnh.

Nước nổi thuyền lên, cũng chính nước gây phong bao sóng lớn làm lật thuyền. Ngày nay lòng người dân trong nước đang như những đợt sóng ngầm chỉ chờ thời sẽ lật con thuyền mà đảng cộng sản đang chèo lái!

Nếu ai không tin, xin cứ về VN tìm hiểu lòng người dân đen từ Bắc đến Nam đối với chế độ cộng sản tham nhũng ngày nay!

Đừng có mơ người dân trong nước VN ngày nay ủng hộ chế độ cộng sản thối nát này. Lịch sử đã chứng minh vì sao VNCH sụp đổ. Nếu không có sự giúp sức của chính người dân miền Nam tiếp tay cho VC nằm vùng mới lật đổ VNCH được. Bởi vì TT Nguyễn văn Thiệu và phu nhân cùng lợi ích nhóm của ông Thiệu đã quá tham nhũng làm mất lòng tin của người dân Nam Bộ. Nếu không, làm sao VC nằm vùng được ngay tại đô thành Sài gòn, Đà nẳng, Huế…. và xây dựng được các chiến khu trong rừng sát các đô thị.

Mất lòng dân là mất tất cả. Chính quyền cộng sản VN không được lòng dân, vì thế Trung cộng tìm thời điểm này là thích hợp để bắt chính quyền Hà Nội phải quy hàng, chịu “thần phục làm chư hầu” cho chúng!
Đất nước VN đang trong nguy cơ bị xâm lược, nhưng lòng dân không thuận với cái chính thể đang cái trị thì làm sao có sức mạnh chống giặc ngoại xâm?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét