Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2014

Việt Nam hiện nay đang ở tại ngã ba đường

Vũ Hiến Chương

                                   
"Phương án hai nếu muốn chống lại Trung quốc bắt buộc phải đi theo con đường tự do dân chủ đa nguyên đa đảng để tập trung được sức mạnh của dân tộc và sự hậu thuẫn của hoa kỳ. nếu việt nam có chế độ đa nguyên đa đảng thì trong thời gian đầu đảng cộng sản vẫn chiếm ưu thế cầm quyền, và người có thể làm thay đổi được lịch sử giai đoạn này cũng chỉ có ông Nguyễn Tấn Dũng vị tổng thống đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa."Chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay đang ở tại ngã ba đường: một là tiếp tục đi theo con đường chủ nghĩa cộng sản giả tạo, hai là đi theo chế độ tự do dân chủ đa nguyên đa đảng. nếu theo phương án một thì cộng sản Việt Nam không bao giờ dám chống lại trung quốc như vậy là chấp nhận mất đi một phần lãnh thổ để duy trì chế độ và như thế sẽ làm cho lòng dân căm phẫn những vị lãnh đạo cộng sản hiện nay sẽ trở thành tội đồ của dân tộc Việt Nam ( cũng giống như Phạm Văn Đồng dâng hiến cho Trung quốc tất cả vùng biển và hải đảo của việt nam để được sự hậu thuẫn trong chiến tranh chống lại chế độ cộng hòa miền nam Việt Nam và tạo sức ép để mỹ rút quân, và hành động bán đi một phần lãnh thổ của ông Phạm Văn Đồng cho Trung cộng nếu so với việc cõng rắn cắn gà nhà của Lê Chiêu Thống thì nặng tội hơn gấp ngàn lần và lịch sử của dân tộc việt nam sẽ nguyền rủa ngàn đời ) và đến một thời điểm nào đó khi chế độ đến hồi sụp đổ các vị lãnh đạo của bộ chính trị cộng sản việt nam và sẽ đối mặt với sự nguyền rủa của dân tộc và ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ là Phạm Văn Đồng thứ hai nếu ông Trọng khôn ngoan để giữ lấy sự bình yên cho bản thân và con cháu sau này thì nên cáo bệnh về hưu ngay lúc này là hợp lý nhất và người thay thế đầy đủ quyền lực và sự hậu thuẫn trong nội bộ ( trong các kỳ hội nghị trung ương vừa qua chúng ta đã thấy được thế lực có thể đổi trắng thành đen của ông này ) hiển nhiên chỉ có thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng .

Phương án hai nếu muốn chống lại Trung quốc bắt buộc phải đi theo con đường tự do dân chủ đa nguyên đa đảng để tập trung được sức mạnh của dân tộc và sự hậu thuẫn của hoa kỳ. nếu việt nam có chế độ đa nguyên đa đảng thì trong thời gian đầu đảng cộng sản vẫn chiếm ưu thế cầm quyền, và người có thể làm thay đổi được lịch sử giai đoạn này cũng chỉ có ông Nguyễn Tấn Dũng vị tổng thống đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

Đất nước Việt Nam đã đến lúc phải cần có sự thay đổi một bước ngoặc lịch sử quan trọng để phát triển và phồn vinh, người dân Việt Nam đã trải qua các cuộc chiến tranh sự mất mát đau thương cộng với sự đói khổ trong thời kỳ bao cấp làm cho lòng người nhục chí chấp nhận sự an phận không dám nghĩ đến chiến tranh nhưng những con người sống trong thời kỳ này đã già cỗi, mai một không đủ sức ảnh hưởng đến lớp trẻ hiện nay và tuổi trẻ với với bầu nhiệt huyết và lòng tự hào dân tộc được trang bị đầy đủ kiến thức về lịch sử đất nước và sự thay đổi của thế giới để so sánh và biết được con đường nào là tốt đẹp cho dân tộc Việt Nam, thời cơ đã đến nếu có được một sự lãnh đạo kịp thời và đúng đắn sẽ tạo được một sức mạnh để làm nên một sự thay đổi .

Sự suy tàn thối nát của chế độ cộng sản cầm quyền, thực tế là đang đi theo con đường tư bản và tạo nên một tầng lớp tư bản đỏ là những đảng viên cộng sản có quyền có chức giàu có, xã hội phân hóa khoảng cách giàu nghèo giữa cán bộ và người dân mọi người đều nhìn thấy điều này là đi ngược lại với chế độ xã hội chủ nghĩa nhưng cộng sản Việt Nam lại dùng những lời lẽ mị dân rằng xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng theo chủ nghĩa xã hội, việc này nếu như mà ông MÁC sống lại cũng phải vái ông cộng sản Việt Nam ngàn lần vì đã phát huy được học thuyết của ông lên một tầm cao mới của thế giới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét