Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

“Chỉ có kẻ ngu mới chống Hoa kỳ”

Đông Ngàn

                    

Nga hiện nay tuy là một nước tự do, một nước tư bản chủ nghĩa mới chuyển sang, nhưng những điều đó thật sự còn đang mới mẽ. Ban lãnh đạo Nga bây giờ, nhóm thân cận của Tổng thống đương vị Putin, dù hiện tại đều là những người cộng hòa, nhưng thực chất họ vẫn xuất thân từ những người CS cũ, tức những người Bolchevik trước kia, nên dù sao não trạng độc đoán, độc tài, não trạng hoài cổ của họ vẫn chưa hoàn toàn gột rửa hết.



Trung Quốc hiện thời về nguyên tắc vẫn là một nước CS, tuy chỉ là hình thức, bởi cái ruột của nó từ nhiều thập kỷ rồi đã hoàn toàn là một nước kinh tế tư bản, thị trường. Thế nhưng não trạng của bộ máy lãnh đạo các cấp của họ vẫn chỉ luôn là những con người CS Mao it, hay it nhất vẫn cứ là những hậu duệ của Đặng Tiểu Bình, có nghĩa là chat Mao, chat Biolchevik của họ, dù là màu sắc TQ cũng không bao giờ biến đổi được.

Có nghĩa về mặt hệ thống chính trị cả nước nói chung, về mặt não trạng toàn dân nói chung, thì trong thời gian trước mắt, giữa Nga và TQ thật ra cũng không khác mấy. Nó vẫn là thứ bình mới rượu cũ it ra trong một phần nào đó. Thế nhưng được như thế cũng là khá lắm rồi. Khá cho dân, cho đất nước của họ, nhưng thật sự chưa hề khá cho thế giới, cho các nước khác, nhất là những nước quá kề cận họ. Vụ biển Đồng mà TQ khuấy lên, vụ họ chiếm Hoàng Sa, một phần Trường Sa của VN, vụ giàn khoan 981 của họ mang cắm vào thềm lục địa VN, vụ các chính sách kinh tế tằm ăn dâu của họ với VN v.v… đều rõ ràng cho thấy điều đó khiến không ai trên khắp thế giới có thể phủ nhận được. Hay kể cả vụ chính sách của Nga đối với Crimea của Ukraina cũng chỉ na ná như thế. Cả hai đều mang não trạng đế quốc từ thời phong kiến trước kia, qua thời kỳ CS quốc tế, muốn tự mình làm trùm cả thế giới, là một thực chất, mà chỉ có những người CS cuồng tín nhất hay ngờ ngệch nhất mới hoàn toàn không thấy như thế.

Mỹ khách quan mà nói, hoàn toàn không ở trong tình huống đó. Bởi Mỹ từng là nước tranh đấu giành độc lập từ đế quốc Anh ngay từ đầu, và từ thời độc lập đến nay, kinh nghiệm cho thấy họ đã quá biết điều đó, nên từ đó đến nay không thấy họ mang quân chiếm đoạt hay nô lệ hóa nước nào.

Chính cuộc chiến tranh nam bắc của họ nhằm giải quyết việc giải phóng nô lệ một cách thật sự, điều đó cho thấy tinh thần của họ là tinh thần bình đẳng, tự do, có ý thức nhân văn và văn minh thật sự, đó là điều có thể tin cậy họ được. Đối với cả hai cuộc thế chiến, chính họ đã góp phần cứu châu Âu và toàn cầu khỏi các khuynh hướng đế quốc, phong kiến, phát xít, quân phiệt, mà nếu không có sự can thiệp đó ngày nay không biết thế giới đã như thế nào.

Trong thời chiến tranh lạnh, ý nghĩa của họ là ý nghĩa đương đầu với làn sóng chủ nghĩa CS quốc tế, nên họ bị gọi là sen đầm quốc tế, là đế quốc thực dân kiểu mới. Nhưng thật ra đó chỉ là những lời lẽ chính trị, những khẩu hiệu chính trị dùng để chống lại họ nhất thời. Bởi vì ngày nay nền kinh tế toàn cầu chính là nền kinh tế cơ bản do họ tổ chức để đi đến kết quả. Cả Nga và TQ hiện nay cũng không đi ra ngoài hệ thống kinh tế toàn diện của toàn thế giới này. Nga và cả TQ ngày nay đều mạnh lên về kinh tế, về một số mặt, chẳng qua là đã quay lưng lại với ý hệ cũ và tiếp thu từng phần và lần lần ý hệ kinh tế thị trường khách quan mới mà thôi. Bởi vậy việc Mỹ trước đây can thiệp vào Triều tiên, vào Việt Nam đó chẳng qua là thế buộc phải đối đầu giữa hai khối tư bản và cộng sản mà không là gì khác. Bởi vậy nay nếu nói không phải chiến tranh xâm lược thì sẽ có vô số người bị nhột, nhưng sự thật khách quan thế nào, sau này lịch sử thế giới và lịch sử từng dân tộc có lien quan điều đó cũng sẽ minh định.

Nên gom chung lại, Mỹ luôn cơ bản là một nước tư bản chủ nghĩa một cách khách quan, tự nhiên. Đó là đà phát triển lịch sử đi lên nói chung của mọi nước tự do và của toàn thể nhân loại. Nó không có gì là giả tạo hay phải ngụy tạo hoặc che giấu cả. Nó không giống như hệ thống các nước CS trước đây, vì đó là theo nguyên tắc giả tạo của học thuyết Mác và Lênin, nhất thiết không phải là sự thật hay thực tế hoàn toàn khách quan của lịch sử cũng như của hiện thực đời sống tự nhiên và đúng đắn của xã hội loài người. Cho nên đã là nước tư bản, yêu cầu chính yếu nhất của họ là yêu cầu trao đổi, giao thương, phát triển thương mại, làm ăn buôn bán để các bên đều có lợi, trong hòa bình, trong bình đẳng, để toàn xã hội nhân loại đều có lợi mà không ai khuynh loát ai, không ai nắm đầu, xâm lăng đất nước, hay xiết cổ ai.

Và đã là nước tự do dân chủ, nước tư bản chủ nghĩa thì tất yếu họ đã đi đúng quy luật phát triển tất yếu khách quan của lịch sử, nên kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa học kỹ thuật của họ cũng luôn phát triển và giúp họ luôn dẫn đầu thế giới về mọi mặt là như thế.

Mọi người đều có quyền tự hỏi một nước có 1,3 tỷ dân, tức dân số nước Mỹ chỉ bằng phần lẻ đàng đuôi của họ, sao phát triển kinh tế hay GDP nói chung của TQ chẳng bao giờ bằng họ. Mở rộng ra, ngay cả Nhật bản, Hàn Quốc, Đài loan … so với TQ thật chẳng thấm gì về lãnh thổ hay dân số, thế nhưng kinh tế và phát triển nếu lấy tỉ trọng mà nói, đều luôn luôn cao hơn hẳn TQ. Điều đó cũng cho thấy tính ưu việt xã hội mà mỗi nơi lựa chọn nó khác nhau thế nào. Hay bây giờ so sánh nền kinh tế Nga với nền kinh tế Liên Xô trước đây không ai phủ nhận quả là một bước ngoặt that sự. Cả so sánh thực tại kinh tế các nước Đông Âu ngày nay với khối các nước Đông Âu cũ ngày xưa cũng thấy rõ một trời một vực về nhiều mặt. Cho nên không thể ngụy biện, không thể tự lừa dối mà luôn cần nhìn vào đúng chính sự thật khách quan trên thế giới lâu nay là như thế.

Nên nói cách đơn giản, kinh nghiệm cả hơn thế kỷ này cho thấy nhiều nước đồng minh với Mỹ thì không có vấn đề gì xảy ra, không thấy có thiệt hại gì về các mặt, nhưng tại sao đồng minh với LX hay TQ xưa và nay đều xảy ra vô vàn phức tạp là tại sao ? Đó là tại truyền thống đất nước, truyền thống dân tộc, cơ chế xã hội, chính sách kinh tế xã hội chính trị, tham vọng riêng tư của giới lãnh đạo nói chung mà không là gì khác. Bởi đó các khẩu hiệu truyên truyền bôi bác chính trị, tuyên truyền một chiều bôi bác người lính trong những trường hợp riêng nào đó, nếu không thật sự khách quan, đúng đắn, thì cũng chỉ có tính cách lệch lạc hay xuyên tạc. Nổi sợ đế quốc Mỹ, nỗi sợ lính Mỹ thực chất cũng không đi ra ngoài tính chat con ngáo ộp về chính trị để hù dọa đám trẻ thơ cũng chỉ là chuyên thường ngày ở huyện.

Cho nên nhân lời phát biểu của Ông Lý Quang Diệu, một nhà lãnh đạo rất sáng giá của Singapore trước kia “Chỉ có kẻ ngu mới chống Hoa kỳ”, tôi cũng xin có thêm vài ý nhỏ bổ sung khách quan và thẳng thắn như thế để mọi người VN ngay nay sáng suốt nhận định. Bởi vì thời đại cách mạng giả tạo của quá khứ, thời đại ý thức hệ ngáo ộp và mộng du của quá khứ, thực tế ngày nay đã hoàn toàn qua rồi trong lịch sử nhân loại. Do đó những người lãnh đạo lành mạnh, sáng suốt bất kỳ ở đâu, của đất nước nào ngày nay, phải phân biệt chính xác nước Mỹ là thế nào, mới có nền tảng và cơ sở khách quan cũng như vững chắc để làm lợi, bảo vệ, cũng như tạo điều kiện khách quan các mặt làm cho đất nước mình giàu có và phát triển đi lên mạnh mẽ thật sự.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét