Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014

Từ Việt Minh đến Việt Cộng một bọn sống trên sự lừa dối.

Công Nhân Fb

                         

Năm 1944, cuối năm tại Cao bằng nổi lên một nhóm du kích chống Nhật với danh xưng MT Việt Minh . Sở dĩ HCM lấy tên MTVM vì cuối năm này các tổ chức điệp báo của Tưởng Giới Thạch tung tin có một tổ chức chính trị mang tên Việt Minh (Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội của Nguyễn Hải Thần) được đồng minh hổ trợ đang chuẩn bị về giải phóng VN. Do đó HCM dùng danh nghĩa Việt Minh để hớt tay trên uy thế sẵn có của Nguyễn Hải Thần. Cho thấy đây là một vụ lừa đảo chính trị đầu tiên của Hồ Chí Minh bất chấp liêm sỉ miễn sao đạt được mục đích.


Sau đó thì Việt Minh dưới sự lãnh đạo của HCM đã ra sức tiếp tục lừa bịp người dân trong nước, một mặt đàn áp, ám sát thủ tiêu tất cả đảng phái chính trị đối lập để độc quyền đánh Pháp. Như chỉ điểm cho Pháp tiêu diệt Việt Nam Quốc Dân Đảng, bán đứng cụ Phan Bội Châu, thanh toán nhóm Đệ tứ cộng sản có đường hướng khác với đệ tam QT cộng sản.

Về sau khi Việt Minh biến thành Việt Cộng thì chứng nào tật ấy chỉ biết mị dân, ngoài Bắc thì sống bằng các khẩu hiệu trơ tráo như: Độc Lập, Tự Do-Hạnh Phúc, Đảng Cộng Sản VN quang vinh muôn Năm. Bác hồ vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp chúng ta.

Mọi người đều biết không có cái thứ độc lập mà mọi chuyện đều qua xin chỉ thị thiên triều. Không có cái tự do hạnh phúc nào mà nếu CS Việt Minh không ngăn chận bằng vũ lực, bằng thủ đoạn thì người Bắc đã chạy hết vào Nam theo cụ Ngô.

Nếu đảng CSVN là chính đảng thì đã không dùng những trò bẩn thỉu để tiêu diệt các đảng phái khác. Còn HCM có vĩ đại hay chỉ là tên tay sai cho Đệ tam quốc tế cộng sản thì câu nói của Lê Duẩn đủ để chứng minh: "Ta đánh Tây đánh Mỹ là đánh cho Liên Sô cho Trung quốc".

Trước khi tập kết ra Bắc Việt Minh còn dùng thủ đoạn đê hèn bắt những cô thôn nữ kết hôn với bộ đội tập kết để tạo một sợi dây ràng buộc, hầu sau này liều mạng giúp đỡ Việt Công khi xâm nhập đánh phá miền nam. Để cho thế giới thấy việc nhân dân miền Nam nổi dậy, CSVN cho thành lập MTGPMN ma. Chúng pháo kích giết hại người dân thì đổ vạ cho lính Mỹ và VNCH, còn những tên đặc công đặt bom giết người tại Sài Gòn (nhà Hàng Mỹ Cảnh) thì được phong anh hùng .

Ngày nay chúng bán biển đảo, tài nguyên, đất đai dọc biên giới cho tàu khựa thì không dám công bố cho nhân dân biết. Cái bọn chuyên sống trên sự lọc lừa thì làm sao đủ tư cách đưa toàn dân, đất nước hùng mạnh phú cường?!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét