Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

culibason "phản biện" với ông "ráo sư tiến sỹ" bưng bô Hoàng Chí Bảo nhân đọc: 'Vì dân nên phải hiến định điều 4' ( 2 )

culibason

                       
             chân dung ông "ráo sư tiến sỹ" bưng bô Hoàng Chí Bảo

Đảng cho chó là mèo thì dân chỉ được phép thấy mèo không thấy chó. Dân có quyền không tin nhưng phải im lặng. Nếu mở miệng nói chó là chó sẽ phạm tội phản động, phản quốc và phải ngồi tù. Đó là sự thật thống nhất giữa Đảng và Dân.


Đảng thiết lập hệ thống công an “CÒN ĐẢNG CÒN MÌNH” để bảo vệ Đảng. Dân có quyền dâng kiến nghị để cầu khẩn Đảng sửa đổi hiến pháp. Và một khi Đảng phán xét là “suy thoái đạo đức” thì Dân sẽ “được” xử lý theo điều 4 của hiến pháp (không phải theo hiến pháp mà chỉ theo điều 4). 

Một quốc gia mà hiến pháp và luật pháp đã biến thành công cụ của đảng cướp thì dân chỉ là những con cừu trong miệng sói. Đó là sự thật thống nhất giữa Đảng với Dân.

Đảng nắm quân đội để “BẢO VỆ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA.” Dân có quyền thiết tha với tổ quốc Việt Nam nhưng không được biểu tình tỏ thái độ yêu nước. Đó là sự thật thống nhất giữa Đảng với Dân.

Đảng có quyền toa rập cướp nhau lấy sự sống của dân, đụt khoét tài nguyên của nước. Dân có quyền khiếu kiện, tố cáo. Nhưng khiếu kiện và tố cáo là nghe lời xúi dục của thế lực thù địch sẽ đi tù. Đó là sự thật thống nhất giữa Đảng với Dân.

Đảng có quyền “bố trí” con cháu của mình ngồi vào vị trí lãnh đạo, không cần biết đến khả năng. Dân có quyền nộp đơn chạy tiền để đưa con cháu mình đi lao động ở nước ngoài. Đó là sự thật thống nhất giữa Đảng với Dân.

Đảng càng lúc càng giàu. Dân càng lúc càng khó. Khoảng cách giàu nghèo tiếp tục gia tăng. Đó là sự thật thống nhất giữa Đảng với Dân.

Còn hàng ngàn sự thật khác thống nhất giữa Đảng với Dân.

Sắc màu son phấn của Đảng đã phô bày rất rõ. Số phận "vinh quang" của Dân cũng đã phô bày rất rõ. Vâng, “khẳng định Đảng với dân là thống nhất, phủ nhận Đảng tức là phủ nhận vai trò của dân. Vì dân mà phải bảo vệ Đảng, phải hiến định điều 4” bằng không . . . chỉ còn Đảng chẳng còn Dân.

Gieo rắc dối trá, hận thù, máu lệ, tan nát là CÔNG TRẠNG CỦA ĐCSVN trong quá khứ. Bám giữ quyền lực, bán rẻ tổ quốc, khuynh đảo đất nước, lũng đoạn công quyền, trộm cướp tài nguyên, chà đạp trí thức, bức hại người tu, nô lệ hóa nhân dân . . . là CÔNG TRẠNG CỦA ĐCSVN trong hiện tại. Lạc hậu, yếu hèn, mất gốc và rất có thể sẽ dẫn đến mất nước sẽ là CÔNG TRẠNG CỦA ĐCSVN trong tương lai.

Nhục cho những ai còn chưa giác ngộ CÔNG TRẠNG CỦA ĐCSVN. Tổ cha nó !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét