Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

Mẹ kiếp ! Cái Đảng chó chết này vì miếng cơm manh áo mà mình phải bấm bụng ca tụng nó ! ”

Thằng Năm Rạch Cái Bần

                           

Đảng kêu gọi góp ý kiến để sửa đổi HP và còn khẳng định là không có điều gì cấm kỵ , kể cả điều 4 , ông TBT đã chỉ thị như vậy thế mà khi có nhiều người đề nghị bỏ điều 4, thiết lập Tam Quyền Phân Lập để cân bằng quyền lực giúp Đảng vững vàng và lấy lại uy tín với nhân dân , đề nghị Quân Đội nên phi chính trị , không được lệ thuộc vào bất cứ đảng phái nào vì nếu vậy thì chả khác gì chế độ phong kiến quân đội thuộc về Nhà Vua , dùng quân đội để ức chế nhân dân ! Đảng đâu phải là đảng cướp mà đòi hỏi phải nắm quân đội để làm gì? Nếu vậy thì ở Hoa Kỳ , 2 Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa , đảng nào được dân bầu ra là chuyện về chính trị , quân đội vẫn an tâm và vô tư phục vụ đất nước chứ không thể lệ thuộc vào bất cứ Đảng nào !

 Đảng CSVN nên nghe lời khuyên này để mình có chính danh với nhân dân chứ sao lại khăng khăng đòi hỏi là quân đội lại thuộc về Đảng? Vì Đảng nắm quân đội nên mới sinh ra lạm quyền , phong tướng ta cho phe đảng đến nỗi một người tài như Tướng Giáp lại không được nắm quyền chỉ huy để cho Đảng chỉ định toàn tướng bất tài như Lê Đức Anh , Lê Khả Phiêu , Đoàn Khuê , Nguyễn Chí Vịnh , Phùng Quang Thanh… đến nỗi đất nước mới tan hoang như vầy ! 

Ở Hoa Kỳ , muốn lên Tướng phải thông qua Quốc Hội đại diện cho dân chứ đâu có như Đảng độc quyền phong tướng cẩu thả như vầy ! Cứ nhìn các tướng Công An ngày nay thì biết là tài năng của họ chỉ bằng các tướng cướp xã hội đen chứ hay ho gì?

- Trên đời này , chỉ có những người theo Chủ Nghĩa CS mới ăn nói vô lễ nhất chứ tôi chưa thấy nhà báo hay ai ăn nói côn đồ như người CS ! Chế độ Miền Nam khi trước chưa bao giờ người ta gọi là….thằng Hồ , thằng Duẩn , thằng Đồng bao giờ , trong khi đó , Đảng CSVN , tự nhận là giai cấp tiền phong của công nhân , của loài người tiến bộ thì mở miệng ra là thằng Diệm , thằng Thiệu , thằng Johnson , thằng Nixon…

-Hiện nay hầu hết nhân dân ai cũng thấm thía câu nói của ” thằng TT Thiệu ” là Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn kỹ những gì CS lám !

Tại sao đến nỗi như vậy? Chế độ Mỹ Ngụy được Đảng xem là phản động , bán nước tại sao lại được người dân tín cẩn và tin tưởng là những gì ” tụi nó ” nói ra và ” làm ra ” đều tin được ! Trong khi Đảng là đại diện cho giai cấp Công nhân và nông dân và những người vô sản thì những giai cấp này chả ai tin vào Đảng đến nửa lời!  Nhục nhã vô cùng !

Anh Nguyễn Đắc Kiên chỉ là công dân muốn nhắc nhở một TBT của một Đảng cầm quyền là ” Ông thay mặt Đảng kêu gọi toàn dân tham gia đóng góp ý kiến để sửa đổi HP ! Nhưng ông lại nói một đường và làm một nẻo ! Vậy là Đạo Đức Cách Mạng ? Đạo Đức Cộng Sản? ”

Mình suy thoái đạo đức , ăn nói bất nhất thế mà lại chỉ trích người khác là….suy thoái đạo đức chả trách người dân vẫn còn mãi thấm thía với câu nói để đời của ông Thiệu ngày nào mà Đảng còn cầm quyền !

Điều nguy hại nhất của một con người và một đất nước là phải sống 2 Bản Ngã : Ban ngày anh phải ca tụng Đảng để không bị cắt hộ khẩu , đuổi việc ( mạc dù Đảng chả có gì phải ca tụng ), nhưng khi đêm về , nằm một mình thì anh lại sống thật với anh là ” Mẹ kiếp ! Cái Đảng chó chết này vì miếng cơm manh áo mà mình phải bấm bụng ca tụng nó ! ”

Chính vì không muốn sống 2 Bản Ngã mà chúng ta như anh Nguyễn Đắc Kiên phải lên tiếng như bao nhiêu người khác.

Cái thời nhục nhã ăn cơm độn ngô khoai mà khi có ai hỏi dạo này làm ăn ra sao thì mở miệng nói :” Nhờ ơn Bác và Đảng , nhà tôi dạo này ăn uống đầy đủ lắm ! ” đã qua rồi !

Người sống có dũng khí tức là người chỉ sống 1 Bản Ngã ! Chúng ta cứ nhìn cách ăn nói của ông TBT thì biết là ông ta phải sống một cách nghèo nàn chật hẹp về tinh thần ( dù vật chất đầy đủ ) , bởi vì ông ta phải sống 2 Bản Ngã !


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét