Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014

Buồn!

Người Sài Gòn
                         

Chặng đường đi đến được tự do dân chủ thực sự cho Việt nam còn thật sự rất là dài, để giải tán được cái chế độ độc tài độc trị đã là một quãng đường quá dài cho dân tộc mà còn chưa nhìn thấy đích đến, sau khi giải tán được chế độ cộng sản có lẽ cũng còn vài chục năm nữa mới có thể xây dựng lại được nền tảng đạo đức xã hội, con người. Bà thủ tướng Đức Angela Merkel đã kết luận :" chế độ cộng sản làm cho người dân trở thành những kẻ dối trá". 


Dưới chế độ cộng sản thì nền tảng đạo đức xã hội đã bị băm nát làm cho con người Việt nam trở lên nhỏ nhoi, hẹp hòi, các giá trị cộng đồng , giá trị nhân ái không còn nữa thay vào đó là những giá trị cá nhân vị kỷ, con người nhìn con người bằng ánh mắt đầy ngờ vực, trong cuộc sống lúc nào cũng chỉ có suy nghĩ phải bon chen, phải mánh mung, đưa giá trị vật chất lên hàng ưu tiên mà gác hẳn qua một bên giá trị về đạo đức.

 Nhân gian có câu phú quí sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc nhưng ở Việt nam chỉ có bần cũng sinh đạo tặc chứ phú quí không hề sinh lễ nghĩa mà phú quí sinh ra tham lam vô cảm thậm trí là tàn ác. Buồn!

 Các giá trị kinh tế vật chất có thể mau chóng khắc phục được, còn các giá trị về đạo đức không biết 50 năm sau khi chế độ cộng sản không còn nữa Việt nam có xây dựng lại được nền tảng giá trị đạo đức xã hội để cho con người Việt nam sống cuộc sống của con người đúng nghĩa.

1 nhận xét: