Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

Sửa đổi Hiến pháp: Một Canh Bạc Bịp của Đảng!


Diệu Anh 

                                     
                    


Một trong những giải thích ngu xuẩn và ngớ ngẩn của ông cộng này là nói thay đổi tên nước thì gây khó dễ vì người ta đã có thói quen gọi nước ta là CHXHCN VN rồi và sẽ phiền toái về thủ tục hành chính này nọ. Thói quen của dân ta là sống dưới chế độ phong kiến đã hàng nghìn năm, các ông cộng làm CM đã xóa bỏ thói quen hàng nghìn năm, nay các ông cộng lại không chịu xóa bỏ thói quen mới chưa đầy trăm năm.

Giữ nguyên dự thảo cũ là Đảng “cố đấm ăn xôi” rồi, đưa ra dự thảo hiến pháp mới theo kiểu dứ kẹo trẻ con, cho chúng nó xem để chúng nó thèm rồi lại cất vào túi.


CHÁN MỚ ĐỜI MẤY ÔNG CỘNG.


Dự thảo HP cũ thì ngay lời đầu tiên đã luản quẩn, vòng vo thể hiện kiểu nói vừa dốt vừa có ý đồ lừa dân, dãn chứng ngay để nói có sách, mách có chứng:

"Đảng 'là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, dân nhân lao động và CẢ DÂN TỘC, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làn nền tảng tư tưởng'. Ban Biên tập lập luận, chính do bản chất và nền tảng tư tưởng đó nên nhân dân mới thừa nhận vai trò lãnh đạo nhà nước và xã hội của Đảng và ghi nhận vào Hiến pháp – đạo luật cơ bản của nhà nước."

Đã nói “cả dân tộc” rồi thì liệt kê “công nhân, nhân dân lao động” làm gì nữa?

Câu: “Ban Biên tập lập luận, chính do bản chất và nền tảng tư tưởng đó nên nhân dân mới thừa nhận vai trò lãnh đạo nhà nước và xã hội của Đảng và ghi nhận vào Hiến pháp – đạo luật cơ bản của nhà nước.” là một nhận định chủ quan, sai thực tế đang diễn ra ở nước ta. Chính vỉ cái bản chất và nền tảng tư tưởng” đó nên nhân dân ta mới đấu tranh đòi hủy bỏ hai ông Tây ngồi vào hiến pháp của ta. Vì cái nền tảng đó mà toàn dân tộc phải chịu bao gian lao thống khổ, điêu đứng, có cả đầu rơi máu chẩy. Dân đang lên tiếng tẩy chay vai trò lãnh đạo của Đảng, ông này mắt mù tai điếc hay sao mà không thấy?

“Hơn nữa, việc thay đổi phương thức lãnh đạo của Đảng vẫn đang được tổng kết, nghiên cứu.” Đảng đã lãnh đạo nửa nước 21 năm cộng với lãnh đạo cả nước 38 năm với biết bao sai lầm mà nay mới “tổng kết và nghiên cứu” phương thức lãnh đạo ư? Thực ra thì Đảng bắt chước dập khuôn của Trung Cộng quá nhiều, “đổi mới” thực chất là quay về cái cũ. Đảng đang tâp sự lãnh đạo hay sao? Trước kia thì Mátxcơva cầm tay chỉ việc, nay thì Đảng vừa làm vừa mầy mò để rồi hết sai làm này đến sai làm khác, mời cả chuyên gia các nước tư bản đến chỉ bảo vẫn làm đâu hỏng đấy chỉ vì gắn cái đuôi “định hướng XHCN” vào và “giữ nguyên quy định ‘nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức’. "Ông Phan Trung Lý khẳng định, hướng quy định này nhằm thể hiện bản chất giai cấp của nhà nước, đồng thời khẳng định nền tảng vững chắc của chính quyền nhân dân, phù hợp với tính chất và nguyên tắc tổ chức của nhà nước.”

Trong thực tế vừa “liên minh với đội ngũ trí thức” Đảng vừa bỏ tù trí thức. Cái nguyên tắc của CS là vừa đào tạo trí thức, vừa sử dụng vừa cảnh giác, vừa nghi ngờ trí thức vì thực tế cho thấy càng mở mang đầu óc, trí tuệ thì người ta càng phản đối cái học thuyết cổ lỗ sĩ cuả hai ông Tây cho ra đời từ giữa thế kỷ XIX bóp nghẹt tự do dân chủ mà chỉ biết làm nô lệ cho Đảng. Đảng có cái khôn (rất khôn) là thực chất bắt người ta làm nô lệ (một thời tâng bốc khẩu hiệu “Lao động là vinh quang”) nhưng lại giáo dục người ta cứ tưởng được làm chủ (với câu nói nổi tiếng mù mờ của Lê Duẩn “Làm chủ tập thể”)

Một trong những giải thích ngu xuẩn và ngớ ngẩn của ông cộng này là nói thay đổi tên nước thì gây khó dễ vì người ta đã có thói quen gọi nước ta là CHXHCN VN rồi và sẽ phiền toái về thủ tục hành chính này nọ. Thói quen của dân ta là sống dưới chế độ phong kiến đã hàng nghìn năm, các ông cộng làm CM đã xóa bỏ thói quen hàng nghìn năm, nay các ông cộng lại không chịu xóa bỏ thói quen mới chưa đầy trăm năm.

Có bà nghe lãnh đạo cao cấp đến nói chuyện, nửa chừng đã quay lưng lại, vỗ đét một cái vào vòng ba rồi ra về. Đó là cách “nghe” các ông cộng thuyết giáo về đường lối chính sách bắt nguồn từ hai ông Tây ngoại bang dị tộc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét