Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Sẽ Cấm Xài Tiền Mặt...

Cô Tư Sài Gòn

                    

Không xài tiền mặt nữa? Quả nhiên là một chương trình sẽ biến đổi hẳn nền kinh tế Việt Nam, khi bất kỳ giao dịch nào cũng sẽ xài qua thẻ?

Bản tin trên trang Chính Phủ cho biết đang có một “Đề xuất hướng dẫn dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.”

Bản tin này cho biết:

“Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư để hướng dẫn việc thực hiện dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt đã được quy định tại Điều 14 Nghị định 101/2012/NĐ-CP.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt gồm 5 Chương, 30 Điều và 5 Phụ lục. Trong đó, tập trung hướng dẫn nội dung chi tiết liên quan đến thực hiện dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong nước và quốc tế qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, dự thảo này có bổ sung nhiều quy định mới.Về chứng từ thanh toán sử dụng khi cung ứng dịch vụ thanh toán, dự thảo Thông tư bổ sung quy định chung về nguyên tắc xử lý chứng từ thanh toán. Nhằm đảm bảo theo đúng định hướng xây dựng, Dự thảo Thông tư quy định chung về nguyên tắc, các bước xử lý chứng từ thực hiện theo đúng chế độ chứng từ kế toán ngân hàng. Trên cơ sở đó, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được quy định mẫu biểu, trình tự xử lý chứng từ thanh toán tại đơn vị mình phù hợp với quy trình của từng loại nghiệp vụ.

Đồng thời, dự thảo Thông tư có bổ sung thêm quy định về chứng từ điện tử sử dụng khi thực hiện giao dịch thanh toán qua điện thoại, qua Internet, nhằm đảm bảo tính hợp pháp, an toàn, bảo mật dữ liệu khi cung ứng các dịch vụ này.

Về dịch vụ thanh toán qua Internet, qua điện thoại di động, dự thảo bổ sung quy định về nguyên tắc cung các dịch vụ thanh toán này cho phù hợp với thực tiễn hoạt động của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trong đó yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải ký kết hợp đồng và nêu rõ trách nhiệm giữa các bên liên quan khi tham gia cung ứng dịch vụ...”(ngưng trích)

Đề xuất này dĩ nhiên rất là phức tạp. Có ý gì khi chính phủ muốn dân giảm và không xài tiền mặt nữa?

Có phải là để giảm bớt tham nhũng? Vì hễ tham nhũng bằng các giao dịch qua ngân hàng, qua Internet là sẽ bị lộ? Nhưng lúc đó, tham nhũng tinh vi lắm, sẽ lấy vàng, sẽ lấy xe xịn... mà trao đổi.

Nếu không chống nổi tham nhũng bằng giao dịch phi-tiền-mặt... thì quy định “không xài tiền mặt” là để làm chi? Để chống gián điệp Hoa Nam, Hoa Bắc? Thực sự, gián điệp Trung Quốc vào VN là có rất nhiều chỗ để nhận tiền: chưa cần nói tới Chợ Lớn, chỉ nói các Phố Tàu ở Bình Dương, ở Hà Tĩnh, hay các hãng xưởng 100% tiền đầu tư từ Trung Quốc vẫn có thể sẽ là nguồn tiền nuôi gián điệp...

Cấm xài tiền mặt là để giám sát các nhà hoạt động dân chủ Việt Nam? Có phải công an muốn xem các giao dịch của các bloggers Việt có dính nguồn tiền lạ nào chăng? Có phải là để chặn trước các hoạt động tiền bạc tài chánh có thể có của các đảng phái tương lai? Hẳn là cũng có những ý định tương tự như thế chăng?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét