Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

Chiến Thắng Đống Đa, 1789.

Lê Đình Thọ 
                                           

                                                

                                                Quang Trung Đại Đế 


Hằng năm cứ đến ngày Mùng 5 Tết, dân Việt chúng ta nhớ về Mùng 5 Tết Kỷ dậu, 1789; năm mà quân của vua Quang Trung Đại Đế đã đánh tan hơn 200 ngàn quân Mãn Thanh sang xâm lăng Đại Việt. Trận đầu tiến đánh bất ngờ vào Gián Khẩu, đồn Hà Hồi, trong khi tình báo quân Thanh bị quân Tây Sơn tiêu diệt ngay từ đầu khiến quân Thanh đồn trú Hà Hồi không hay biết gì, Đồn Hà Hồi bị quân Tây Sơn bao vây và đánh chiên trống vang trời, loa kêu gọi làm cho giặc Thanh hoang mang bị động nên đã bị quân Tây Sơn đánh tan rã. Tâm lý quân Thanh sợ sệt quân Tây Sơn đã đồn đãi tới quân Thanh đóng ở Khương Thượng đã làm cho quân Thanh bị động dây chuyền. Quân Tây Sơn hạ đồn Khương Thượng không mấy khó khan. Tiếp đến là trận Ngọc Hồi sau cùng là trận Đống Đa, trong vòng 5 ngày quân cuả Quang Trung Đại Đế đã chiến thắng. Quân của vua Quang Trung tiến vào Thăng long đúng ngày Mùng 5 Tết và ăn mừng chiến thắng. Chiến thăng này lịch sử Việt gọi ngày Mùng 5 Tềt Kỷ Dậu là chiến thắng Đống Đa. 

Nguyên nhân: 


Cuối năm 1788, vua Lê Chiêu Thống, vị vua cuối cùng của nhà Lê đã sang Tàu cầu viện quân Thanh. Vua Thanh là Càn Long đã giao cho Tổng đốc Lưỡng Quảng là Tôn Sĩ Nghị toàn quyền sắp đặt mọi việc và định liệu chiến trường khi xâm lăng Đại Việt. Tôn Sĩ Nghị điều động quân của cả 4 tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam và Qúy Châu. Tổng cộng hơn 200 quân chia làm 3 đường tiến vào Đại Việt với danh nghĩa phù Lê phục quốc. Trong khi đó thì nhà Thanh cũng đã chuẩn bị gần mười vạn quân tiếp viện từ Quý Châu trên đường vào Đại Việt ngà Cao Bằng, theo sau 20 vạn quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị thống lĩnh đã vào Đại Việt. 
Đạo quân thứ nhất do Tổng Đốc Vân Nam và Qúy Châu chỉ huy tiến vào theo ngả Tuyên Quang. Đạo quân thứ hai do Tri Phủ Điền Châu là Sầm Nghi Đống tiến vào ngả Cao Bằng. Đạo quân thứ 3 do chính Tôn Sĩ Nghị và Đề Đốc Hứa Thế Hanh chỉ huy đi qua ải Nam Quan (Nay vùng biên giới này đã bị Cộng sản Việt Nam triều cống cho Tầu cộng). 

Khi quân của Tôn Sĩ Nghị tiến đến Kinh Bắc (Bắc Giang ngày nay), Ngô Văn Sở sai Nội hầu Phan Văn Lân đem gần một vạn quân tinh nhuệ lên đóng ở Thị Cầu. Quân Thanh tiến chiếm núi Tam Tầng rồi bất ngờ xua quân đánh úp quân của tướng Phan Văn Lân ở Thị Cầu. Quân Thanh chia làm hai hướng và tấn công ào ạt vào đội quân của tướng Phan Văn Lân. Tướng Phan Văn Lân thua, phải rút về Thăng Long. Tôn Sĩ Nghị xua quân đuổi theo và đến đóng quân ở hai bờ sông Nhị; rồi làm bàn đạp vào chiếm đóng Thăng Long, khống chế phần lớn Bắc Hà. 

Quân Tây Sơn do Ngô Văn Sở chỉ huy, đã theo ý kiến của tham mưu là Ngô Thời Nhiệm và Phan Huy Ích. Ngô Văn Sở bàn với Ngô Thời Nhiệm rằng " Địa thế Thăng Long trống trải khó giữ, nên rút quân về Thanh Hóa, đóng ngay ở núi Tam điệp phòng thủ chờ lệnh". Đơn vị này được Ngô Văn Sở chia làm hai: Thủy quân đóng ở hải phận Biện Sơn, lục quân thì đóng chặn ở núi Tam Điệp. Rồi cho phi mã thần tốc về báo với Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ đang đóng tại Phú Xuân. 

Đựợc tin báo, ngày 25 tháng 11 năm Mậu Thân (22 tháng 12 năm 1788), Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ bàn kế hoạch và tiến quân ra Bắc; với lý do là vua Lê đã bỏ nước và rước giặc Thanh về xâm lăng Đại Việt. Để có chánh nghĩa, Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế tại núi Bàn, Phú Xuân, lấy hiệu là Quang Trung. 

                   CODAIVIETDUOITHOIVUAQUANGTRUNG_zps186c878c.jpg
               Cờ nước Đại Việt dưới triều vua Quang Trung 

Ngày 29 tháng 11 năm Mậu Thân (tức 26 tháng 12 năm 1788), đại quân của Hoàng đế Quang Trung tới Nghệ An, dừng quân tại đó hơn 10 ngày truyền hịch đi khắp các địa phương để lên án giặc Thanh xâm lăng, khơi dậy lòng căm thù giặc Thanh để dân chúng gia nhập quân đội Tây Sơn. Quang Trung tuyển thêm quân và củng cố lực lượng, nâng quân số lên gần 10 vạn, tổ chức thành 5 đạo, gồm: tiền, hậu, tả, hữu và trung quân; đội tượng binh với 200 voi chiến. Ngài tổ chức duyệt binh để khích lệ lòng dân biểu dương sức mạnh tạo ý chí quyết chiến thắng trước khi chiến đấu với giặc Thanh. 

Ngay sau lễ duyệt binh, Quang Trung liền tiến quân ra Bắc. 

                  SOAIKYCUAQUANGTRUNGDAIDE_zpsbb4c9cef.jpg 
               Soái kỳ của Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ 

Diễn tiến các trận đánh và chiến thắng: 

Ngày 20 tháng Chạp năm Mậu Thân, tức 15 tháng 1 năm 1789, đại quân của Quang Trung đã ra đến Tam điệp, rồi Ninh bình. Vua Quang Trung và tham mưu xem xét tình thế, ngài đã nói cùng ba quân tướng sĩ rằng, “Phen này quân Thanh sang nước ta, thì chúng chỉ mua lấy cái chết mà thôi!” 

Vua Quang Trung tiên liệu rằng sẽ đánh tan quân Thanh không quá 10 ngày. Nhưng sớm hơn tiên liệu; đúng đêm giao thừa Tết Kỷ Dậu, 1789, quân Tây Sơn, dưới sự thống lĩnh của Vua Quang Trung, bất ngờ tấn công và tiêu diệt giặc Thanh ở đồn tiền phương Gián Khẩu; đồn Hà Hồi Đêm mùng 4 rạng mùng 5 tháng giêng năm Kỷ dậu, 1789. Trận đánh của quân Tây Sơn diễn ra tại vùng Khương Thượng, do Đô đốc Long chỉ huy; đã tiêu diệt toàn đơn vị quân Thanh phòng thủ Khương thượng. Tướng nhà Thanh là Sầm Nghi Đống phải treo cổ tự tử ở núi Loa Sơn. Trận đánh này đã mở đường cho đại quân Tây Sơn từ Khương Thượng tiến đánh Ngọc Hồi, rồi đánh thẳng vào Thăng Long. 

Chỉ trong vòng 5 ngày kể từ đêm giao thừa Tết Kỷ dậu, 1789, quân Tây Sơn đã phối hợp voi chiến, súng hỏa hổ đặt trên lưng voi bắn lửa thẳng vào và đốt quân thanh Thanh. Ngaì dùng những tấm ván dày quấn rơm tẩm ướt chặn các mũi tên tẩm lửa của giặc bắn tới, nhằm che chở bảo vệ các đội tráng sĩ xung kích khi tiếp cận. 

Với chiến thuật thần tốc và chớp nhoáng, bất ngờ, gây hoang mang giặc đã dồn quân Thanh vào thế bị động liên tục; mà trận Ngọc Hồi và Đống Đa đã chôn tập thể xác quân Thanh. Quân Thanh thua không còn manh giáp. Tôn Sĩ Nghị bỏ chạy lên phía Bắc, tàn quân nghe tin chủ tướng đã bỏ chạy, cũng liền tan rã chạy theo, tranh nhau qua cầu sông Nhị, cầu sập; tàn quân Thanh rớt xuống sông chết đuối. Xác quân Tàu làm nghẽn cả dòng sông. Đạo quân Thanh xâm lươc bị quân Tây Sơn đánh không còn manh giáp. Chỉ mình Tôn Sĩ Nghị và Lê Chiêu Thống trốn chạy thoát về Tàu. Mười vạn quân Thanh tiếp viện trên đường tiến về gần tới Thăng Long hay tin đạo quân do Tôn Sĩ Nghị thống lĩnh đã thua và Tôn Sĩ Nghị bỏ cả ấn tín chạy thoát; nên chúng cũng hốt hoảng tan rã theo và chạy ngược về Tàu. 

Trưa mồng 5 Tết Kỷ Dậu, 1789, quân Tây Sơn đã tiến vào Thăng Long ăn mừng chiến thắng. 
Chiến thắng Đống đa của vua Quang Trung đã viết nên trang sử oanh liệt nhất trong lịch sử đân tộc Việt Nam. Để nhớ ơn vị anh hùng áo vải có tinh thần độc lập dân tộc và tự chủ, chưa hề vay mượn vũ khí hay quân đội ngoại bang để “cõng rắn cắn gà nhà” mà gây nghiệp đế vương. Và với vua Quang Trung đã đánh là phải thắng! 

Tóm lại 

Nói đến Chiến thắng Đống Đa oanh liệt thì phải nói đến và ghi ơn vua Quang Trung. Người dân Việt Nam, dưới thời Việt Nam Cộng Hoà, đặc biệt là người dân tỉnh Bình định, hằng năm vào ngày mùng 5 Tết, họ đều tổ chức ngày kỷ niệm chiến thắng Đống Đa tại Thôn Kiên Mỹ, cách thị xã Phú Phong nhìn về hướng bắc Sông Côn chừng một cây số, trên Quốc lộ 19, cách Qui nhơn vào khoảng 42 cây số, nơi có đền thờ vua Quang Trung. 

Nếu chúng ta so sánh Quang Trung Đại Đế với những thiên tài quân sự trên thế giới từ Napoleon Bonaparte, Thành Cát Tư Hãn đến Alexandre Đại đế, thì những vị này còn nhiều phen bị thua xiển tảng. Ngược lại, vua Quang Trung từ khi dựng nghiệp, rồi Tướng quân, giữa lúc nước nhà ly loạn khắp nơi cho đến khi ông mất, chưa hề đánh mà bị thua trận nào. Vua Quang Trung cũng đã đánh dẹp quân Nguyễn Ánh phía Nam, đánh tan tác gần50 ngàn quân Xiêm La do Nguyễn Ánh rước về ở trận Rạch Gầm, vùng Định Tường ngày nay. Chiến tích của Quang Trung là bách chiến bách thắng trong quân sử Đại Việt! 

Chiến thắng Đống Đa vào Mùng 5 Tết năm 1789 của Vua Quang Trung, có lẽ không bao giờ bị xóa nhoà trong chiến bại xâm lăng trong lịch sử của Tàu; cho dù chúng cố tình bóp méo, ngụy tạo để khỏa lấp cỡ nào đi nữa, chúng cũng không thể biện minh được chiến bại thảm hại này. Ngược lại đối với dân tộc Việt Nam chúng ta phải biết tự hào về thiên tài quân sự trong lich sử nước nhà. Để thể hiện tự hào đó, chúng ta phải biết hun đúc tinh thần Quang Trung và chiến thắng Đống Đa cho các thế hệ con cháu mai sau noi gương và tiếp tục đương đầu với bắc phương là giặc Tàu Cộng. Dù bất cứ thời điểm nào chúng cũng luôn nuôi mộng tìm cách thôn tính Việt Nam. Muốn đương đầu với kẻ thù truyền kiếp từ phương Bắc, trước hết toàn dân phải đứng lên tiêu diệt tập đoàn Công sản Việt Nam bán nước vì làm nội gián cho Tàu công xâm chiếm! 
Lê Đình Thọ 

Tham khảo 

1.Viêt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim 
2.Việt Sử Toàn Thư của Phạm Văn Sơn 
3.Việt Sử Toàn Thư (với lời thuật của De Barisy cố vấn Gia Long)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét