Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

Việt Nam Học Được Bài Học Gì Từ Sự Khủng Hoảng Ở UCRAINA ?

Nguyễn Phú Bình 

          

Để đạt được bốn chữ “TỰ DO, DÂN CHỦ” một cách thực sự bắt buộc chúng ta phải trải qua một lộ trình phấn đấu liên tục và lâu dài. Ngay cả các quốc gia gọi là dân chủ, người dân vẫn phải tiếp tục đấu tranh để hoàn thiện nó. Nhưng cơ hội để hướng tới mọi sự tốt đẹp thì rộng mở hơn các quốc gia cộng sản độc đoán. Vì họ đã xây dựng xong nền tảng của một quốc gia TỰ DO, DÂN CHỦ. Họ đã có đa đảng và tiếng nói quyền lợi của người dân được luật pháp bảo vệ một cách tuyệt đối và vô tư trước mọi quyền lực.


Cuộc khủng hoảng UCRAINA là cuộc khủng hoảng về quyền lợi giữa các bên và mâu thuẫn chính để dẫn tới sự khủng hoảng là do lịch sử phức tạp của quốc gia này. Ngược lại lịch sử thì miền đất này luôn lần lượt bị các nước khác cai trị cho tới khi tách khỏi Liên xô thì mới thực sự có nhà nước Ucraina độc lập. Từ lịch sử phức tạp dẫn đến sự phân bố sắc tộc ở quốc gia này lại càng phức tạp hơn nữa. Mẫu thuẫn sắc tộc làm cho không ai có thể dễ dàng cai trị ai ở quốc gia mới hình thành này một thời gian lâu d. Khi một quốc gia không có sự đoàn kết dân tộc thì khó có thể xây dựng bất kể điều gì trên đất nước này! Hơn nữa tư tưởng của các phe phái tại UCRAINA đều là tư tưởng muốn phụ thuộc vào các thế lực bên ngoài để tồn tại như vốn dĩ của nó. Nên việc làm đầu tiên của quốc gia này trước khi làm các việc khác là phải xây dựng cho được một bộ máy chính quyền hỗn hợp nhằm đảm bảo quyền lợi của tất cả các bên và đầy đủ uy tín, sức mạnh để lãnh đạo được đất nước một cách tâm phục, khẩu phục. UCRAINA phải trở thành một quốc gia TRUNG LẬP với một nền chính trị TỰ DO, DÂN CHỦ thì mới có thể ổn định lâu dài và phát triển được.

Đất nước Việt nam của chúng ta may mắn hơn họ một ngàn lần. Vì chúng ta là một quốc gia có lịch sử dựng nước và giữ nước lâu dài. 54 dân tộc anh em sinh sống trên mảnh đất hình chữ S luôn đoàn kết. Người dân Việt nam vốn dĩ hiền hoà và chịu đựng trong cuộc sống XH. Điều đáng ngại là: Ngày nay giặc Trung quốc đang bằng mọi thủ đoạn tràn vào đất nước của chúng ta dưới nhiều hình thức. Chúng lập làng, lập xóm và xây dựng căn cứ ở khắp mọi nơi. Chính quyền Việt nam đã tới lúc không thể kiểm soát được chúng và thả mặc cho chúng tung hoành ngang dọc. Sự phức tạp trong XH của chúng ta sẽ bắt đầu từ đây. Mâu thuẫn XH sẽ ngày càng nâng cao. Nếu chúng ta không sớm giải quyết được tình trạng xâm lấn của người Trung hoa thì chắc chắn Việt nam sẽ có một cuộc khủng hoảng tương tự như ở UCRAINA hôm nay. Quân bành trướng Trung quốc không ngần ngại gì mà không thôn tính nước ta với chiến lược từ trong đánh ra, từ ngoài đánh vào và nạn đô hộ phương bắc lại bắt đầu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét