Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

Con đường dân chủ quả là khó, nhưng nhưng là con đường bắt buộc

Dân Xích Lô

               

Dân chủ là thể thức tối ưu mà loài người đã ngộ ra bằng máu xương mồ hôi và tri thức từ khi hình thành xã hội loài người.

Dân chủ là phương pháp hữu hiệu nhất để phát triển con người, xã hội và mỗi quốc gia dân tộc. Hiện nay chưa có thể thức nào thay thế ưu việt hơn.

Cộng sản hay cả thế giới dân chủ đều phải xin tự xưng là dân chủ.


Nhưng rõ ràng độc tài đảng trị gian ác ngu dốt cs đã bị cả loài người phỉ nhổ chôn vùi.

Không ở đâu máu đổ nhiều như ở VN. Không ở đâu đau khổ tụt hậu như VN.

Chưa bao giờ VN bị cô lập khinh rẻ và vận mệnh quốc gia bị đe dọa bị cướp mất đất biển đảo nhiều như dưới thời CS.

Dân chủ phải là thể thức sống trong tổng hòa các mối quan hệ của hệ thống chính trị, kinh tế, XH, văn hóa tinh thần

Nó không thể gọi là tai, vòi, chân, đuôi hoặc ghép lại ….Thế còn tim gan, ngũ lục phủ tạng chân tay, đầu óc thì sao ? Thế còn các hệ thống dẫn truyền thần kinh huyết mạch thì sao ?

Làm giống cái tai voi khó lắm,ve vảy như cái đuôi voi chẳng được.

Dân chủ là cách duy nhất, cốt lõi nhất ngày nay để hoàn thiện và phát triển xã hội, quốc gia.

Dân chủ luôn phải trả giá để tìm cách đồng thuận trong thượng lượng văn minh và pháp quyền, không bạo lực.

Dân chủ luôn có thể phạm sai lầm (9 người, 10 ý), nhưng là cách tốt nhất nhanh nhất để sửa chữa mọi sai sót, hoàn thiện mọi yêu cầu mới đặt ra trong quá trình phát triển.

Dân chủ là cách tốt nhất để chon lựa, điều hành, giám sát, điều chỉnh, thay thế bộ máy cai trị và các cá nhân lãnh đạo cầm quyền

Dân chủ là cách tốt thất để dung hòa tự do cho mỗi con người và văn minh cho toàn xã hội.

Con đường dân chủ quả là khó, nhưng nhưng là con đường bắt buộc, phải luôn được hoàn thiện và chính là con đường nhanh nhất để phát triển.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét