Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

CHUYỆN KỂ NĂM 3000!

 Hồ Thơm          


                                   
                                     Tướng mặc váy đeo bông tai !

Mùa hè năm ấy, giặc Bốn Tốt đóng chiến thuyền khủng HD lăm le lấn chiếm nước ta.

Cả triều đình lâu nay cứ giả vờ mê ngủ để chứng tỏ với thiên hạ rằng tình hình Biển Đông không có gì… new, đất nước đang bình yên ổn định hơn bao giờ hết, thiên hạ đại loạn, nhưng ta vẫn an bình hữu nghị, abc… như rứa và vân vân…( nhưng cũng có vài đại thần vì do cơ chế Trách Nhiệm Hữu Hạn (Co.,Ltd.) nên ngủ thật).



Khi chiến thuyền HD của con cháu Mao Hoàng Đế đã cắm sâu vào biển nước ta, cả Triều đình mới bắt đầu nhộn nhạo, nhưng cũng không thấy ai mở mồm phán được câu nào cho ra hồn trước sự ngang ngược của giặc Bốn Tốt như tổ tiên ta đã quát vào quân giặc cỡ như … “ Ta đây, núi Lam Sơn dấy nghĩa… Ngẫm thù lớn há đội trời chung, căm giặc nước thề không cùng sống” (LÊ LỢI) “ Ta thường đến bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa”, “ Nếu bệ hạ muốn hàng giặc xin hãy chém đầu thần đi đã” (TRẦN HƯNG ĐẠO) “ Đánh … đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ” ( QUANG TRUNG) hay chí ít cũng được như “ Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc!” ( TRẦN BÌNH TRỌNG).

Giữa lúc Triều đình lặng câm như …thị hến, bỗng lóe lên “ánh sáng cuối đường hầm”, lời phán truyền của Tể tướng đã làm nức lòng Dân đen cùng tướng sĩ “ căm giặc nước thề không cùng sống” với quân giặc Bốn Tốt:

«Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng», và Việt Nam «nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc ».

Tiếng hò reo của Dân đen con đỏ chưa dứt thì Gian thần VÕ MẸO, không biết ăn phải cái gì, được ai ủn đít, đã phất tay áo đứng lên tâu:

“Chúng ta nên nói với nhân dân thế nào về phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt trong quan hệ đối ngoại hai nước. Tôi cho rằng, 16 chữ ấy có thể có lúc không đạt được nhưng nó vẫn là cái mong muốn muôn thuở”.
Ai “mong muốn muôn thuở”!!!!???? Giữa lúc Nhân Dân ta đã quẳng “16 chữ vàng và 4 tốt”vào sọt rác, giữa lúc Tể tướng Triều đình, người cầm đầu cả văn lẫn võ, kiên quyết và dõng dạc không “ nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc » thì gian thần VÕ MẸO lại sàm tấu những lời nhảm nhí. Tội thật đáng tru di!

Gian thần Võ Mẹo lại là người uyên thâm chữ nghĩa, hán rộng nho chùm ( Nhưng “chua loét” vì là nho Trung Quốc, không phải là nho Mỹ) nên đã lươn lẹo đưa câu thần chú của Tiên Đế là“Dĩ bất biến ứng vạn biến” để làm cái mo cau che mặt cho mình.

Gian thần Võ Mẹo vờ không biết rằng, cái “bất biến” của Tiên Đế là “Độc lập”, là “chủ quyền quốc gia”, cái “vạn biến” là tình hình đất nước trong từng giai đoạn. Còn cái “bất biến” của bọn gian thần là cái vòng kim cô “16 chữ vàng 4 tốt”, là “tình hữu nghị viển vông lệ thuộc”. Cái “bất biến” của gian thần Võ Mẹo với cái “bất biến” của Tiên Vương khác nhau như bãi cứt trâu với mâm cơm nếp, sao dám cả gan đem ra lòe mị Dân đen??? Tội đáng cẩu đầu trảm , chém đầu tế cờ dưới ngựa trước khi lên đường diệt giặc!.

Đó là bọn văn thần đã trở thành gian thần mà lịch sử đã ghi, khi thế nước ngã nghiêng vào Mùa hè năm ấy, lúc giặc Bốn Tốt đã vào cửa biển nước Nam.

Lại nói đến võ tướng Tổng Thái Giám Đại tướng quân PHÀNH THUN!

Tướng mặc váy đeo bông tai !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét