Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

Thời Điểm Đã Đến !

Diễn Đàn Công Nhân

                     

Toàn dân VN muốn gì? Đó là câu hỏi mà chúng ta phải biết, hầu như toàn dân muốn một đất nước có Tự Do-Dân Chủ và Nhân Quyền, người VN muốn xây dựng một đất nước như các nước phát triển trên thê giới không bị chủ nghĩa CS hoặc đảng CS độc tài cai trị.Toàn dân ý thức hiện tình đất nước. Toàn thể mọi tôn giáo của VN đều ý thức được hiện tình của đất nước, tuy nhiên hình thức cũng như kêu gọi một cuộc biểu tình ôn hòa không được phát triển và đồng bộ.

Tình hình hiện nay ai cũng biết người dân hoàn toàn bị che dấu sự thật về hiện tình đất nước và không có quyền quyết định vận mạng của đất nước, đất nước hoàn toàn được điểu khiển và thống trị độc tài hoàn toàn của đảng CSVN.

Đảng CSVN căn bản dựa vào sự "hợp tác toàn diện vì đại cục" với TQ, chính cái căn bản này đã và đang đưa đến nô lệ kiểu mới, một chế độ hèn kém và nhu nhược trước sự xâm lăng của TQ trên mọi mặt, đồng thời chính đảng CSVN đã và đang ra sức bóp chết quyền làm người của toàn dân VN.
Quyền làm người được nói tới là tự do ngôn luận, tự do báo chí, tư do đi lại và tự do bầu cử người mình chọn ra.

Toàn dân muốn và đòi bằng được quyền làm người, một quyền tối cao mà công dân VN phải có.
Không ai cho không cái gì! Tất cả phải do chính mình đòi hỏi và đổ xương máu ra mới có.

Muốn đòi hỏi quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do đi lại và tự do bầu cử người mình chn ra để toàn dân có thể làm người nó đòi hỏi không thể do "một nhóm trí thức" hay một nhóm chính trị nào có thể làm được, nó đòi hỏi tất cả mọi thành phần dân tộc cùng thực hiện có khoa học có căn bản giá trị luật pháp để toàn dân cùng đứng lên.

Điều kiện cần có cho mọi cuộc cách mạng là thử thách và tập hợp và học tập theo từng bước từ nhỏ đến lớn, nhưng cần nhất là phải có mặt của toàn thể các thành phần lãnh đạo từ tôn giáo đến chính trị, nó đòi hỏi sự hy sinh. 

Mọi phương tiện đấu tranh sẽ được tận dụng để mọi người cùng tham gia là điều quan trọng......

Đương nhiên nhà cầm quyền độc tài cộng sản luôn thực hiện chiến thuật xé lẽ bao vây..v.v. Những điều này đều có thể thực hiện thoát được nếu mọi người cùng tham gia tích cực, điển hình một nhân vật đấu tranh bị công an CS viếng thăm hoặc bao vây tại nhà bất hợp pháp thì sẽ có hàng trăm hàng ngàn người cùng đến đó phản đối, sự phối hợp và toàn diện rất cần. 

Nều nhà cầm quyền đến bắt các vị lãnh đạo tinh thần thì hàng triệu tín đồ cùng xuống đường đòi người...

Ý kiến là ý kiến, sự tập hợp và kế hoạch cần phải làm cho bằng được, nếu không chỉ là kẻ tức thời giận dữ không mang kết quả nào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét