Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

10 dấu hiệu suy tàn của một chế độ.

TS Nguyễn Phương Mai

                          

Từ bé đến lớp ai cũng bị NHỒI ĐẢNG là cha mẹ. là THIÊN ĐƯỜNG là CUỘC SỐNG LẼ PHẢI của dân chúng

Dựng cờ chính nghĩa nhưng hành vi lại bất chính. Bất kì ai tố đảng đều bị coi là PHẢN ĐỘNG. Cái tư tưởng này nó ăn quá sâu vào nhân dân rồi. 


10 dấu hiệu suy tàn của một chế độ.

1/ Tham nhũng như một bầy sâu tha hồ đục khoét

2/ Nợ công chồng chất, có thể dẫn đến vỡ nợ bất cứ lúc nào

3/ Công lý, luật pháp không còn, thi hành án tử với người vô tội

4/ Kỷ cương phép nước bị coi thường. Dân oan bị cướp đất, cướp nhà ngày càng đầy rẫy

5/Kinh tế sa sút trầm trọng, thu không đủ để bù chi

6/ Trí thức, người lao động, cán bộ hưu trí bất mãn, bất hợp tác với chế độ ngày càng nhiều

7/ Quân đội, công an chia rẻ trầm trọng với nhân dân, tha hồ vơ vét cho riêng bản thân, bỏ mặc an nguy đất nước

8/Sức dân không được nuôi dưỡng, trái lại ngày càng bị bóc lột thậm tệ

9/ Nội bộ chính quyền bị can thiệp bởi ngoại bang

10/ Đất đai, tài nguyên quốc gia bị xâm lấn bởi các yếu tố nước ngoài

KẾT LUẬN:

Với mười dấu hiệu nói trên, việc thay đổi thể chế chính trị Việt Nam trong tương lai là điều tất yếu. Nhưng kịch bản của sự thay đổi đó vẫn là điều khó dự đoán. Bạo lực, đổ máu hay hòa bình, êm thấm đều tùy thuộc vào thái độ của lãnh đạo Việt Nam. Nhưng có một điều chắc chắn là không thể có một Gorbachev ở Việt Nam. Và rất có thể một cuộc "cách mạng dân tộc" sẽ dễ xảy ra hơn là một cuộc "cách mạng dân chủ", nếu như kinh tế và chính trị của Trung Quốc không sụp đổ trước Việt Nam. 

Kẻ hèn nhát hỏi: "Có an toàn không?"

Kẻ cơ hội hỏi: "Có khôn khéo không?"

Kẻ rởm đời hỏi: "Có được tiếng tăm gì không?"

Nhưng, kẻ có lương tâm hỏi: "Có là lẽ phải không?"

Và có khi ta phải chọn một vị trí không an toàn, không khôn khéo, không để được tiếng tăm gì cả, nhưng ta phải chọn nó, vì lương tâm ta bảo ta rằng đó là lẽ phải.”

[ Martin Luther King ]

Còn bạn bạn chọn gì ?

2 nhận xét: