Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

Giấc Mơ Trung Hoa Hay là Giấc Mơ Thuốc Phiện.

Nguyễn Văn         

                    

Là ngườiVN, chúng ta phải biết điều này: TQ không bao giờ buông VN và Triều Tiên. Tại sao? Vì TQ muốn trở thành siêu cường. Cái tham vọng trở thành một siêu cường có từ thời Mao, nhưng không thể thực hiện . Ngày nay, Tập muốn thực hiện giấc mơ Trung Hoa đó. Nước lớn thường có tham vọng muốn lãnh đạo các nước nhỏ, điều này không có gì xấu nếu nước lớn đó đóng góp cái năng lực của mình thúc đẩy các nước nhỏ phát triển và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ cho các nước nhỏ.Hoan nghênh.

Để trở thành siêu cường , phải có ba điều kiện:

1/Cường quốc về quân sự

2/Cường quốc kinh tế

3/”chư hầu”

Chư hầu là gì? Là những nước đàn em cùng phe với mình

Hơn nửa thế kỷ qua, Mỹ là minh chủ của phe tư bản

Từ năm 1945 đến năm 1990, Liên xô là ông chủ của phe xhcn

Chính cái tham vọng muốn làm ông chủ, đè đầu cưỡi cổ các nước nhỏ trong phe xhcn của Liên xô đã làm tan rã hệ thống xhcn

Tập muốn đưa TQ thành siêu cường thì hãy học tập Hoa Kỳ : giúp đỡ một cách vô tư và hiệu quả để các nước đàn em phát triển, đặc biệt không được tơ hào một mét đất , một con sóng của nước khác .

Vậy, TQ có khả năng trở thành siêu cường được không? Với tâm thế như cu Tập thì giấc mơ Trung Hoa chỉ là giấc mơ thuốc phiện.

Khốn nạn cho nhân dân ta là do cái giấc mơ thuốc phiện Trung Hoa này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét