Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

Không thể là “phi chính trị hóa quân đội” như kẻ nào đó tuyên truyền với ý đồ xấu.


Tâm sự của một sỹ quan chỉ huy


                                  
                   ”trung với nước, hiếu với dân”

Tôi là sỹ quan chỉ huy cao cấp ở một đơn vị quân đội cấp chiến dịch, tuy được quán triệt “trung thành với đảng” nhưng chúng tôi từ nhân dân mà ra, gia đình vợ con là người dân, chúng tôi ăn lương do người dân nộp thuế, chúng tôi đóng quân ở trên đất đai của tổ quốc chứ không phải đất của đảng, chúng tôi cầm súng để bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân chứ không thể làm theo một mệnh lệnh của một ai đó, một tổ chức nào đó để chống lại người dân-vì chúng tôi là “quân đội nhân dân” từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.



Là quân nhân cách mạng, chúng tôi thừa hiểu: Hồ Chủ Tịch chưa bao giờ nói “quân đội ta trung với đảng” mà người chỉ từng nói :”trung với nước, hiếu với dân”, đại tướng VNG cũng vậy. Tuy nhiên, những lời nói của các vị đó đã bị “đảng hóa” nhằm biến quân đội thành tay sai, thành đội quân đánh thuê rô-bốt phục vụ cho riêng một cá nhân, một nhóm lợi ích hay một đảng chính trị nào đó mà hiện nay đang hình thành với cái vỏ bọc hợp pháp đang có.

Mệnh lệnh tối cao của người chỉ huy quân đội cách mạng chỉ có thể là: quyết tâm chiến đấu để bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc và bảo vệ nhân dân. mệnh lệnh nào không xuất phát vì mục đích đó đều không có hiệu lực chấp hành đối với cấp duới.

Vì thế, nếu có biến cố nào đó xảy ra vì nhân dân quá bức xúc trước những hiểm họa của đất nước mà người cầm quyền, người chỉ huy có ra lệnh cho chúng tôi làm càn: đem quân đi đàn áp, bắn giết người dân-thì khi đó, lương tâm và lý trí cũng mách bảo chúng tôi phải hành động vì nhân dân, hoặc chí ít thì cũng án binh bất động, nếu bần cùng bất đắc dĩ phải điều quân đến thì chúng tôi sẽ đứng về phía dân ủng hộ dân giành lấy tự do : vào giờ khắc cuối cùng những họng súng sẽ đổi hướng nhằm vào kẻ thù ngoan cố và tàn ác của nhân dân.

Trong tay cầm khẩu súng dài,

Ngắm đi ngắm lại : bắn ai thế này?

Đó không thể là “phi chính trị hóa quân đội” như kẻ nào đó tuyên truyền với ý đồ xấu.

Cái lập luận “chống phi chính trị hóa quân đội” -một cái khái niệm rất lập lờ, bậy bạ của kẻ cầm quyền được những tên ăn theo nói leo sủa đi sủa lại , nhằm đòi quân đội phải: trung thành với đảng cầm quyền-điều làm ngứa lỗ tai mọi người, mà kẻ nói câu ấy không thấy “thẹn mồm”- vì nó chính là sự xảo trá đổi trắng thay đen mà mọi người nên vạch mặt những kẻ nói xằng, sủa bậy. Điều này càng lộ rõ hiện tình: đảng đang chống lại nhân dân, dùng quân đội chống lại dân- khi hiện nay đã không còn chính danh, không thuyết phục được dân, không được người dân ủng hộ.

Không có nước nào mà kẻ cầm quyền trắng trợn và ngang ngược đòi phải ghi vào hiến pháp của quốc gia rằng: quân đội phải trung thành với đảng cầm quyền theo kiểu như HP92 của VN.

Nếu nước đó mà đa đảng thì sẽ có loạn đa sứ quân vì nhiều đảng sẽ có nhiều đội quân.

Điều vô lý nhất mà đứa trẻ con cũng nhận thấy và trả lời được là:

1-quân đội sinh ra để làm gì? có nghĩa là: nhiệm vụ bảo vệ ai thì phải trung thành với người đó

2-quân đội do ai nuôi?, lấy tiền của của ai đóng góp ? ai góp tiền của nuôi, thì phải trung thành với người đó.

3-Đảng lớn hơn nhân dân? hay nhân dân lớn hơn đảng?

Nhân dân nằm trong đảng hay đảng nằm trong nhân dân?-nếu đảng nằm trong nhân dân thì quân đội phải trung thành với nhân dân là hợp đạo lý- điều này không ai có thể bác bỏ được.

Nếu nhân dân nằm trong đảng thì hóa ra đảng đứng trên nhân dân, đảng đẻ ra dân à-láo quá, thế ra toàn dân là đảng viên hết à?

Đảng không phải là toàn thể nhân dân, nên không thể trung thành với riêng đảng- để đem quân đội đi đàn áp dân cho đảng tồn tại được: câu chuyện cưỡng chế Ecopak là một minh chứng cho quân đội chỉ trung thành với đảng cầm quyền-trở thành một tên lính đánh thuê ngu dốt, mới chính thật là một công cụ rô-bốt: ăn cơm dân, tiêu tiền dân nhưng lại đánh dân để bảo vệ kẻ cầm quyền.

Ngược lại, đã là quân đội “nhân dân” thì phải trung thành với nhân dân, không đàn áp dân -vụ tỉnh ủy Thái bình đòi đem quân đội đi trấn áp dân chống tham nhũng trước đây bị tỉnh đội trưỏng Thái Bình thẳng thắn bác bỏ là hoàn toàn đúng lý lẽ và đạo đức: quân đội sinh ra là để bảo vệ độc lập chủ quyền của tổ quốc, chứ không phải để đàn áp nhân dân, chống lại nhân dân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét