Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

ĐẤT ĐAI LÀ SỞ HỮU CUÀ TOÀN DÂN ?


 M H    

          

1. Lịch sử cho thấy ông Hồ duới tên duới tên Thầu Chín đang ở Thai Lan làm việc duới quyền cuả Hilaire Noulens đ/v Quốc tế Ba Cộng sản. Năm 1929,ông Hồ Chi Minh nhận đuợc lệnh cuả Comintern đi Hồng Kông để sát nhập ba tổ chức cọng sản trong nuớc Việt thành lập đãng cộng sãn Việt nam vào đầu tháng ba năm 1930. Vì Comnitern không đồng ý tên đảng nên sau vài tháng sau đó tên đảng đổi thành đảng “CS Đông Duơng “(“theo yêu cầu của CS Quốc tế thứ ba” (Wikipedia).Theo nghị quyết cuả Đại hội Pắc Bó năm 1941, tình hình sắp tới cần liên minh với các đãng phái yêu nuớc khác đãng CS/ Đông duơng (giả vờ tự giải tán để giấu sự liên hệ cộng sản với nhà nước mới thành lập rút vào bống tối (Wikipedia), ngụy trang bằng Hội Nghiên Cứu Mác-Lê Đông duơng. Năm 1951, đãng tái lập duới tên đãng Lao Động và đến sau năm 1975 gọi là đãng CS Việt nam. Dù thay đổi danh hiệu nhiều lần, đãng CSVN rõ ràng vẫn là do Comintern/Liên Sô thành lập.


2. Mục tiêu cuả Quốc tế Ba Cộng sản xoá bỏ chế độ tư sản và lập chế độ cộng sản toàn cầu. Đó là một thiên đàng trên măt đất, cuả cải, ”đất đai là cuả chung “, cuả toàn dân với đàn công nhân nam nử sống mỗi ngày theo tiếng kẻng sáng chiều.Thiên đàng vô sãn không còn.Quê huơng cách mạng của Xã hội Chủ nghĩa cuả thời kỳ quá độ tiến lên CN Cộng sãn cũng đã tiêu tan.

3. KINH TẾ TẬP TRUNG không còn , KẺNG không còn , vậy thì, cái gọi là ” ĐẤT ĐAI LÀ SỞ HỮU CUÀ TOÀN DÂN ” để làm gì? Chưa biết nó “để làm gì ” nhưng thực tế truớc mắt nó là một đám tàn dư cộng sãn nay là côn đồ, thổ phĩ. ĐẤT ĐAI LÀ SỞ HỮU CUÀ TOÀN DÂN ” có thể là mệnh lệnh trá hình cho con bài cuớp bóc cuả bọn côn đồ, tàn dư CS hiện nay .

4. Hành động bảo vệ tài sản cuả gia đình Đoàn Văn Vuơn là hình ảnh thu nhỏ cuả toàn dân Việt nam bảo vệ đất nuớc Hồ Chí Minh từng kêu gọi thống thiết từ năm 1945 “Ai có súng dùng súng , ai có guơng dùng guơm, ai có gậy dùng gậy.” để xông pha giữ đất nuớc. Nghe theo lời kêu gọi này, nhân dân đã ngã xuống hơn hai triệu nguời để bảo vệ đât nuớc VN cũng như gia đình anh Vuơn bảo vê tài sản ruộng vuờn cuả gia đình mình .

5. Cái hoạ mà hàng ngũ trí thức và toàn dân đứng lên chống trả hiện nay là giành lại đất nuớc đang bị bán đứng, giành lại ruộng vuờn, công bằng cho toàn dân từ bàn tay cuả bọn hung thần từng xưng nhà cách mạng mà nay hoá ra là bọn thổ phĩ, bợm bãi, cuớp ngày… Rõ ràng bọn tri hô giặc cuớp ngày xưa thì chính là bọn giặc cuớp ngày nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét