Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

HIẾN PHÁP PHAỈ ĐUỢC SỰ THOẢ HIỆP CUẢ TOÀN DÂN


 MH     


                   

“Đấu tranh giai cấp” là chủ truơng cuả Cộng sản .”Đấu tranh giai cấp” đã đuợc thực hiện thập niên 1950s với 172,008 bị xử tử và hơn nưả triêu phụ nữ trẻ em bỏ mạng vì bị triệt hạ nguồn luơng thực. “Tiếng gọi “đấu tranh giai cấp là tiếng gọi nội chiến, Lenin coi nội chiến là nền tảng của cách mạng vô sản”.(Nguyễn Gia Kiễng)


Thường trực bác bỏ Luật Pháp (1), đắc ý quản lý xã hội bằng Nghị quyết, lẻo đẻo muôn năm ở “thời kỳ quá độ” tiến lên XHCN , cưả ngỏ cuả CSCN. Chỉ chừng đó cũng đủ cho thấy Đảng và nhà cầm quyền Hànội không có đủ cơ sở và thẫm quyền pháp lý để dựng lên một Hiến Pháp cho toàn cã dân tộc. Huống là…

Bên cạnh những quyền bẫm sinh (birthrights) , mỗi con nguời sinh ra phải chịu một số phận tiền định , với thông minh và năng khiếu khác nhau, sống và lớn lên trong nhiều môi truờng khác nhau…, giàu nghèo sở thích khác nhau . Đó là lý do tất yếu nảy sinh ra các tầng lớp trong xã hội. Muốn tồn tại hoà hợp và cùng xây đắp môt tuơng lai chung cho dân tộc, tất cã các tầng lớp cuả cộng đồng nhân dân cùng nhau cam kết trên một văn bản để làm bằng chứng ràng buôc . Văn bản đó gọi là Hiến pháp . Kinh nghiệm lâu đời tại các nuớc Pháp trị Âu Mỹ cho biết :

” HIẾN PHÁP PHAỈ ĐUỢC XÂY DỰNG TRÊN SỰ THOẢ HIỆP . (” US constitution was build on compromise”) 

Do đó , cho đên khi nào các cuộc trả giá , thuơng thảo, nhuợng bộ giưã các tầng lớp nhân dân với nhau chưa hoàn tất thì một bản hiến pháp chân chính chưa có thể ra đời . Duới sư cai trị độc tài toàn trị nghiệt ngã cuả đảng CSVN,chĩ một hàng ngũ nhân sĩ , trí thức can đãm đứng lên bảo vệ quyền lợi nhân dân và đất nước 

Trong tình thế hiện nay và muốn tiến tới hoàn tất cho một Hiến pháp, cho dù đảng CSVN tư xưng mình là đại diên bất cứ ai hay giai cấp công nông (2) đi nưã thì điều kiện tiên quyết ít nhất là đảng và nhà cầm quyền Hànội cũng phải đối thoại, thuơng luợng với hàng ngũ nhân sĩ trí thức trong nuớc hay một tập hợp trong và ngoài nước như đề xuất cuả nhiều trí thức, nếu xét thấy còn trong vòng kiễm soát đuợc lý lịch đầy thủ đoạn lưà đảo độc ác hàng nhiều chục năm qua cuả CSVN .

Chừng nào sự THOẢ HIỆP – chớ không phải KIẾN NGHỊ – giưã đảng và nhà cầm quyền Hànội với hàng ngủ nhân sỉ trí thức đi tới kết quả (có quốc tế quan sát) thì chĩ khi đó mới có thể bàn tới một Hiến Pháp Chân chính .
—————————————————
(1)Phạm văn Đồng khi bàn về việc làm luật đã nói một câu rằng:“Nếu làm luật thì còn quản lý sao được, còn lãnh đạo làm sao được?” .

Truờng Chinh trả lời GS.Trần Văn Giàu : ” Chế độ ta không cần Luật . “

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét