Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

Vài lời yêu cầu các Đại Biểu Quốc Hội trước kỳ họp thông qua Hiến Pháp mới.

Lê Hồng, Khu công nghiệp Linh Trung II                              

Kính gởi các vị Đại Biểu Quốc Hội.

Tôi là một cử tri, một công dân muốn có đôi lời nhắn nhủ cùng quý vị.

Tôi biết rất rõ rằng đa số quý vị đều là đảng viên đảng csVN, rất nhiều người trong quý vị còn đã và đang nắm giữ quyền cao, chức trọng trong nội các, và các cơ quan công quyền địa phương. Do đó, đảng bắt buộc quý vị phải vâng theo lời đảng, phục tùng đảng trong mọi hoàn cảnh, mọi công việc !
Nhưng, tôi hy vọng rằng, quý vị vẫn còn là một "con người" với đầy đủ cả hai từ "con" và "người" như cử tri và công dân chúng tôi. Chứ đừng vì bất cứ lý do gì, nhất là đừng vì chút "danh vọng" hão huyền, chút "quyền uy" nay còn mai mất, tí "bổng lộc" hay những "ưu đãi" này kia do đảng, do cái gọi là nhà cầm quyền csVN "ban phát, bố thí" cho, mà "tự mình đánh mất" đi cái phần "người" hết sức cao quí chỉ để lại cái phần "con" trơ trọi, biến mình trở thành những kẻ "có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng mà như câm", cam tâm sẵn sàng làm "tay sai, tôi đòi' cho đảng và nhà nước, phạm tội phản bội tổ quốc và nhân dân, những cử tri đã bỏ phiếu cho mình !


Vì những lẽ đó, tôi có một điều tha thiết yêu cầu quý vị là trước khi bước vào kỳ họp để thảo luận và biểu quyết Hiến Pháp mới cho nhân dân Việt Nam. Yêu cầu quý vị bỏ thì giờ vàng ngọc chịu khó đọc, chịu khó tham khảo các ý kiến, đề nghị có tình có lý, đáp ứng nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, hợp với tình thế hiện tại của tổ quốc của những thân hào, nhân sĩ, trí thức (kiến nghị 72), của HĐGM Việt Nam, của lãnh đạo các tôn giáo, của mõi tầng lớp nhân dân, giới trẻ ... ! Mạnh dạn đề xuất những ý kiến đúng đắn, hợp thời, hữu lý, đem lại lợi ích xã hội, nhân dân cho quốc hội bàn thảo. Cương quyết gạt ra ngoài những điều khoản vô lý, bất công, đi ngược lại nguyện vọng của nhân dân. Để chúng ta sẽ có được một Bản Hiến Pháp mới hoàn toàn hợp với lòng dân, đáp ứng nhu cầu và xu hướng mới của xã hội, hợp với thời đại văn minh kỹ thuật tân tiến.
Đây là một cơ hội bằng vàng để chúng ta thay đổi thể chế, đem lại tự do, dân chủ, hạnh phúc thật sự cho toàn dân, giữ gìn, bảo vệ an toàn biên giới, biển đảo của tổ quốc.

Nếu quý vị không suy nghĩ và can đảm đứng về phiá nhân dân, chúng ta sẽ rất khó để có thể tạo ra được một cơ hội hiếm có như thế này !!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét