Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

Chân Quang gì? Họ Thích gì?

Tịnh Độ

                  

Nói về Tăng sỹ thì ông Thích Chân Quang không đủ tư cách một tu sỹ. Hãy xem các vị chân sư nói về hắn ta và hãy xem hắn ta hủ hóa với các ni cô và thí chủ ra sao? Cái này tôi không hề bịa đặt mà có rất nhiều bằng chứng. Các vị thầy còn chỉ ra hắn không hiểu Pháp, nói bậy, nói sai về Pháp (ăn cá là tạo phước,...). Chuyên lợi dụng câu "đạo pháp và dân tộc" để khơi gợi sự yêu đất nước XHCN VN mà đặt trọng việc yêu Đảng, yêu nhà nước và chính phủ cộng sản và chửi Mỹ. Nhưng bây giờ thì chả thấy dân tộc đâu nữa: Lý Thường Kiệt thì hỗn, còn Kinh Dương Vương thì nhường đất đại...Đấy loại lưỡi không xương như thế thì Tăng gì?

Hắn thường tự khoe là đạt quả A La Hán. Nhưng hắn nói thật là ngu thậm còn không biết nếu đạt A La Hán thì sẽ đạt được những thần thông gì? Nghe trên youtube hắn kể lể về vụ hắn bị ngã ngựa mà buồn cười muốn phọt cả lợi: nào là âm mưu của gián điệp nước ngoài, nào là có người hãm hại. Trời đất, học pháp mà không biết 10 tâm niệm của Đức Phật : nếu có bị oan ức thì không được thanh minh...Phật tử phải thế huống hồ gì là A La Hán. Nếu Alahán thì phải thấy cái gì sẽ đến với mình. Nếu thuận duyên thì tránh đi, còn nếu không thuận duyên thì nên chịu đựng không thanh minh, thanh nga và oán hận người khác (tức mở lòng từ bi đến với tất cả chúng sanh kể cả kẻ thù mình). Giống như Ngài Mục Kiền Liên thần thông như thế nhưng Ngài vẫn chịu để cho người ta đánh đến gần chết (sau đó Ngài trả hết nghiệp và nhập Niết Bàn). Thương thay cho Anh La Hát Thích Chân Quang


Nói về sử thì dốt thậm. Những nghiên cứu sử sau này đã cho thấy Đế Minh hay Đế Nghi hay Thần Nông đều dùng theo ngữ pháp Việt. Nếu ngữ pháp Hán phải MInh Đế, Nghi Đế hay Nông Thần. Đây là dòng họ Việt thượng cổ, triều Thần Nông có theo sử rõ ràng là Đế Minh đi du hành xuống phía Nam tức từ kinh đô của Ngài ở mạn Bắc Dương Tử xuống Nam Dương Tử gần Động Đình Hồ...Chỉ cần động não một tý là nếu đi từ phía trên là nơi của dân Hán vừa mới phôi thái tức trên cả sông Hoàng Hà thì ông Đế Minh này đi không biết bao nhiêu năm mới tới mà ai lại đi xa như thế với một thời còn mông muội như thế... Như vậy, huyền sử nhưng lại khớp với sự thật là Ngài Đế Minh là vua nước Việt lúc đó đi từ Bắc Dương Tử xuôi về Nam. Sau đó, Ngài mới phân ra làm hai nước là nước phía Bắc (có người đặt là Thần Nông Bắc) và nước phía Nam (gọi là Thần Nông Nam): cả hai đều là nước Việt. Chứ nào có Hán hay Háng nào đâu?

             

Sau này, trận chiến Trác Lộc xảy ra và đế chế Bắc bị cướp bởi dân tộc Hán. Như vậy, ngay từ thời cổ thì dân Hán đi ăn cướp dân Việt chứ anh em với nhau hồi nào? Vua Lạc Long hay người nào đó lãnh đạo phương Nam đã thấy nước thì rộng nhưng dân lại ít khó chống lại bọn mãnh hổ ăn cướp phương Bắc nên một mặt Ngài tăng cường phòng thủ phía Bắc nước Nam (nước Bắc bị diệt, nhưng nước Nam vẫn còn), một mặt ngài đưa thủ đô hẳn vào sâu về phía Nam từ Động Đình Hồ là đất Phong Châu. Và bọn cướp Hoa Hạ vẫn tiếp tục cướp đất: nhà Việt (tức Câu Tiễn-Triết Giang) bị nhà Sở tức cũng là một triều Việt (vua nước Sở đều lấy họ Hùng) thôn tính, sau đó nước Sở mất theo. Rồi dần dần Tam Việt phía Nam cũng mất và đúng như thần nhãn của vua Lạc Long: nước Việt ta vẫn còn lại một mẫu vùng Bắc Bộ hiện nay.

Tức từ thời thái cổ đến này dân tộc Hán toàn đi ăn cướp đất của dân tộc Việt chứ anh em hồi nào mà Thích Chân Quang múa gậy giữa vườn hoang?!!! Nhưng kể cả nếu là anh em như thế thì sau mấy lần nó tẩn mình, ăn cướp mình như thế thì cũng từ nó chứ anh em gì loại ăn cướp đó.

1 nhận xét:

  1. chân quang là tên tiểu nhân , sư phá giới. Ác ma đó các bạn

    Trả lờiXóa