Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

LẠM BÀN VỀ MỘT SỐ CÂU SẤM LIÊN QUAN ĐẾN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM. . . . .

LẠM BÀN VỀ MỘT SỐ CÂU SẤM LIÊN QUAN ĐẾN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM. . . . .

          Vì trong những câu sấm, những lời nói tiên tri  là những lời nói, câu viết với những ẩn ý, ẩn từ , có khi nó rõ ràng, có khi rất mơ hồ, có khi nói bóng nói gió, có khi nói trên mây trên gió, để ám chỉ một điều cụ thể nào đó, nên mỗi người, mỗi cá nhân có những lý lẽ, cách lý giải riêng khác nhau, đôi khi có những ý tưởng tương đồng, giống nhau, hợp nhau. Mà nếu nói ai đúng, ai sai thì cũng khó có thể nói được, Nhất là khi nó chưa xảy ra, vì ‘’ Thiên cơ bất khả lậu’’. Có những câu sấm ta cho là đúng, ta đoán là nó đã xảy ra rồi. thế nhưng có một số câu sấm đã có sự  ngộ nhận, hay giải đoán còn mơ hồ, tính hư thực ra sao thì chưa chắc chắn lắm. Vì thế, lý giải sấm là một việc làm rất khó, làm sao mà lý giải đúng ý những gì mà các Đấng, những nhà tiên tri, những người viết sấm nói đến, nói ra, đâu phải dễ như ta nghĩ một cách đơn giản đâu.
          Lý giải là quyền của mỗi người, ai thấy gì thì cứ trình bày hay nhận thức của mình ra sao trên những câu sấm ấy thì cứ nói, cứ viết, còn đúng sai thì hạ hồi phân giải. Hay chờ xem sự việc nó sẽ xả ra sau này ra sao, rồi hãy kết án, phê bình.. .
          Với ý tưởng đó Lê Dân Việt cũng mạo muội xin lạm bàn về một số câu sấm với những lý giải riêng của mình.
          Chúng ta nghe qua câu sấm của Đức Huỳnh Giáo Chủ:
-         Mèo kêu ba tiếng lao xao, đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê, con ngựa lại đá con dê, khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao, khỉ kia cũng bị xáo xào, Canh khuya gà gáy máu đào mới ngưng.
Câu sấm của Trạng Trình, Nguyễn Bỉnh Khiêm:
-         Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh, cang qua xứ xứ khởi đao binh. Mã đề dương cước anh hùng tận. Thân Dậu niên lai kiến thái bình.
          Những câu sấm của Đức Phật Thầy Tây An:
-         Mèo kêu ba tiếng bớ dân, hải ngoại xa gần thăm viếng quê cha, Rồng vươn vuốt đón chào Vương Tử. Lập lại đời Chúa ngự Nam Bang. Lộ hình con rắn ba khoang. Trở về đạo diệu qui hàng tu thân. . .
-         Hải ngoại hỡi tính sao nghĩa đó, hoặc thi hành hoặc bỏ qua …
          Thực ra tất cả những câu sấm trên đây, chỉ có Thiên Tử, Thánh Nhân. . . mà Trời đã chọn, mới có thể hiểu và lý giải cặn kẽ được những điều bí ẩn của nó mà thôi. Mà có lẽ chưa đến giờ, cho nên những câu sấm trên chỉ có thể lý giải hay giải thích một cách chung chung như sau. Qua 3 câu sấm trên ta thấy. Đức Huỳnh Giáo Chủ có câu kết: Nửa đêm gà gáy máu đào mới ngưng. . . . Gần giống với cầu kết của Trạng Trình: Thân Dậu niên lai kiến thái bình. Có nhiều người lý giải cho là câu sấm này đã xảy ra rồi, đúng vào thời gian đệ nhị thế chiến. Theo những điều lý giải, nghe qua thì cũng rất hợp lý. Thế nhưng có nhiều người cũng không đồng ý lắm, và cho là nó đang ứng nghiệm đúng vào thời đại chúng ta đang sống hiện nay thì có lý hơn.
          Với những lý giải:
          Đức Huỳnh Giáo Chủ mở đầu: Mèo kêu ba tiếng lao xao, đến chừng rồng rắn, máu đào chỉnh ghê. . . . Đức Phật Thầy Tây An cũng mở đầu: Mèo kêu ba tiếng bớ dân, hải ngoại xa gần thăm viếng quê cha. . . .Và câu: Hải Ngoại hỡi tính sao nghĩa đó…
          Qua những câu sấm của Đức Phật Thầy Tây An, ta đoán biết rằng, không có giai đoạn lịch sử nào lại đúng với câu: Hải ngoại xa gần thăm viếng quê cha. . .Hay Hải ngoại hỡi tính sao nghĩa đó… bằng thời điểm lúc này. Có nghĩa là tự nó đã trả lời cho chúng ta biết là ba câu sấm trên đều chỉ vào giai đoạn chúng ta đang sống. Hay câu sấm của Thánh Mẫu Vân Hương được giáng bút thiên cơ năm 1938 cũng có cùng mốt ý như sau: “ Chó mừng Tân Chủ rỡ ràng, Việt Nam tiếp bước lên đàng hồi hương…” cũng cho một lý giải tương tự. Nhưng thực chất ra sao có lẽ chính Thiên Tử, Thánh Nhân, người được Trời chọn, ngài sẽ có cách để giải thích những ý nghĩa của những câu sấm này bằng một lối nhìn lý luận khác có lẽ phù hợp hơn chăng?
          Đức Phật Thầy Tây An còn kêu gọi, lên tiếng đánh động lương tâm của những người sĩ phu, những người yêu nước Việt Nam còn đang ở hải ngoại, khi đất nước lâm nguy, nước Nam ta đang bị lũ vô thần cộng sản thẳng tay đàn áp dân tộc và tôn giáo một cách vô cùng dã man và có những ý đồ hết sức thâm độc, cho nên Ngài đã lên tiếng kêu gọi những người yêu nước ở hải ngoại như sau:
-         Hải ngoại hỡi tính sao nghĩa đó, hoặc thi hành hoặc bỏ qua bên, non sông đất nước ai đền, tổ quốc kêu gọi chớ nên dối lòng, thầy tiếp chuyện qua dòng lịch sử, thế giới đang trừ khử quỉ ma, ảnh hưởng thời cuộc nước ta, cơ Trời đã lộ thật là huyền vi, nơi đất thái kinh kỳ sáng chói, tiếp đón người khắp cõi quốc gia, cũng đang chờ đón mùa hoa, hay là tiếp chuyện lệ sa núi rừng. . .
          Qua bài sấm này Đức Phật Thầy Tây An lại một lần nữa xác định cách đây hơn 140 năm là sự việc xảy ra ở câu sấm trên là xảy ra đang ở vào giai đoạn chúng ta đang sống.
          Đức Phật Thầy Tây An cũng đã xác định sự cáo chung của chủ nghĩa cộng sản bằng câu sấm sau:
-         Lửa nung đá nôn nao vùng dậy, lửa hiên ngang chọc quấy đất trời, lửa lần này sẽ đổi đời, lửa lần này sẽ hạ cờ xâm lăng, lửa đốt tiêu sao băng rơi rụng, lửa không bao dung túng ác ôn, lửa ngàn năm vẫn trường tồn, lửa trùm thành phố, lửa chôn búa liềm, lửa ác liệt đang tìm Các Mác, lửa vâng lời Bồ Tát từ bi, lửa hợp cùng nến ánh y.
          Như chúng ta biết Đức Phật Thầy Tây An sinh năm 1807 và viên tịch năm 1856. Còn chủ nghĩa cộng sản hình thành có từ sau này. Lý thuyết chủ nghĩa vô thần được viết từ  Các Mác, và Enghen, và được Lênin vận dụng, áp dụng sáng tạo một cách mạnh mẽ nhất ở Liên Sô vào năm 1917. Việt Nam lúc bấy giờ chưa có cộng sản, ấy thế mà Đức Phật Thầy Tây An đã tiên đoán được trước thời cuộc sau này như vậy. Quả là một việc tiên đoán rất phi thường.
          Lửa ở đây có thể là ngọn lửa thực sự  từ  những ngọn đuốc, ngọn đèn, đống lửa, đêm đốt nến nguyện cầu, những ngọn lửa thực sự bùng cháy. . .
          Lửa cũng có nghĩa là những ngọn lửa tâm linh, lửa lòng, lửa công lý, lửa chân lý, lửa công bằng và lửa sự thật, lửa âm ỉ của tổ tiên đang đau lòng trước những đứa con gian ác đã bán rẻ quê hương dân tộc cho ngoại bang, đang dâng dần đất, biển cho quân thù, đang để cho quân Tàu tự khai thác Bauxite ở Tây Nguyên. Còn để cho Trung Cộng cấm ngư dân bắt cá ngay trên ngư trường của đất nước mình, rồi còn để họ bắn chết, bắt bớ, đòi tiền chuộc nữa….Tất cả những hành động dã man của cộng sản Việt Nam đã tạo nên ngọn lửa căm thù chế độ, lửa căm hờn lũ bất nhân. . . đã đốt lên, làm sục sôi ý chí, bầu nhiệt huyết, làm tâm can của con người Việt Nam phải sôi lên mạnh mẽ trên đá, trên lòng của Thiên Tử( Lửa nung đá: Vì Thiên Tử là Đá, tức Thiên Tử đứng trước vận nước, nỗi đau lòng đứng trước dân oan, tôn giáo đang bị bách hại, mất nhà, mất đất, mất tất cả, mất cả giang sơn Đại Việt, mà đã khiến lửa lòng của Thiên Tử phải nôn nao vùng dậy), và của cả dân tộc, để mạnh dạn đứng lên, không sợ hiểm nguy, gian khó để đối đầu, đấu tranh, để phản đối . . . để đòi hỏi dân chủ, công bằng, sự thật, để đòi lại đất, biển của tổ tiên đã bị mất về tay Hán Tộc. Và cương quyết đấu tranh để ngưng ngay việc khai thác Bauxite ở Tây Nguyên, và phải để cho ngư dân của mình được đánh bắt cá trong hải phận của đất nước mình được bình yên…
           Lửa nung đá nôn nao vùng dậy. Đá tượng trưng cho Thiên Tử, cho Thánh Nhân, cho Đức Phật Di Lạc? Cho Giêrubaben? Mà Chúa đã mạc khải qua các tiên tri trong cựu ước và tân ước: Tên Ngài là Đá( Tức Tên thánh của Ngài là Phêrô), tên Ngài là gốc của một loài cây, Ngài là công chính. (Những câu sấm sẽ được trích dẫn bên dưới để giải thích những minh họa này). . . Cho nên ngọn lửa đã cháy lên, để Thiên Tử thiêu đốt một chế độ dã man, tàn nhẫn, đã đàn áp đồng bào, tôn giáo, bởi những thứ người gian ác, đã mất hết lương tri giống nòi. . . đã dám phạm thượng đến cả Thượng Đế, Trời Phật, đã khiến các Ngài đã xử dụng Thiên Tử  như  một cái roi sắt để trừng phạt lũ bất nhân, để Ngài đứng lên cùng với dân tộc, xóa tan đi bóng đêm của ma vương, của loài quỉ đỏ vô thần gian ác ra khỏi dân tộc Việt Nam, sắp xảy ra trong nay mai.
          Như tiên tri Zechariah trong kinh Thánh đã tiên đoán con người Chúa chọn như sau:
          - Rồi Thiên Thần Chúa khuyên nhủ Gio-sua rằng:” Chúa là Chúa các đạo binh đã phán rằng: Nếu ngươi sống theo đường lối của Ta, nếu ngươi phụng sự Ta, ngươi sẽ cai trị nhà ta, cai trị sân vườn nhà Ta và ngươi được quyền tự do ra vào giữa những người đứng ở đây. Bây giờ, hỡi Gio-sua Linh mục Thượng Thẩm, hãy nghe đây, ngươi và các bạn đang ngồi trước mặt ngươi, là những người mang một biểu tượng, bởi lẽ rằng rồi đây Ta sẽ đem Đầy Tớ Cành Cây của Ta vào đây. Này viên đá mà ta đã đặt trước mặt Gio-sua, trên một viên đá có bảy con mắt. Này Ta sẽ khắc một khẩu hiệu lên đó, và Ta sẽ xóa tội lỗi đi khỏi xứ trong một ngày, Chúa các đạo binh phán như thế. Hay câu sấm khác: Chúa phán với tôi như sau: Trong số những kẻ lưu vong đã trở về, có Hen-đai, Tôbigia và Giêđai, ngươi hãy đưa chúng tới nhà Giosua con của Giêphania. Ngươi sẽ lấy bạc và vàng để làm một vương miện, đặt vương miên đó lên đầu Giêrubaben. Và nói với nó rằng: Chúa là Chúa các đạo binh phán rằng: Đây là một người tên là Chồi Cây và nó ở đâu thì nó sẽ mọc ở đó và nó sẽ xây thánh điện của Chúa. Thực vậy, nó sẽ xây thánh điện của Chúa và nhận vương quyền, nó sẽ ngồi trên ngai vàng để cai trị. Linh mục sẽ ngồi bên hữu nó và giữa hai đứa sẽ có sự thông cảm thân thiện.
          Hay như lời của tiên tri Isaiah như sau:
-         Sẽ nảy ra một nhánh từ họ Giesse và một cành cây sẽ mọc ra từ gốc rễ đó, và Thần Chúa sẽ ở trên Ngài, cùng với tinh thần khôn ngoan và hiểu biết, sự an ủi và sức mạnh, sự hiểu biết và lòng kính sợ Chúa. Và sự vui mừng của Ngài là ở lòng kính sợ Chúa, Ngài sẽ không xét xử theo những gì mắt thấy tai nghe, nhưng Ngài sẽ xét xử kẻ nghèo bằng sự chính trực, Ngài sẽ xử người hiền lành bằng sự công chính, và Ngài sẽ dùng roi của miệng Ngài để đánh nhân loại, Ngài sẽ giết quân gian ác bằng hơi thở ở môi Ngài, sự công chính sẽ là dây thắt lưng của Ngài, và sự trung tín sẽ là khăn quấn ngang hông Ngài.
          Hay:
-         Rồi vị Thiên Thần đã từng nói chuyện với tôi đánh thức tôi dậy như thể tôi đã ngủ. Thiên Thần hỏi tôi:” Bây giờ ông thấy gì? Tôi trả lời: Tôi thấy một chân đèn bằng vàng trên có 7 ngọn đèn và ở trên cùng có một bình dầu ô liu chảy dầu xuống 7 ngọn đèn. Và tôi thấy 2 cây ô liu khắc trên chân đèn ở hai bên bình dầu, mỗi bên một cây. Tôi hỏi: Thưa Ngài cái này là cái gì? Cái này có nghĩa là gì? Ông không biết thực sao? Thiên Thần hỏi lại tôi. Thưa Ngài không, tôi không biết. Tôi đáp như thế, rồi Thiên Thần nói:” Đây là sứ điệp của Thiên Thần Chúa gửi cho Giêrubaben. Chẳng phải nhờ sức mạnh, chẳng phải nhờ uy quyền, nhưng nhờ Thần Linh của Ta, Chúa các đạo binh phán như thế. Người thành công là nhờ Thần Linh của ta, dầu cho người chỉ là thiểu số và yếu đuối. Vì thế không một trái núi nào dù cao đến đâu đi chăng nữa, có thể đứng vững trước mặt Giêrubaben. Vì tất cả sẽ bị san bằng trước mặt ông. Và Giêrubaben sẽ hoàn tất công việc xây thánh đường này với những tiếng hô lớn của ta, lòng lân ái của Chúa, hô lên rằng tất cả chỉ có thể thực hiện được nhờ ơn Chúa mà thôi. Tôi cũng nhận được một sứ điệp khác của Chúa nói rằng: Tay Giêrubaben đã đặt nền tảng cho Thánh Điện này, thì ông cũng sẽ hoàn tất nó( Rồi bay sẽ biết rằng các sứ điệp này là sứ điệp của Chúa là Thiên Chúa các đạo binh). Đừng coi thường những chuyện nhỏ nhặt lúc đầu, vì các con mắt của Chúa sẽ hài lòng khi thấy công việc được khởi sự, thấy tay Giêrubaben cầm cân nẩy mực. Vì 7 ngọn đèn đó tượng trưng cho những con mắt của Chúa nhìn xem mọi nơi trên thế giới.
-         Ai vấp ngã trên viên đá này sẽ bị bể tan, những ai bị viên đá này nghiền nát sẽ trở thành tro buị( Math. 21:42-44).
-         Không có hòn núi nào dù cao tới đâu đi chăng nữa có thể đứng vững trước mặt Giêrubaben, vì tất cả sẽ bị san bằng trước mặt ông. Người là ai, hỡi núi lớn kia? Trước mặt giêrubaben, ngươi sẽ trở nên đất bằng( Zec. 4:7)
-         Mặc dầu ngươi nhỏ bé và yếu đuối, nhưng ta đã chọn ngươi. Ngươi thành công là nhờ Thần Linh của Ta, chứ không phải quyền lực dưới trần thế.( Zec. 4:1-14).
-         Đừng coi thường những chuyện nhỏ nhặt lúc ban đầu vì Chúa rất hài lòng khi thấy tay Giêrubaben cầm cân nẩy mực.( Zec. 4:1-14)
-         Sự vinh quang của cái sau trong nhà này sẽ vĩ đại hơn cái trước, Chúa các đạo binh phán như thế, và tại nơi đây, ta sẽ ban cho hòa bình, Chúa các đạo binh phán như thế.( Hag. 2: 8-9)
-         Trật tự cũ không còn nữa. Bây giờ kẻ nghèo hèn sẽ được nâng lên cao, kẻ giàu có sẽ bị đưa xuống thấp. Ta sẽ lật nhào, lật nhào các vương quốc, để cho ngay cả trật tự mới được lập nên cũng sẽ không thành công cho tới khi một người xuất hiện, đó là người có quyền trên vương quốc. Ta sẽ trao tất cả cho người ấy( EZ. 21: 25-27)


           Cộng sản vốn gian ác, xảo quyệt, mưu mô, lật lọng, gian xảo, tráo trở. . . chúng sẽ không bao giờ tự động giao quyền lãnh đạo đất nước lại cho dân tộc Việt Nam với những người Việt yêu nước, những phong trào dân chủ, những đảng phái đối lập. . . có lòng với dân tộc, muốn kiến thiết và xây dựng lại nước nhà tốt đẹp trong đa nguyên, đa đảng và dân chủ. . . .Và bằng mọi cách cộng sản sẽ cố gắng củng cố quyền lực, địa vị, cấu kết với ngoại bang để hùa với nước ngoài để hại dân tộc, bán rẻ giang sơn Đại Việt bằng cách dâng đất, biển của tổ tiên cho quan thầy chúng nó, để cho Tàu tự khai thác Bauxite ở Tây Nguyên, hầu mua chuộc đàn anh, để duy trì chế độ. Cộng sản sẽ không chừa một thủ đoạn bỉ ổi, xấu xa, gian ác, hèn hạ, đê tiện, bẩn thỉu nào, bằng đủ mọi cách để nắm lấy quyền lực, cố gắng lãnh đạo, thống trị đất nước, đè đầu, đè cổ dân đen, dân oan, giáo oan. . .. Nhưng lại hèn nhát, nhu nhược, cúi đầu làm tôi mọi, làm tôi đòi, làm tay sai cho bọn Hán Tộc, bán giang sơn Đại Việt này cho ngoại bang, và còn để cho Tàu đày đọa ngư dân và người dân của mình một cách nhục nhã.  Muốn bứng được chúng, muốn trừ khử được chế độ, muốn tiêu diệt được vô thần. Chúng ta những người Việt Nam yêu nước, yêu dân chủ, yêu tự do. . . Phải biết đoàn kết, thống nhất với nhau lại từ Bắc vào Nam như Đức Huỳnh Giáo Chủ đã khuyên chúng ta hãy nhẫn nại, chờ thời cơ, qua câu sấm sau:
-         Chừng nào sức mạnh có thừa, diệt trừ kẻ bạo cho vừa lòng dân, gương trung nghĩa Thánh Thần cảm động, rồi có ngày mở rộng cơ quan, từ Nam ra Bắc xa ngàn, nhưng lòng phải một mới toàn mưu hay, chừ dù có đắng cay ráng chịu, đợi cơ trời kết liễu thù chung, làm cho rõ mặt anh hùng, làm cho địch thủ rùng rùng bó tay.

           Ở đây Đức Huỳnh Giáo Chủ muốn nói với chúng ta qua ẩn ý này là chúng ta sẽ làm rõ mặt anh hùng, tức làm rõ mặt Thiên Tử, Thánh Nhân, khi tìm được ra Ngài, đó là thời điểm cơ Trời đã đến.
          Và Đức Thầy đã ca ngợi vị anh Hùng này trong câu:
-         Khí thiêng liêng sông núi nhiệm màu, hun đúc giống anh hùng vang bốn bể.
          Và một lần nữa Trạng Trình cũng đã khẳng định nhân vật anh Hùng đó trong câu:
-         Bảo Giang Thiên Tử xuất, bất chiến tự  nhiên thành
          Nhờ uy tín của Ngài, lời nói của Ngài, cũng như các đảng phái trong và ngoài nước đang nở rộ mọc lên như Phong Trào Dân Chủ, phong trào toàn dân đòi lại tên Sài Gòn,. . .  và tất cả các đảng phái yêu nước đã thống nhất, cho nên toàn dân đã nô nức khi hay tin Thiên Tử Việt Nam xuất thân nên toàn dân đã phấn khởi thì thầm bảo nhau, đồng lòng đứng lên đấu tranh mà không cần phải súng đạn, đánh đấm gì, cũng đã khiến cộng sản tiêu vong qua lời kêu gọi của Thiên Tử được toàn dân xuống đường rầm rộ tham gia, các đoàn thể, các đảng phái hưởng ứng, các báo đài đã ra sức loan tin lời Thiên Tử phát động, đòi công bằng nhà cửa đất đai cho tất cả những người dân oan, giáo oan. . . , đòi tự do, dân chủ . . . cho dân tộc, đòi lại đất đai, và hải đảo mà công sản đã dâng cho ngoại bang. Và đã đấu tranh ngừng khai thác Bauxite ở Tây Nguyên.
          Hay những câu sấm khác của Trạng Trình cũng đã nhắc đến vị Thiên Tử của dân tộc Việt nam như sau:

-         . . . Chó vẫy đuôi đón mừng Thánh Chúa, ăn no ủn ỉn lợn kêu ngày. . .
          Hay:
-         Phá điền Thiên Tử giáng trần
          Hay:
-         Một cơn sấm dậy đất bằng, Thánh Nhân ra mới cứu hằng sinh linh.
          Khi nào phá điền, một cơn sấm dậy . . . có nghĩa là một cuộc chiến tranh bất ngờ xảy ra rất ác liệt, xảy ra vô cùng kinh thiên động địa, khiến cả núi đồi, sông biển, đất đai rung chuyển khắp thế giới, và đã làm một số núi đồi phải bị san bằng. Hay sự đòi hỏi công bằng về đất đai của toàn dân, hay sự phá  hoại đất đai ở Tây Nguyên hiện nay, cả hai sự kiện này lại tương đồng cùng lúc biểu hiện xảy ra trước sau không xa nhau lắm, thì lúc ấy Thiên Tử mới xuất hiện, mới lộ thân. Và thế giới lúc ấy mới nhận ra Thiên Tử của Việt Nam chúng ta cũng là Thiên Tử của thế giới.
          Hay những câu sấm bởi sự giáng bút thiên cơ của Thánh Mẫu Vân Hương năm 1938 tại đền Ngọc Hồi, bên bờ Hồ Hoàn Kiếm:
-         Chó mừng Tân Chủ rỡ ràng, Việt Nam tiếp bước lên đàng hồi hương, Long Hoa vẫn thuở biên cương, là con cháu Việt vẫn thường vẻ vang.
          Hay câu sấm của Tuệ Trung Bồ Tát, 1252-1313:
-         Địa tạng tru ma, bách tính tôn phục, tứ phương qui gia.

          Lại một lần nữa câu sấm này lại minh định là tất cả mọi sự  kiện sẽ xảy ra vào giai đoạn hiện nay, chúng ta đang sống. Chúng ta hãy chờ xem Thiên Tử của dân Việt Nam sẽ xuất hiện ra sao theo ý của Thượng Đế, Thiên Chúa, Trời Phật…
          Chúng ta biết Thiên Tử, Thánh Nhân Việt Nam có liên hệ mật thiết tới vận mạng của cả thế giới sau này, cho nên khi nào cả thế giới đột nhiên đi vào đại loạn, thì ngài sau đó mới lộ thân. Như vậy chó vẫy đuôi đón mừng Thánh Chúa, ăn no ủn ỉn lợn kêu ngày của trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm hay chó mừng Tân Chủ rỡ ràng. . . .Có nghĩa là vào năm con chó vừa rồi chắc chắn thiên Tử phải có thời gian đã về Việt Nam, để ứng nghiệm cho những câu sấm ở trên. Còn năm Dậu là năm mà Thiên Tử đã có những bài viết bọc lộ thân phận của mình qua thiên cơ. . . ( Vì: kiến Thái Bình… chỉ là biểu hiện thấy của một sự kiện sắp xảy ra có Thái Bình…)
          Trạng Trình đã nói rõ tên họ của Thiên Tử qua câu sấm:
-         Nguyễn đi Nguyễn lại trở về , đụng đến bồ đề thì giặc phải tan
          Trạng Trình cũng nói đến giai đoạn khi nào những ẩn ý trên sẽ được xảy ra qua câu sấm:
-         Bao giờ Đá nổi Lông chìm, Đồng khô Hồ cạn búa liềm ra tro.
          Câu sấm này có mấy ẩn ý:
-         Đá là vị thánh Nhân nào?
-         Lông ám chỉ ai?
-         Đồng tượng trưng cho nhân vật nào?
-         Hồ tiêu biểu cho lãnh tụ nào?
          Những sự kiện xảy ra đó, đã đưa búa liềm ra tro, có nghĩa là chế độ cộng sản sẽ tiêu vong, ta có thể tạm lý giải như sau:
-         Đồng là Phạm Văn Đồng đã chết ngày 29 tháng 4 năm 2000
-         Hồ tức là Hồ Chí Minh đã chết ngày 2 tháng 9 năm 69.
-         Lông: ở ngoài Bắc có vùng người ta đọc chữ  ‘’L’’ ra chữ ‘’N’’. Và ngược lại có vùng đọc chữ ‘’N’’ thành chữ ‘’L’’. Nên Nông Đức Mạnh người ta đọc ra là Lông Đức Mạnh. Có người còn tếu nói là Lông Đứt Mạnh, tức Lông Đứt Nhanh. Tức chủ nghĩa cộng sản càng suy sụp nhanh chóng khi nào thời cơ đến.
-         Còn Đá tức là Thiên Tử, như vậy có nghĩa là khi nào Thiên Tử xuất hiện hay lộ thân, như ‘’ ĐÁ’’ đã nổi thì ‘’ Lông ‘’ Đứt Mạnh sẽ chìm, tức chủ nghĩa cộng sản sẽ bị triệt tiêu. Điều đó đang ứng nghiệm vào thời điểm chúng ta hiện nay đang sống. Vì Nông Đứt Mạnh đang làm tổng bí thư trung ương đảng.. . .( Mà có nhiều giả thiết cho là Nông Đức Mạnh là con rơi của Hồ Chí Minh, như vậy việc cha làm ác, đã gây ra biết bao nhiêu tội lỗi cho dân tộc, thì nay con là Nông Đức Mạnh phải nhận lấy hậu quả oan nghiệt mà cha hắn đã gây ra. Đúng theo thuyết Nhân Quả của nhà Phật).
          Như vậy điều kiện ắt có và đủ để đào mồ chôn chủ nghĩa cộng sản là phải tìm ra được vị Thiên Tử và tất cả các tổ chức đảng phái, các phong trào phải kết hợp thống nhất với nhau, cùng với Thiên Tử ta hành động, ắt lịch sử Việt sẽ sang trang. Lúc đó cho dù Hồ Chí Minh có sống lại, mọc thêm 10 đầu, sáu tay cũng không thể nào kìm hãm lại được sức mạnh của quần chúng đã trỗi lên rất mãnh liệt như  những đợt sóng thần cao ngút trời, không gì có thể ngăn cản nổi. Tức làn sóng người dám đứng lên đông đảo như vũ bão dưới sự hưởng ứng kêu gọi của Thiên Tử Việt Nam của các tôn giáo, các phong trào, đoàn thể, đảng phái yêu nước đã thống nhất hành động.
          Trạng Trình cũng đánh giá Thánh Nhân dưới cái nhìn tương quan giữa Trời, Người, và dân trong câu sấm:
- Vàng kia thử lửa càng cao giá vàng, Thánh ra tuyết tán mây tan, bấy giờ mới sáng rõ ràng nơi nơi, can qua việc nước bời bời, trên thuận ý trời, dưới đẹp lòng dân, oai phong khấp quỉ kinh thần, nhân nghĩa xa gần bách tính ngợi ca.
          Không biết nhân vật Thiên Tử của Việt Nam có liên quan đến Đức Phật Di Lạc hay không? Vì Đức Phật Di Lạc cũng xuất hiện vào thời điểm chúng ta đang sống, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật, là vị Phật đại giác, đại từ, đại bi, đã tiên đoán sau Ngài 2500 sẽ có Đức Phật Di Lạc ra đời để tiếp tục cứu độ chúng sanh trong thời mạt pháp, trong câu tụng niệm mà một số đông những người con Phật đã tụng niệm hàng ngày:’’ Nam mô đương lai hạ sinh Di Lạc Tôn Phật’’. Ở Phật lịch 2553, như vậy Đức Phật Di Lạc đã ra đời, và Ngài hiện đang sống ở giữa loài người chúng ta mà chúng ta chưa nhận ra, vì thiên cơ và ý Trời chưa tới, và tuổi của Ngài hiện nay cũng trên dưới 53. Đó có phải là Thiên Tử của Nước Nam chúng ta hay không? Nếu quả đúng như  vậy thì thật là đại phúc cho dân tộc Việt Nam.
          Và Đức Phật Thầy Tây An cũng không quên tiên đoán cái ngày xảy ra bi thảm, sự cáo chung, sự ra đi của một chủ nghĩa cộng sản thối nát đó trong câu sấm sau:
-         Sao sẽ rơi khắp trần hồng, Miền Nam thỏa dịp gánh gồng chôn sao, không còn chỗ để đào mồ mả. Không còn nơi để bạ xác sao, đưa nhau khuân xuống bến tàu, đem ra cửa biển đổ ào là xong, mùa chấm dứt cái ngông cuồng bạo, tội ai làm, ai chịu nhiều năm. Khỏi cần thất ngục giam cầm, khỏi cần dao bén mà bầm mỏi tay, lời nhắn nhủ mấy ai hiểu biết, đừng thương thân, đừng tiếc công chờ.
          Ngay cả đến tiên tri Nostradamus cũng lên tiếng ca ngợi một nhân vật, sẽ xuất hiện đó trong nay mai ở vào giai đoạn chúng ta đang sống, với những từ ngữ hết sức trân trọng. Ngài sống và hành động trên thuận ý Trời, dưới đẹp lòng dân, trong câu sấm:
-         Thiên Sứng sẽ thấy ở các phần đất phía Tây( America), Ngài sẽ cai trị và nắm giữ các luật lệ trên Trời và dưới đất, không ai thấy sức mạnh Châu Á bị hủy diệt, cho đến khi con số 7 lên nối ngôi
          Và câu sấm:
-         Năm mà con số 7 lớn lao hoàn tất , thời kỳ đó, những trò chơi tàn sát lan rộng khắp nơi, không xa lắm với đoạn kết của thiên niên kỷ cuối, khi mà người chết sẽ rời bỏ mộ phần.
        Và câu sấm:
-         Ông ta xuất hiện tại Á Châu, và hết sức tự tại tại Âu Châu.
          Và câu sấm:
          -Dù được trông đợi từ lâu, Ngài không quay trở lại. Ngài sẽ xuất hiện tại Á Châu. Nhưng tự tại ở Âu Châu. Người xuất phát từ căn nguyên của Hermes.
          Và câu sấm:
-         Người từ Phương Đông sẽ vượt đường xa để tới Phương Tây, trên tay Người là cây thần trượng.
          Và câu sấm:
-         Trong số nhiều người bị lưu đày ra các đảo, có một người sinh tại hai cái răng ở vùng vịnh. Họ sẽ chết đói, cây cối bị tuốt trụi lá, đối với họ, đây là vị vua mới, đạo luật mới rèn luyện họ.
          Và những câu sấm:
-         Chống lại những người màu đỏ. Các tôn giáo lớn sẽ đoàn kết lại, màu hồng ở giữa bối cảnh chính trị thế giới, muốn nói lên sự thật, người đó phải ngậm miêng lại, và đến thời điểm cần thiết, người mà mọi người trông đợi lại đến muộn.
-         Giọng nói êm dịu của người bạn thiêng liêng được nghe rõ, ngọn lửa con người cháy rực rỡ, để tiếp nhận tiếng nói thiêng liêng, điều này sẽ làm cho mặt đất nhuộm máu các tu sĩ độc thân, và tàn phá các đền thờ thiêng liêng của bọn tu sĩ tà uế.
-         Vào những ngày cuối, trước một cuộc tàn phá khác, khi mà giáo hội đồi trụy lên đến đỉnh cao nhất của sự trang nghiêm và cao cả, lúc đó một người phất xuất từ nhánh con, từ lâu khô cằn sẽ xuất hiện, ngài sẽ giải thoát các dân tộc trên thế giới khỏi sự nhẫn nhục, chịu đựng và tình trạng nô lệ tự nguyện và đặt họ dưới sự che chở của Mars.
-         Một người mang nhiệm vụ phá sạch những đền thờ và tôn giáo bị sự ảo tưởng và tham lam biến cải. Ngài sẽ phá hủy đá tảng hơn là con người mà tai chứa đầy những hoa ngôn xảo ngữ.

          Và một nhà thống thị học, là một nhà tiên tri thế kỷ thứ 19 cũng đã tiên đoán:
-         Một sứ giả tâm linh được gởi tới phương Tây với một thông điệp và tinh thần hoàn toàn mới lạ.

          Trong số những người lưu đày ra các đảo. . . cũng nói lên là Thiên Sứng hay Thiên Tử có thể là dân tị nạn, đã từng phải ở các đảo, do trên đường vượt biên  trốn chạy chủ nghĩa cộng sản, hay trên đường đi định cư tị nạn đã có thời gian ở đảo mà biểu tượng của Ngài là sinh tại hai cái răng ở vùng vịnh. Với hoàn cảnh này, thì những sự kiện trên cũng sẽ xảy ra vào giai đoạn chúng ta đang sống.
          Và vào thời điểm cần thiết người mà mọi người trông đợi lại đến muộn, có nghĩa là khi nhân loại phải chịu một tai họa vô cùng khủng khiếp, thì Thiên Tử Ngài mới xuất hiện, có lẽ lúc đó nhân loại mới bừng tỉnh, mới tỉnh ngộ, tỉnh mộng, mới nhận ra Ngài, mới đón nhận những lời Ngài kêu gọi, cho nên bây giờ Ngài phải ngậm miệng lại đến khi thời điểm cần thiết Ngài mới xuất hiện muộn, như câu sấm của Nostradamus đã viết.
          Nếu cách đây trên 10 năm, ai mở miệng nói Hồi Giáo sẽ mở cuộc thánh chiến chống Phưong Tây, chống Mỹ thì sẽ bị người ta cho là kẻ điên khùng, kẻ dở hơi, kẻ ngu si, dốt nát, chẳng hiểu biết sức mạnh thật sự của một nước siêu cường, vì làm sao mà có thể xảy ra như vậy được. Nhưng cho đến hôm nay thì mọi việc có thể đã, đang và sẽ xảy ra đúng như những gì đã được mô tả và sự thật của nó là càng ngày càng xảy ra vô cùng khốc liệt đúng như những lời của tiên tri Nostradamus đã tiên đoán cách đây hơn 440 năm về trước, qua những câu sấm tiên đoán sau:
-         Giáo phái độc ác của những người Hồi Giáo sẽ đến dấu kín vũ khí dưới tà áo thụng, thủ lãnh của nó sẽ chiếm đóng Florence và đốt cháy nó hai lần, họ đưa ra những ngưòi thông minh, sắc xảo nhưng không hề tôn trọng một thứ luật pháp nào.
          Hay:
-         thời đại đầy hung bạo, chết chóc dịch bệnh và tồi tệ. Một trận tấn công và xâm lăng thật khủng khiếp của người Hồi Giáo.
         Hay:
-         Trong những trận đánh của những chiếc thùng to( xe tăng), họ sẽ tuyên bố rằng: sức mạnh kháng chiến của Hồi Giáo, những người mặc quần áo chăn cừu, tàn sát ban đêm, đã bị đập tan trên những núi cao, những giòng suối máu trong những thung lũng sâu.
          Hay :
-         Khi lưỡi liềm kết hợp với cái ao ở sao nhân mã đang lên cao nhất Dịch bệnh, nạn đói, chiến tranh, chết chóc trong tay các nhà quân sự , thế kỷ đến gần một cuộc đổi mới toàn diện.
          Hay:
-         Một hỏa tiễn cháy rực trên bầu trời đêm, gần nguồn của sông Rhone. Nạn đói và chiến tranh đến gần. Mọi giúp đỡ đều quá trễ, khi Iran tổng động viên để xâm lăng Mecedonia.
-         Chẳng sớm thì muộn, bạn sẽ chứng kiến những thay đổi kỳ lạ, kinh hoàng, cực độ, và trả thù ghê rợn, vì các Thiên Thần của mặt trăng, chỉ huy mặt trăng, bầu trời tiến gần tới bàn cân, người gần với tên cuối cùng của Đấng tiên tri, sẽ lấy ngày của Diana làm ngày nghỉ, bình lặng…Một số lượng thật lớn bạc ròng của Diana và thủy tinh Hermes, các hình ảnh sẽ phản chiếu trên hồ, người điêu khắc tìm kiếm đất sét mới, ông ta và những người theo ông ta sẽ được nhùng trong vàng. Mặt trăng trong lúc nửa đêm, người hiền giả trẻ tuổi, một mình với tâm mình đã thấy điều đó, học trò ông mong muốn ông trở thành bất tử, thân xác ông rực lửa…
     Hay câu sấm sau đây của Thánh Gioan tông đồ trong sách khải huyền:_
“ Rồi tôi thấy Thiên Đàng mở tung ra, và này một con ngựa trắng, vị cỡi ngựa được gọi là Đấng Trung Thành và Chân Thật và trong sự công chính. Ngài sẽ xét xử và gây chiến tranh. Mặt Ngài như có lửa cháy bừng bừng, trên đầu Ngài có nhiều vương miện, và tên Ngài được viết ra nhưng không ai biết được tên Ngài là gì, ngoại trừ chính mình Ngài. Ngài mặc áo đã được nhúng trong máu và người ta được biết gọi tên ngài là lời nói của Thiên Chúa. Và các đạo binh Thiên Quốc mặc áo lụa mịn, trắng, và tinh tuyền cỡi ngựa trắng theo sau Ngài. Từ miệng Ngài tủa ra một thanh gươm sắc bén dùng để chém giết các dân tộc và Ngài sẽ cai trị các dân tộc bằng một cái roi sắt. Ngài sẽ đạp bồn nho của cơn thịnh nộ của Thiên Chúa tòan năng. Trên áo Ngài và bên hông Ngài có viết tên của Ngài là vua trên các vua, Chúa trên các Chúa”( KH 19:11-16)   
         
         Trước tiên ta phải khẳng định rằng, đã là tiên tri thì không bao giờ tiên đóan những việc đã xảy ra trong quá khứ, những sự kiện đã xảy ra rồi. Mà những lời tiên tri nói về nhân vật này phải là người sẽ xuất hiện trong tương lai. Khi Thiên Chúa Ngôi Hai giáng trần, thì đã được kinh Thánh nói rõ ràng, ba đạo sĩ phương Bắc cũng lên đường tìm Thiên Chúa Giáng Sinh theo ngôi sao dẫn đường, ngoài ra còn có các Thiên Thần trên không trung tưng bừng ca hát chúc tụng Ngôi Hai giáng thế, và những mục tử hiện diện chung quanh hang đá cùng chiên bò lừa. Cho nên sự xuống thế của Đức Giêsu Kitô đã được mọi người biết đến một cách cụ thể, rõ ràng, hiển nhiên. Đối với Thiên Chúa tái lâm sau này thì Ngài sẽ đến trong vinh quang từ Trời đến, cùng một thể thức như khi Ngài về trời trước đây, một cách hiển nhiên, cụ thể, chứ đâu cần dấu diếm gì ai. Còn nhân vật Giêrubaben được nói đến ở đây là một nhân vật bí ẩn, mà chỉ có người Chúa chọn mới biết mình là ai. Như Chúa đã từng nói: Tên Ngài được nói ra rất nhiều, nhưng không ai biết được ngài là ai, ngoại trừ chính mình ngài. Có nghĩa là ngài được chọn trong thời kỳ mạt pháp này để thực hiện những ý định của Thượng Đế, thực thi những ý định của Ông Trời. Bây giờ Kinh Thánh được mở ra qua bible Code, thiên tai dồn dập và xảy ra nhiều hơn, chiến tranh khủng bố, vô thần, phiến quân, bọn quân phiệt, tiêu diệt chủng tộc, đòi đất Thánh,… tất cả những sự việc ấy đã và đang xảy ra hàng ngày một cách khốc liệt và tồi tệ hơn, khiến ta nghĩ rằng tất cả những gì đã và đang xảy ra vào thời mạt pháp của chúng ta là sắp sửa ứng nghiệm. Như vậy con người mà Thượng Đế chọn( vua chúa, lãnh chúa…) trong tương lai, Ngài sẽ không phải là một người hiền từ, sống đạo đức khép kín trong bốn bức tường, chỉ biết ăn chay, hãm mình, hy sinh cầu nguyện, làm lành, lánh dữ, không dám xông pha, dấn thân vào xã hội để lo cho đời, cho đạo, để đấu tranh cho lẽ phải, cho công bằng, cho công lý, cho chính nghĩa của dân tộc, cho thế giới, mà chỉ biết cúi đầu ngửa tay xin cho theo lũ cộng sản, sống xu thời theo lũ vô thần để được yên thân giữ đạo, hành đạo. . . .,Không, Ngài đã không hành động tiêu cực như vậy. Nhưng Ngài đã hành động tích cực, Ngài đã làm, Ngài đã dám lên tiếng với những lời lẽ mạnh mẽ để chỉ ra bản chất của những kẻ gian ác trên thế giới nói chung và ở dân tộc Việt Nam nói riêng, để bảo vệ lẽ phải, sự thật, hòa bình và công lý, lên tiếng bảo vệ kẻ thế cô, kẻ bị đàn áp, kẻ bị áp bức, như những người dân oan khiếu kiện, và Ngài dám đứng ra để lấy mạng sống của mình, để bảo vệ đoàn chiên con và mục tử của mình, Ngài không phải là một con người hèn kém, nhu nhược, xu thời để tìm sự an phận, an thân để phát triển đạo pháp của mình.. .

          Trong những lời tiên tri trong bible, Chúa có nói đến một dân tộc ở tận cùng phương Bắc( Mà đa số đều lý giải đó là nước Nga, hay sau này có người còn nghĩ thêm có thể là Bắc Kinh hay Bắc Hàn, là ba cái Bắc, Phương Bắc, Bắc Kinh và Bắc Hàn, cũng là trục cộng sản trước đây) sẽ tham gia vào trận chiến ác liệt vào thời mạt pháp này, mà Chúa gọi trận đánh đó là trận đánh Armagedon, vô cùng khốc liệt và bi đát.. . .Chúng sẽ huỷ diệt nhân loại khủng khiếp. Có thể gọi đây là một trận đại thế chiến thứ ba? 
          Những lời tiên tri đã nói ra trên đây, và hầu hết những lời tiên tri trên thế giới cũng đã và đang ứng nghiệm vào giai đoạn mà chúng ta đang sống, một ngày một hiển nhiên, rõ rệt hơn. Đó là những điều cảnh tỉnh toàn thể nhân loại hãy mau mau thức tỉnh, ăn năn, sám hối và cải thiện đời sống. . .
          Mong mọi người Việt Nam khi đã hiểu được thiên cơ ý Trời, chúng ta tất cả dân Việt, các tôn giáo, các sắc tộc, các thành phần dân tộc, các đảng phái chính trị, các phong trào. . .không kể già trẻ, lớn bé, trai gái, nam nữ, giàu nghèo, trí thức hay dốt nát. . . chúng ta hãy cùng nhau hành động để cùng với Thiên Tử, ta sẽ cùng ngài đấu tranh cho công lý, công bằng, sự thật…để đòi hỏi cộng sản phải chấp nhận những nguyện vọng thiết thực của dân tộc về nhà đất của dân oan, giáo oan, và phải lấy lại tất cả phần đất, biển mà cộng sản đã dâng hiến cho Tàu cộng, và hiện nay phải đấu tranh quyết liệt để ngưng ngay việc khai thác Bauxite ở Tây Nguyên do Trung Quốc đang trong tiến trình khai thác.  Để cùng nhau ta xây lại nước Nam tốt đẹp hơn, sống tình người hơn. Một xã hội bình đẳng công bằng có kỷ cương, đời sống có luân thường, đạo lý tốt đẹp, có luật pháp nghiêm minh, cư xử có tình người. Và chúng ta cũng phải khẳng định là chúng ta phải cùng nhau đấu tranh một sống một chết với cái chủ nghĩa vô thần bất nhân, cái chủ nghĩa cộng sản gian ác, chứ chúng ta không muốn làm khó dễ, thù ghét  những con người cộng sản, mà đã lầm đường lạc lối. Mà trái lại chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho những người cộng sản hãy mau ý thức, sớm giác ngộ, để trở về với dân tộc với chính nghĩa quốc gia, như cố trung tướng Trần Độ, đại tá Phạm Quế Dương, cụ Hoàng Minh Chính, bác Nguyễn Thanh Giang. . . . với lòng ngưỡng mộ và kính trọng, vì họ đang ở trong lòng kẻ thù, mà đã dám đứng lên đấu tranh cho dân tộc, không sợ nguy hiểm. Một số người trong họ, làm chúng ta rất khâm phục. Đối với những người cộng sản thức thời, đã phản tỉnh, đã muốn quay về với chính nghĩa dân tộc, chúng ta sẵn sàng đón nhận sự trở lại của họ, như câu chuyện dụ ngôn “đứa con hoang đàng”” trở về trong phúc âm.
          Khi cộng sản phải bức tử ra đi, thì các tôn giáo được hoàn toàn tự do hành đạo và phát triển đạo pháp. Các chủng sinh, các đệ tử tha hồ đi tu, không cần phải xét duyệt, phê chuẩn đồng ý xin cho, muốn phong chức bao nhiêu cũng được, không cần phải thông qua đảng nhà nước như dưới thời cộng sản để phong chức linh mục, giám mục, hồng y. . . Các hòa thượng, các thượng tọa, các đại đức, các mục sư, hồng y, các giám mục, các linh mục, tu sĩ nam nữ , ni sư, ni cô, các thầy của các tôn giáo cùng nhau có trách nhiệm hướng dẫn đạo đức cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay và mai sau phải là những con người tốt, những con người có tấm lòng yêu thương, sống có tình người, biết quí trọng sự thật, lẽ phải, sống phải dám dấn thân, hy sinh phục vụ đạo, phục vụ cho dân tộc. Phải đặt quyền lợi dân tộc, tổ quốc lên trên hết, trên quyền lợi cá nhân, gia đình và đảng phái.. .
          Các sinh viên có điều kiện được đi du học, ra nước ngoài, để trau dồi nghiệp vụ, khả năng chuyên môn để trở thành những người tài đức, sau này trở về canh tân xứ sở, xây dựng đất nước ngày một tiến bộ, công nghiệp ngày một hiện đại, ta đưa máy móc, thiết bị tối tân để cải tiến nông thôn, để dân đỡ khổ, con người đỡ vất vả. Mọi người dân sống được ấm no, xã hội thăng hoa, dân sống thịnh vượng, đất nước an lành, ai cũng vì dân, vì nước, vì quyền lợi dân tộc, vì tôn giáo mà quên mình để cống hiến hy sinh, xây dựng và phát triển cho dân giàu nước mạnh.
     Nếu ai đã từng đọc và nghiên cứu rõ sấm của Trạng Trình sẽ thấy được rằng, tương lai Việt Nam sau này có thể chúng ta sẽ lấy lại được những đất đai thuộc về tổ tiên của giòng giống Việt Nam đã bị mất cho Trung Hoa như đoạn sấm sau:

 (Non đoài vắng vẻ bấy lâu nay
Có một đoàn xà đánh lộn nhau
Vượn nọ leo cành cho xỉ bóng
Lợn kia làm quái phải sai đầu
Chuột nọ lăm le mong cắn tổ
Ngựa kia đủng đỉnh bước về tàu
Hùm ở trên rừng gầm mới dậy
Tìm về quê cũ bắt ngựa tàu) 
( Trạng Trình)

          ( Nếu ai tìm hiểu và biết Thánh Nhân…ở đâu, xin hãy thông báo cho mọi người cùng biết, để tất cả dân tộc, chúng ta ở trong nước và hải ngoại cùng Ngài đứng lên đấu tranh cho tổ quốc Việt Nam đang đứng trước hiểm họa mất nước như hiện nay. sự tìm ra Ngài là điều hết sức quan trọng và cần thiết. Nếu các bạn tìm ra được ngài xin hãy thông báo cho Lê Dân Việt này cùng biết, qua email ledanviet@yahoo.com để kẻ hèn này cũng xin được đi theo ngài để đấu tranh cho lẽ phải, công lý, công bằng, sự thật và chúng ta, kể cả người cộng sản đã thức tỉnh hãy cùng với toàn dân chung sức đấu tranh để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc Việt Nam, và quyết tâm đấu tranh để buộc Tàu phải ngưng việc khai thác Bauxite ở Tây Nguyên, và đấu tranh để ngư dân Việt Nam đánh bắt cá ngoài biển Đông của mình được an lành. Toàn dân và tất cả những người cộng sản đã phản tỉnh phải đứng lên đấu tranh vì lý tưởng, vì chính nghĩa của dân tộc, và toàn dân phải dốc lòng, phải quyết tâm đưa cuộc đấu tranh đồng bộ, toàn diện và quyết liệt đó đến thành công, đến toàn thắng.)
                            
 LÊ DÂN VIỆT
--------------------------------------------------------

          Sau đây là những câu sấm, những lời tiên tri có liên hệ đến vị Thiên Tử, Thánh Nhân…đó. Lê Dân Việt xin liệt kê thêm, và sự liệt kê này vẫn chưa hết, để mong mọi người cùng với Lê Dân Việt, chúng ta sẽ sớm tìm ra Ngài:
-         Một nhà họ Nguyễn lúc sinh tồn. Tiền sinh cha mẹ đã cách trở: Có nghĩa là khi sanh ra Ngài, bố mẹ của ngài vì một lý do gì đó phải sống xa nhau.
-         Nam Bắc hà thời thiết lộ thông: Hà: sông, sông to, sao? Thế nào? Làm sao? Hà cớ: Duyên cớ gì? Hà can: Bờ sông. Hà lương: Cây cầu bắc ngang sông. Hà thường: chưa từng có. Hà thời: Thời kỳ hay thời gian chưa từng có, thời gian nào? Thiết: Cắt cho rời ra, cấp bách, thiết cận, gần, thiết thực, bắt mạch….Lộ: Đường, lộ ra, hiện ra. Như vậy câu sấm này có thể tạm dịch: Một người nam xứ Bắc ở vào thời kỳ cấp bách chư từng có, sẽ lộ ra…
-         Kê mình ngọc thụ thiên khuynh bắc: Có thể tuổi người bạn đường của ngài là tuổi kê( gà)          ….ngọc thụ tượng trưng cho Thiên Tử, bởi chưng tên ngài dính dáng đến một loài cây.
-         Bắc hữu kim thành tráng, nam tạc ngọc bích tràng, hòa thôn đa khuyển phệ, mục giả dục nhân canh.
-         Hoàng cái xuất quí phương: Có thể mẹ của ngài dòng họ Hoàng. Vì Hoàng cái là người con gái họ Hoàng. Cái là gái. Đực là nam.
-         Bảo giang Thiên Tử xuất, bất chiến tự nhiên thành: Có thể Bảo Sơn, hay giang sơn của Vua Bảo Đại( Tức Đà Lạt là đất Hoàng Triều Cương Thổ. Có những dinh Bảo Đại rất lớn) là nơi Thiên Tử đã sinh ra.
-         Nguyễn đi Nguyễn lại trở về. Hay câu sấm khác: Phụ nguyên chính thống hẳn hoi. Hay câu sấm khác: Phụ nguyên trời đã định ngôi rành rành. Đều nói đến dòng họ Nguyễn.
-         Thác cư một góc kim tinh phương đoài( Phương đoài trong kinh dịch là phương Tây). Hay câu sấm khác: Thiên Sứng sẽ xuất hiện ở các thành phố phía Tây( nước Mỹ). Tức ngài hiện nay đang ở những thành phố ở phía Tây của nước Hoa Kỳ.
-         Thái nguyên một giải là nơi trú mình, tứ bề núi đá xanh xanh, có đường tiểu mạch, nương mình ai hay, bốn hụt xuất thế đã chày, chưa chọn được ngày ra cứu nhân dân, ấy là điềm xuất Thánh Quân: Có lẽ bốn lần định xuất thế trước đây của Ngài nhưng không thành, vì thời cơ chưa đến, ý trời chưa được biểu lộ, nhưng đó lại là dấu chỉ cho Thiên Tử xuất đầu lộ diện sau này.
-         Có những kẻ non trèo, biển lội, lánh mình vào ở nội ngô tề, có thầy nhân thập đi về, tả hữu phù trì cây cỏ thành binh, những người phù giúp Thánh Minh, quân tiên xướng nghĩa, chẳng tàn hại ai, phùng thời nay hội thái lai.
-         Rồng vươn vuốt đón chào Vương Tử, lập lại đời chúa ngự Nam bang, lộ hình con rắn ba khoang…: Có thể ngài tuổi rắn.
-         Kê khuyển ngộ sà: Có thể ngài tuổi rắn
-         Vị tướng: Nhân sinh ngọ tuế vị sư. Tị nhân vị tướng. Thìn Tuất vị tôn sư.
-         Trong số nhiều người bị lưu đày ra các đảo…: Chứng tỏ có thời gian ngài phải ở đảo trên con đường đi tìm đất nước tạm dung…

          SƠ LƯỢC TIỂU SỬ : 
1.     Đức Phật Thầy Tây An: Tên thật là Đoàn Minh Huyên, đản sanh vào giờ ngọ, ngày rằm tháng mười năm Đinh Mão( 1807), đời vua Gia Long thứ  6. Nguyên quán của Phật Thầy Tây An tại làng Tòng Sơn, tổng An Tịnh, huyện Vĩnh An, Phủ định Viễn, trấn Vĩnh Thanh. Mãi đến niên hiệu Minh Mạng thứ 13( 1832), một chỉ dụ hạ lệnh cho Gia Định Thành cắt đặt tỉnh An Giang với 2 phủ, 4 huyện, thì Tòng Sơn thuộc về An Giang. Hiện nay Tòng Sơn nằm về bản đồ hành chánh quận Lấp vò, tỉnh Sa Đéc. thuở nhỏ học hành, sinh hoạt thế nào không ai biết. Lớn lên rời quê quán có lẽ đi tu. Phật thầy lại trở về làng Tòng Sơn, sau khi đã xuất hiện tại Gò Công năm Giáp Thìn( 1844), rồi vân du qua các xứ Mõ Cày, Bến Tre, Cần Chông, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Rạch Giá và Miền Thất Sơn. Phật Thầy Tây An thọ 50 tuổi, viên tịch tại Tây An núi Sam vào giờ ngọ, ngày 12 tháng 8 năm Bính Thìn ( 1856).
2.     Đức Huỳnh Giáo Chủ tên thật là Huỳnh Phú Sổ tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, sinh ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi, tức ngày 15 tháng 1 năm 1920. Con Đức Ông Huỳnh Công Bộ và thân mẫu là Lê Thị Nhậm. Sáng lập đạo pháp ngày 18 tháng 5 năm 1939. Viên tịch ngày 16 tháng 4 năm 1947 tại Đốc Vàng Hạ, tỉnh Long Xuyên.
3.     Trạng Trình tên thật là Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh Năm Tân Hợi( 1491) năm Hồng Đức thứ 21 hiển Lê Thánh Tông, quê gốc ở huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Kiến An nay thuộc Hải Phòng. Lớn lên Nguyễn Bỉnh Khiêm được theo học người thầy nổi tiêng là Bảng Nhãn Lương Đắc Bằng tinh thông lý học, đã đem sở học dịch lý và bộ sách Thái Ất Thần Kinh ra truyền dạy cho đứa học trò yêu của mình. Năm 1497, vua Lê Thánh Tông mất, truyền ngôi cho Lê Hiến Tông, lúc ấy Nguyễn Bỉnh Khiêm sống với cha. Đậu trạng nguyên dưới thời Mạc Đăng Doanh( 1530) con của vua Mạc Đăng Dung. Trạng Trình từ  trần ngày 28 tháng 11 năm Diên Thành thứ 8 đời Mạc Mậu Hợp( 1585) thọ 95 tuổi.
4.     Tuệ Trung : Bồ Tát Tuệ Trung chính là Hưng nhương Vương Trần Quốc Tảng 1252- 1313. Con thứ hai của Đức Hưng Đạo Vương, ngài đã từng là đại tướng chống quân mông cổ, rồi tu ở núi yên tử.
5.     Thánh Mẫu Vân Hương 1938 là danh xưng tôn kính chỉ công chúa Liễu Hạnh vì quê bà ở Vân Hương tức làng Vân Cát, huyện Vũ Bản, Nam Định.
6.     Nostradamus tên thật là Michel De Nostradamus sinh lúc chính ngọ ngày 14 tháng 12 năm 1503. Sinh ra và lớn lên tại thành phố St. Remy, thuộc miền Provence nước Pháp. 1522 ông theo học y khoa tại đại học Montpellier và lấy bằng bác sĩ năm 1529. 1537 bệnh dịch lan đến Agen, cướp mất vợ và con ông. 1550 bắt đầu có tập thơ viết về sấm. 1559 ông tiên đóan cái chết của henry II. 1564 du hành đến Tây Ban Nha. Tháng 6 năm 1566 ông bị phong thấp khớp khá nặng. Ông xưng tội với cha xứ ở Salon ngày 1 tháng 7 năm 1566. tạ thế ngày 2 tháng 7 năm 1566 tại Pháp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét