Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

Tạp ghi bên lề hội nghị

Công sơn

              

Ngày nay, nước Việt ta có nhiều xu hướng, nhiều nhóm, nhiều "phe" trong hầu hết ngõ ngách... Lại rước vào đất nước lắm của "nợ", nên không thể công khai mọi thứ, minh bạch mọi việc, vì như thế đối thủ sẽ dập cho tan tành, chúng ta không chết nhưng cả nền kinh tế sẽ ngất ngư, như hiện nay là ví dụ.

Hội nghị 8 lần này chủ yếu là bàn định kế hoạch tới mà thôi,những vấn đề khác rất cần,thậm chí dân cần ngay,nhưng họ chả dại chào vĩnh biệt chiếc ghế mà đem lại cho họ cuộc sống " phồn vinh giả tạo", của giả này ai cũng ham muốn tột độ. Suy cho cùng lại tốn cơm cho hội nghị mà cái cần thì chờ 2 năm nửa, chịu không thấu.

Hôm trước, nói với họ là kỳ này anh LÚ nên về trước, cho yên dân, lại đòi "tôi về thì về hết" như đại hội IX, làm khó cho công tác bố trí cán bộ của đảng.


Đảng CSVN là tổ chức dữ dội lắm, cũng liệu cơm lường mắm chứ không phải không biết yêu cầu của nhân dân đâu. Thôi đành để ngồi đó lãnh lương nhưng không cho làm gì đâu, đừng lo, ví dụ như MỸ hiện nay đấy,vừa tập trung vừa chi phối quyền lực, Nghĩa là ngồi chơi không cho mắc cở.
Hãy làm gì cho ta, cho kinh tế của ta, của doanh nghiệp mà ta có cổ phần, cố gắng trốn thuế ít thôi. Công chức, viên chức nhận tiền cò vừa phải thôi... đất nước mà giải thể hay nặng hơn là phá sản thì cả đám làm nô lệ tuốt. Làm nô lệ khổ lắm, nó hô tiến, tử thủ mà quay lưng là nó bắn liền, chết tươi.

Tuy nhiên, sự nghiệp của đất nước là sự nghiệp của nhân dân, là sự tồn vong của dân tộc dù cho quan điểm vẫn còn 2 xu hướng chính, do vậy chính phủ cần công khai thông báo những vấn đề nhân dân quan tâm, có vậy nhân dân mới ủng hộ

Chúng ta biết cả đấy, đọc cả mà, ví như " Lời tự thú của kẻ sát thủ kinh tế"... Vậy mà nó cứ khuyên anh 3 X về nước phá giá VND, phá cho chết Việt Nam. Nghe đâu lũ nhóc cũng đang xúi đấy. Chốn lao tù của ta bây giờ sướng quá, nên chúng không sợ mà thích đằng khác.

Dân tộc DO THÁI tồn tại như thế nào, họ phải lao động và cư trú khắp thế giới nhưng luôn có nghĩa vụ với tổ quốc mong manh. Dân ta cũng chẳng khác hơn họ lắm đâu, chúng ta chỉ lơ là là đất nước chia 2 gọn ngay, như thế sao tốt hơn.

Là công dân mạng, mình có nghĩa vụ đóng góp, ai có ý kiến cho mình mình thật cảm ơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét