Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

Đảng cộng sản đã lộ nguyên hình là tên bịp bợm, tên lừa đảo, tên cướp, tên phản bội đối với nông dân, cũng như đối với toàn dân tộc

  Nguyễn Xuân Lâm, Nghệ An               


                  

Là đảng bịp bợm, khi chưa cướp được toàn quyền thống trị thì hô hào”ruộng đất về tay dân cày” để người dân (đặc biệt là nông dân) tin theo đảng mà bắn giết đối thủ của đảng, mà chết vì đảng, để cướp trọn quyền cai trị cho đảng.


Để trưng thu ruộng đất, tài sản mà không bị người dân phản đối thì đảng đưa ra khẩu hiệu “cải cách ruộng đất”; ”đánh tư sản, cải tạo tư sản” để mị dân đánh vào niềm tin của người dân bằng lấy đất đai người giàu chia một phần cho người nghèo và qua đó thâu tóm đất đai, tài sản cho đảng dưới hình thức “công hữu” nhà nước.

Sau khi đã cướp trọn quyền thống trị đất nước trên toàn lãnh thổ. Với ý đồ tịch thu đất đai và tài sản trong tay “nhà nước (của đảng), đảng tiến hành “hợp tác hóa nông nghiệp”; “cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh…” “xoá bỏ chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất”, để “xoá bỏ bất công, người bóc lột người” bằng “chế độ làm chủ tập thể”;”nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý”núp dưới hình thức đó để nắm quyền định đoạt đất đai tài sản, tạo tiền đề cướp trắng khi cần.

Và đến lúc “đổi mới”-khi mà đất đai bắt đầu trở thành nguồn vốn quan trọng nhất, thì đảng bắt đầu lộ mặt của kẻ cướp: những khẩu hiệu “tập thể hoá”, “hợp tác hoá”, để thực hiện “công hữu về tư liệu SX” xưa kia đã lộ ra mục đích để ăn cướp hiện nay:

Bằng việc “đổi đất lấy hạ tầng”, “quy hoạch” các khu đô thị và các khu công nghiệp để cướp lấy đất đai bằng các hình thức “giải phóng mặt bằng” sau khi đã “đền bù”theo kiểu ăn cướp vì nhiều khi chỉ đáng 1phần rất nhỏ so với giá trị thực của đất. Nếu ai đó không chịu thì chúng dùng bạo lực”cưỡng chế”-tức là cướp trắng.

Những bờ xôi ruộng mật, những khu dân cư sầm uất từ bao đời đã bị “tư bản đỏ”;”nhóm lợi ích”núp bóng “nhà nước”để cướp lấy mà “phân lô bán nền”, mà xây chung cư bán căn hộ, làm khu nghỉ dưỡng, sân gôn….kinh doanh riêng cho các quan cộng sản, làm khu công nghiệp cho thuê…. bằng cách đó.

Thế là đã rõ, đảng đã lộ nguyên hình là tên bịp bợm, tên lừa đảo, tên cướp, tên phản bội đối với nông dân, cũng như đối với toàn dân tộc ta.

https://www.youtube.com/watch?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét