Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

CÁI GÌ CAO NHẤT TRÊN ĐỜI

PHƯƠNG NGÀN

                                   

Cái cao nhất trên đời chính là con người. Có nghĩa hạnh phúc vật chất và hạnh phúc tinh thần của con người là cái cao nhất. Hạnh phúc vật chất là tránh để nhiều người nghèo đói nếu điều đó nằm trong khả năng hay nghĩa vụ của mình. Hạnh phúc tinh thần là con người được tự do hiểu biết, tư tưởng, không bị tuyên truyền bậy bạ, lệch lạc, được tự do biểu hiện chính kiến, không nói hùa theo người khác, không bị bắt buộc câm miệng vì sợ hãi. Như vậy những con người chỉ biết suy nghĩ một chiều do đã mất khả năng hay chiều hướng nhận thức bởi quán tính hay do quyền lực của người khác tạo thành, những con người không còn ý thức công tâm công lý, những con người không còn phân biệt thế nào là nhận thức khách quan hay chủ quan, những con người chỉ biết tuyên truyền thấp kém, một chiều cho người khác để nhằm nô lệ, nhằm làm lệch lạc họ, nhằm có lợi cho mình, không biết tôn trọng ý nghĩa hay giá trị khách quan của họ. Những con người như thế cũng không còn là những con người có ý nghĩa nhân văn hay giá trị chân chính nữa.


Cho nên đất nước, dân tộc chỉ cao nhất khi nó bảo đảm cho mọi người đều là những con người với ý nghĩa và giá trị cao nhất. Ngược lại như thế, nó cũng không còn là đất nước hay dân tộc với ý nghĩa cao nhất nữa. Vậy nên cả ba khái niệm này thực chất đều gắn với nhau, nếu một cái nào trong đó bị mất giá trị, ý nghĩa thì hai cái còn lại cũng bị mất đi hay kém đi ý nghĩa, giá trị. Nên dân tộc, đất nước chỉ thật sự có ý nghĩa khi mục đích của nó là những con người chân chính thật sự. Điều này cũng hàm ý nghĩa ngược lại. Chỉ những con người chân chính thực sự mới có ý thức, có quyết tâm, có mục đích phục vụ hay phụng sự dân tộc, đất nước thật sự. Nếu không phải như thế, tất cả cũng chỉ là giả ảo, giá trá hay cũng chỉ là một mớ danh từ hay các lý thuyết suông.

Bởi vậy không nhằm bảo vệ những cái gì cao nhất mà chỉ nhằm bảo vệ mọi cái gì đó thấp hơn những cái cao nhất ở đời, điều đó cũng chứng tỏ mọi cái tầm thường, giả dối hay chỉ là mọi cái gì đó vốn đi ngược lại hoặc phản lại những cái gì vốn mang những ý nghĩa cao nhất.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét