Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

Thành Công và Thành Nhân.

Phan Nhân

                      

 Đến nay, nhân loại cùng chung nhận thức: Đất nước phát triển văn minh giầu mạnh, yếu tố quyết định vẫn là con người. Nhìn hai đảo quốc Anh và Nhật Bản, hai đất nước cùng có diện tích nhỏ hẹp ( so với VN), tài nguyên thiên nhiên it, thời tiết khắc nghiệt…Nhật lại luôn đối phó với các thảm họa núi lửa động đất sóng thần…Sau Thế Chiến II, nước Anh tan hoang, Nhật lãnh đủ hai quả bom nguyên tử phải đầu hàng…Tại sao nay đều trở thành cường quốc. Còn VN ” Rừng vàng biển bạc, thiên nhiên ưu đãi, từng đánh thắng các tên đế quốc sừng sỏ như Pháp, Mỹ…” Nay vẫn mang thân phận nhược tiểu…Tiến lên và thi đua, thi đua sao cứ thua đi mãi…Nay lẹt đẹt cầm đèn đỏ sau cả Thái Lan, và có thể cả Campuchia và Lào….Tất cả chỉ vì VN thiếu nguyên tố chính: Con Người. Thành Công mà không Thành Nhân!!


Học làm người và học chữ…Hai góc cạnh trong việc đào tạo một con người :Thành Công và Thành Nhân.

Với người Việt, cha mẹ nuôi con, cho ăn học có bằng cấp cao mai sau tiến thân với đời.Đó là Thành Công… Đa số thường để tâm đến chuyện Thành Công và nhiều khi quên khía cạnh Thành Nhân.

Thành Nhân theo văn hóa Việt, là con người sống phù hợp đạo lý. Đạo lý của người Việt thể hiện qua ca dao tục ngữ, qua tác phẩm văn chương…Đạo lý ấy là Nhiễu điều phủ lấy giá gương…Là Bầu ơi thương lấy bí cùng…Là tì́nh yêu thương đồng bào, cùng một bọc do mẹ Âu Cơ. Đạo lý ấy dậy con người kính già yêu trẻ, thảo hiếu cha mẹ, anh em như chân tay (huynh đệ thủ túc)…Đạo lý dậy con người chớ gian dối, chớ gian dâm…

Đạo lý ấy, thật sự rất tương đồng với quan niệm của người Nhật, người Mỹ…

Bất hạnh thay VN. Từ năm 1954 tại miền bắc và từ 1975 tại miền nam. Con người đạo lý VN ngàn đời bị lật ngược giá trị, thay vào đó là con người mới XHCN. Muốn xây dựng CNXH, phải có con người mới XHCN…Một thế hệ mới ra đời, thấm nhuần cái đạo đức gọi là XHCN dẫn đến hiện trạng VN hôm nay…Tôi nghĩ mọi người thừa nhận thức nhìn ra vấn đề…Lời không hết ý…Giấy ngắn tình dài…

1 nhận xét: