Thứ Tư, 14 tháng 1, 2015

Tổng Thống Nguyễn Tấn Dũng

Chân Tạp Dịch VPCP
                   


Nguyễn Tấn Dũng s thâu tóm quyền lực, và năm 16 s là năm hành động, và tin tức cũng đã rò rĩ là cuộc bỏ phiếu vừa qua ở trung ương, Nguyễn Tấn Dũng đã chiếm số phiếu cao nhất, liền sau đó Nguyễn Tấn Dũng đã chuyễn đổi người mình nắm toàn bộ ngành công an và an ninh, bước thứ 2 là nắm luôn quân đội, ông Thanh bộ quốc phòng có thể s bị đình ch công tác, vì có quá nhiều thư tố cáo lạm quyền và tham nhũng, ông Vịnh có hy vọng đặc vào nghế này, hoặc người nào mà ông Dũng đưa vào đều là hậu thuẩn cho ông c


Chuyện tranh quyền và triệt hạ được nhau, thì phe nào nắm quân bài trong tay phe đó sẽ quyết định, nếu các ông đầu não mà bị sờ gáy mà không khuất phục, thì cũng giống như Bạc hy Lai ở tàu, ông Trọng và Sang thâm tâm đều muốn phân quyền, nên nạn bè phái đấu đá cầm chừng để hưởng lợi, đã làm cản trở Nguyễn Tấn Dũng không ít, ông Dũng gần như đã nắm trọn quyền lực trong tay, trung ương đã hậu thuẩn cho Ông Dũng từ xa, nếu không Ông Dũng đã bị thanh trừng từ lâu, vận mạng quốc gia quá lớn buộc ông Dũng phải có trách nhiệm với Đất nước, ông không thể bắt tay với anh hàng xóm tối ngày chĩ biết cướp biển cướp đất của mình, mà không nghĩ đến lợi ích của dân tộc?

 Ngày nào quyền lực thực sự vào tay ông Dũng, thì tình hình trong nước và ngoài nước sẽ chuyển biến rất nhanh, có thể còn mạnh hơn c Miến Điện, và ông Obama cũng đã chuẩn bị cho chuyến đi thăm chính thức Vn vào cuối năm.
Vận nước và thời cuộc sẻ sang trang, con tàu Vn s ra khơi thật sự, không còn kéo cái đuôi định hướng XHCN trì kéo phía sau. ch làm khổ nhân Dân Vn mà thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét