Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

BỬU CHỈ: BẠCH THƯ VỀ BỌN CÁO QUỶ QUYỆT

              ĐÂY ÁM CHỈ BỌN CỘNG SAN?

                             Bửu Chỉ (tự họa)
                                            Bửu Chỉ (tự họa)


NTT: Bửu Chỉ nói với tôi là anh tuổi Đinh Hợi (1947) nhưng hồ sơ của anh ghi năm 1948, nên ta thường gặp dòng này khi đọc tiểu sử của anh: Bửu Chỉ sinh ngày 08.10.1948 tại Huế – Mất lúc 2giờ 25 ngày 14.12.2002 tại Huế. Nay đã tròn 10 năm mất người họa sĩ tài hoa, xin giới thiệu cùng bạn bộ tranh đả kích của anh có tên BẠCH THƯ VỀ BỌN CÁO QUỶ QUYỆT:

Bọn cáo có một thứ đạo đức riêng. Lấy sự lưu manh làm thái độ sống. Sự quỷ quyệt làm cách ứng xử với đời. Sự đa nghi và gian ác làm lợi khí tự vệ. Và chúng đùa giỡn với lẽ sống chết của mọi người trên hai tay…

                                 
                                 

                                 
                                

                                  

                                      
                                
                                                  

                                                

                                              


                                                                                                
                                             
                                                                                                         

Nguồn: phannguyenartist

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét