Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

Bác sĩ Nguyễn Đan Quế : Lộ Trình Dân Chủ


                            

Lộ trình nào để chính phủ CSVN có thể chuyển sang chế độ dân chủ? Bác sĩ Nguyễn Đan Quế đã nói chuyện với trang web Dòng Chúa Cứu Thế qua hình thức viết trả lời trong dịp đầu xuân, trong đó nêu lên quan tâm về dân chủ hóa.


Trong đó, đặc biệt nói về lộ trình 9 điểm để dân chủ hóa VN, một giải pháp ôn hòa khả thi, được  BS Nguyễn Đan Quế trình bày như sau.

Câu hỏi 4: Chúng tôi được biết trước đây Bs có đưa ra lộ trình 9 điểm để dân chủ hóa việt Nam (DCHVN), xin Bs cho biết lúc nào và trong bối cảnh nào lộ trình này có thể mang ra áp dụng? Và tiện đây cũng xin Bs nhắc lại lộ trình 9 điểm để thính giả tiện theo dõi.

Trả lời: Vâng thưa anh, bối cảnh và thời điểm hiện nay chính là lúc thích hợp nhất để thi hành lộ trình 9 điểm.

Năm 2005 khi công bố lộ trình 9 điểm nhằm DCHVN, chúng tôi có trình bầy như sau: Với thời gian, sức thống trị của CS càng ngày càng đi xuống và sức mạnh quần chúng (SMQC) ngày càng đi lên. Khi 2 phía gặp nhau là lúc áp dụng lộ trình này tốt nhất, có lợi nhất cho quyền lợi của dân tộc Việt Nam vì đây là lựa chọn đúng để tiến trình DCH xẩy ra mà ít gây xáo trộn và không đổ máu.

Tình hình hiện nay cho thấy thống trị CS xuống rất thấp, “đảng lãnh đạo” và “chính quyền quản lý” đang mâu thuẫn trầm trọng, phải viện đến vai trò của QH. Trong khi đó, SMQC đòi DCHVN của nhân dân ta đang lên rất cao. Dưới áp lực của SMQC, QH trong vai trò “cơ quan quyền lực tối cao” đề ra cho chính quyền thi hành những chính sách:

1. Tôn trọng quyền tự do tiếp nhận thông tin của người dân, như nới lỏng kiểm duyệt, bỏ tường lửa ngăn chặn các trang web trên mạng internet, các đài RFA, RFI, VOA.

2. Tôn trọng quyền tự do phát biểu của người dân, như tố cáo tham nhũng, chỉ trích đường lối – chính sách của chính phủ, ngay trên những cơ quan truyền thông của nhà nước.

3. Thả tù nhân lương tâm, kể cả tù chính trị và tôn giáo.

4. Tôn trọng tự do tôn giáo theo những tiêu chuẩn của LHQ.

5. QH nhân danh là cơ quan quyền lực tối cao của dân tộc quyết định huỷ bỏ điều 4 HP.

6. QH thể theo nguyện vọng và quyền lợi của dân tộc chính thức long trọng tuyên bố trước quốc dân và quốc tế là quốc gia VN đi theo con đường DCH, tôn trọng nhân quyền, dân quyền và tài quyền.

7. QH ra quyết định tách đảng khỏi chính quyền: dẹp bỏ và chấm dứt mọi hoạt động của tất cả các đảng uỷ các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương. 

8. QH thảo và thông qua luật ứng cử – bầu cử tự do, đa nguyên, đa đảng.

9. Bộ máy hành chính của chính quyền đã tách khỏi sự lãnh đạo của đcsvn có nhiệm vụ tiến hành bầu QH Lập Hiến để thảo Hiến Pháp Mới DC cho VN.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét