Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

Liên Hiệp Quốc và giải pháp về sự bế tắc của Việt Nam


người Sài Gòn 

                        

Hiến pháp của một nước do một đảng chính trị viết hoàn toàn không có giá trị. Quốc gia gồm nhiều thành phần sắc tộc khác nhau, nhiều khuynh hướng chính trị khác nhau, luật pháp phải do chính toàn thể nhân dân của cả nước viết nên. Hiến pháp do chính toàn dân soạn thảo, biểu quyết qua quốc hội lập hiến mới đúng là khế ước chung.


Một nước Việt Nam hòa bình, tiến bộ, thịnh vượng căn bản phải có một hệ thống luật pháp hoàn toàn dân chủ, tiến bộ, phù hợp với sinh hoạt kinh tế, chính trị thế giới. Điều tối quan trọng của Việt Nam hiện nay là bão vệ cho được phần còn lại lãnh thổ, chủ quyền quốc gia của Việt Nam trên phần lãnh thổ ấy trước khi tất cả rơi vào tay Trung cộng. 

Hạn kỳ 2020 mà đảng cộng sản đã thỏa thuận với Trung cộng để Việt Nam “hội nhập” vào “cộng đồng văn minh” Trung Hoa đang đến càng lúc càng gần! Thực quyền trên chủ quyền quốc gia của nhân dân Việt Nam đã mất! Trật tự xã hội đã sụp đổ, hổn loạn càng lúc càng tăng, khắp nước. Việt Nam cần có sự bão vệ của Liên Hiệp Quốc và cộng đồng thế giới.

Hãy kêu gọi LHQ gữi lực lượng bão vệ hòa bình vào Việt Nam vừa là giải pháp bão vệ an ninh quốc gia hữu hiệu, vừa giúp nhân dân Việt Nam tái lập trật tự, đồng thời trợ giúp tổ chức bầu cử tự do, có quốc tế giám sát, thành lập quốc hội lập hiến, soạn thảo hiến pháp của nước Việt Nam mới, không cộng sản. Hiến pháp mới do chính toàn dân Việt Nam viết lên, với sự trợ giúp của LHQ và cộng đồng thế giới sẽ giúp tái lập trật tự, quyền lực của quốc gia đồng thời bão đãm hệ thống luật pháp dân chủ thực hiện dưới hiến pháp được thực hiện đầy đủ, song song là sự trợ giúp quý giá của LHQ đối với nhu cầu giúp phát triển xã hội, kinh tế của Việt Nam.

Vì an ninh quốc gia, vì sự sống còn của toàn thể quốc dân Việt Nam. Đồng bào Việt Nam toàn quốc nên thúc đẩy tiến trình bầu cử tự do dưới sự bão vệ, giám sát của LHQ sớm chừng nào, tốt chừng ấy. Sự có mặt của LHQ ở Việt Nam là giải pháp rút ngắn thời gian, đồng thời tiết kiệm xương máu của mọi bên. Đảng cộng sản càng cố kéo dài chế độ bán nước, càng lỳ lợm chừng nào, máu của những kẻ bán nước sẽ đổ nhiều chừng ấy. Sự căm hận chế độ bán nước, hại dân càng lúc càng lên cao và sẽ lên đến cực điểm chỉ trong một thời gian rất ngắn sắp tới đây.

1 nhận xét:

  1. Bon may chi la bay ba. Chang ai nghe dau. Gioi thi ve lanh trach nhiem cong dan di...

    Trả lờiXóa