Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013

LỜI TUYÊN BỐ CÔNG DÂN TỰ DO                                

Sát cánh bên Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên, chúng tôi những công dân Việt Nam tự do cùng ký tên dưới đây để tuyên bố:

1.Chúng tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà chúng tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới thực sự là ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành.


2.Chúng tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng, ủng hộ các đảng cạnh tranh lành mạnh vì tự do, dân chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam, không một đảng nào, lấy bất cứ tư cách gì để thao túng, toàn trị đất nước.

3.Chúng tôi không chỉ ủng hộ xây dựng một chính thể tam quyền phân lập mà còn muốn một chính thể phân quyền theo chiều dọc, tức là tăng tính tự trị cho các địa phương, xây dựng chính quyền địa phương mạnh, xóa bỏ các tập đoàn quốc gia, các đoàn thể quốc gia tiêu tốn ngân sách, tham nhũng của cải của nhân dân, phá hoại niềm tin, ý chí và tinh thần đoàn kết dân tộc.

4.Chúng tôi ủng hộ phi chính trị hóa quân đội. Quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cương vực, lãnh thổ không phải bảo vệ bất cứ một đảng phái nào.

5.Chúng tôi khẳng định mình có quyền tuyên bố như trên và tất cả những người Việt Nam khác đều có quyền tuyên bố như thế. Chúng tôi khẳng định, mình đang thực hiện quyền cơ bản của con người là tự do ngôn luận, tự do tư tưởng; quyền này mỗi người sinh ra đã tự nhiên có, nó được nhân dân Việt Nam thừa nhận và tôn trọng; quyền này không phải do đảng cộng sản của các ông ban cho, nên các ông cũng không có quyền tước đoạt hay phán xét nó. Vì thế, chúng tôi có thể xem những lời phán xét trên của ông, nếu có hướng đến chúng tôi là một sự phỉ báng cá nhân. Và chúng tôi cho rằng, những người nào chống lại các quyền trên là phản động, là đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, dân tộc, đi ngược lại xu hướng tiến bộ của nhân loại.

Hãy chung tay để cho LỜI TUYÊN BỐ CÔNG DÂN này trở thành sợi dây bền vững kết nối hàng triệu triệu trái tim Việt Nam.

Danh sách những người ký tên:


1. Blogger Nguyễn Hoàng Vi, Sài Gòn

2. Phạm Thanh Nghiên, Hải Phòng

3. Blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nha Trang

4. Blogger Gió Lang Thang - Trịnh Anh Tuấn, Đak Lak

5. Blogger Hành Nhân - Vũ Sỹ Hoàng, Sài Gòn

6. Blogger Binh Nhì - Nguyễn Tiến Nam, Yên Bái

7. Ts Hà Sĩ Phu, Đà Lạt

8. Bs Nguyễn Đan Quế, Sài Gòn

9. Linh Mục Giuse Đinh Hữu Thoại - Dòng Chúa Cứu Thế, Sài Gòn

10. Blogger Trịnh Kim Tiến, Sài Gòn

11. Blogger Paulo Thành Nguyễn - Nguyễn Hồ Nhật Thành, Sài Gòn

12. Blogger Nguyễn Chí Tuyến, Hà Nội

13. Nhà thơ Bùi Chát, Sài Gòn

14. Blogger Huỳnh Công Thuận, Sài Gòn

15. Nhà thơ Phan Bá Thọ, Sài Gòn

16. Blogger Huỳnh Ngọc Chênh, Sài Gòn

17. Blogger Phan Bá Hải - Human Right Defender, Sài Gòn

18. Doanh nhân Lê Quốc Quyết, Sài Gòn

19. Hoàng Dũng - Phong trào Con Đường Việt Nam, Sài Gòn

20. Blogger Lê Thiện Nhân, Hà Nội

21. Đặng Sinh - Phóng viên tự do, Sài Gòn

22. Facebooker Lê Công Vinh, Vũng Tàu

23. Facebooker Võ Trường Thiện, Nha Trang

24. Sinh viên Nguyễn Vũ Hiệp, Hà Nội

25. Facebooker Lâm Mạnh Di, Vũng Tàu

26. Blogger SeaFree - Phạm Văn Hải, Nha Trang

27. Blogger Bùi Thị Minh Hằng, Vũng Tàu

28. Nguyễn Nữ Phương Dung - Sinh viên, Sài Gòn


29. Văn Ngọc Trà - Sài Gòn

30. Nguyễn Thành Tiến - Hải Phòng

31. Nhiếp ảnh gia Lê Hải - Đà Nẵng

32. Nhà thơ Đỗ Trung Quân - Sài Gòn

 33. Nguyễn Lân Thắng, công dân Hà Nội

Xin hãy chung tay để cho LỜI TUYÊN BỐ CÔNG DÂN TỰ DO này trở thành sợi dây bền vững kết nối hàng triệu triệu trái tim Việt Nam. Xin cùng lên tiếng nói bằng cách đăng ký tham gia ký tên theo địa chỉ email: tuyenbocongdantudo@gmail.com

Tôi xin được hân hạnh ký tên ũng hộ,theo tinh thần và đòi hỏi của Bản Công Ước Quyền Dân sự và Chính trị của Liên Hiệp Quốc mà Chính quyền Hà nội đã ký và phê chuẩn ( xem tài liệu kèm theo của LHQ dưới đây : http://fr.wikipedia.org/wiki/Pacte_international_relatif_aux_droits_civils_et_politiques.)

3 nhận xét:

 1. Trần Đại Nghĩalúc 12:51 3 tháng 3, 2013

  tôi rất ủng hộ

  Trả lờiXóa
 2. Trần Đại Nghĩalúc 12:55 3 tháng 3, 2013

  Các trí thức, các bạn trẻ hãy mạnh dạn lên để đấu tranh dành lấy những gì thuộc về mình, đừng thu mình cam phận, cho đời con cháu chúng ta được tự do dân chủ, không còn bị trù dập vì những lời nói phản biện.

  Trả lờiXóa
 3. Tôi đồng tình với lời tuyên bố và rất muốn được ký tên hưởng ứng.Tuy nhiên,do không rành vi tính và không trao đổi được qua Youtube hay Facebook.Kính đề nghị,ai đó ký thay giùm với tên:Mỹ Huỳnh,cựu quân nhân HQ.VNCH,huyện Bình khê.Tỉnh Bình định.Thành thật cảm ơn.

  Trả lờiXóa