Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Trại súc vật : Quân đội phải trung thành với Loài Heo


                
                  Loài Heo quang vinh muôn năm !

  Ngày nọ lũ súc vật bổng thấy ở bảng, điều răn thứ 8 đã thay đổi: Trước đây là: Quân đội phải trung thành với Điền Trang, giờ là: Quân đội phải trung thành với Loài Heo. Chúng nhao nhao hỏi Chỉ Điểm, và đề nghị Lãnh tụ giải thích. Hôm sau, Napoleon triệu tập ngay cuộc họp toàn thể súc vật. Như thường lệ, Napoleon được đàn chó thiện chiến bảo vệ xung quanh.


Benjamin: Thủ lĩnh trước kia từng dạy là quân đội phải trung thành với Điền Trang, ghi vào điều răn rồi, sao nay lại thay đổi ?

Napoleon: Thủ lĩnh nói quân đội phải trung thành với Điền Trang trong một bữa họp, sau đó mấy năm đã nói lại là Quân đội phải trung thành với Loài Heo trong một bữa tiệc.

Benjamin: Nhưng mà các loài lừa, cừu … chúng tôi làm việc để nuôi quân đội cơ mà ?

Napoleon: Vì Loài Heo thông minh nhất, cai quản cả Điền Trang nên Quân đội trung thành với Loài Heo cũng là để bảo vệ Điền Trang

Benjamin: Nhưng ức lắm, năm xưa Heo không cho quân mình tự vệ, để mất đất của Điền Trang
Napoleon: Chú mày chớ nghe bọn Tuyết Tròn cùng thế lực thù địch xuyên tạc, ta làm vậy chính là để giữ hòa bình, cùng hàng xóm xây dựng thiên đàng súc vật.

Benjamin: Thiên đàng gì, chúng tôi làm vất vả mà không đủ ăn.

Napoleon: Chú mày không nhớ gì cả, ngày xưa Trại Súc Vật nhếch nhác, bây giờ có thủy lợi, có điện, đường sá khang trang không thấy sao.

Benjamin: Nhưng mà các loài lừa, ngựa, cừu, gà vịt chúng tôi đông hơn sao chỉ có vài con được vào Quốc Hội ?

Napoleon: Loài Heo ta đã có công giải phóng súc sinh khỏi tay Jones bóc lột thì ta phải được quyền cai trị chứ.

Chỉ Điểm : Súc sinh nghe rõ chưa, Lãnh tụ Napoleon bất diệt, Loài Heo quang vinh muôn năm !

2 nhận xét:

  1. like.hay that day dung la tri tuong tuong bay cao, nhung chang an thua dau vi da la heo thi lam sao lanh dao dc mot thien duong chu. khi chi biet an, nhai, nuot,va loanh quanh trong buc tuong.heheheh

    Trả lờiXóa
  2. sứ mệnh của quân đội là bảo vệ Tổ quốc (bao hàm cả bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội hiện hữu), sự toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất đất nước...(báo QĐND)
    Vậy nếu có sự đối nghịch giữa nhân dân và chế độ,thì quân đội sẽ đứng ở đâu?thật ra trong lập luận trên,chắc chắn QĐ sẽ bảo vệ chế độ,có nghĩa là con em nhân dân sẽ chống lại nhân dân,một mệnh đề trước kia để giải phóng đất nước,nó được sử dụng để tuyên truyền hết sức hiệu quả,thì nay nó cũng được sử dụng hết sức phi lý

    Trả lờiXóa