Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

Đầu óc kỳ thi của con người theo khuynh hướng Xã hội chủ nghĩa


Quốc Nghĩa. phường Điện Biên, TP Thanh Hóa 

                

Cả nước đang đòi hỏi Công lý , nhưng cả nước quên rằng mình đang bị kẹt ở thời kỳ Quốc nạn , quên rằng dân tộc đang bị kỳ Thị bởi những người mang nặng đầu óc chủ nghĩa xã hội đang lãnh đạo nắm mọi quyền uy .


Xem cho kỷ lại thì vụ án Đoàn Văn Vươn cùng các cán bộ chính quyền Đảng viên Tiên Lãng , Hải Phòng mang tính chất của một vụ án kỳ thị giữa người Xã hội chủ nghĩa và người dân mang đầu óc Tư hữu thì đúng hơn .


Tính chất kỳ Thị phát xuất từ chủ nghĩa Mác Lê , nó ăn sâu vào đầu óc Đảng viên từ ngày có Đảng . Nhân dân là thành phần "Cần" được dẫn dắt và giáo dục . Chính tự cao , tự tôn , tự đại trong thân phận của một con người Đảng viên nhằm mục đích đi cải tạo Tư tưởng cho nhân dân dốt nát , nghèo hèn để xây dựng  Xã hội chủ nghĩa là nguyên nhân dẫn đến vụ án Đoàn Văn Vươn .

Đầu óc của những người kỳ Thị đại diện cho Đảng , cho chính quyền nó khá rõ nét vì nó không có động lực Tư thù cá nhân hay lợi ích cá nhân . Nó giả danh tập thể , nhưng không được tập thể đồng Thuận . Nó mang nặng lợi ích nhóm Đảng và chính quyền .

Đầu óc kỳ Thị của những người Đảng viên dựa vào Đảng được khoát chiếc áo chính quyền , đã bộc phát tội lỗi thường xuyên trong những điều kiện hết sức Bình thường như biểu tình chống Trung Quốc hay cưỡng chế đất đai . Chính đầu óc kỳ Thị của người Đảng viên nhà nước  Xã hội chủ nghĩa với thường dân đã tạo nên mức độ xâm phạm nhân quyền một cách trầm trọng , dầu không có bất cứ một mệnh lệnh hay một chỉ Thị của Đảng .

Đầu óc kỳ Thị của những Đảng viên theo khuynh hướng  Xã hội chủ nghĩa , hiện là nhân viên thuộc nhà nước , tạo nên một vấn đề Quốc nạn cho dân tộc , xâm phạm quyền lợi của dân tộc .

Chính mang đầu óc kỳ thi của con người theo khuynh hướng  Xã hội chủ nghĩa , nên khi hành xử trong Công tác , họ đã xem thường nhân dân , xem thường luật pháp , biến hành động trách nhiệm thành thù hận đối với bất cứ ai không đồng Thuận hay không biết về chủ nghĩa xã hội .

Họ đã bị ảo tưởng  Xã hội chủ nghĩa, họ xa rời dân tộc , xem thường lịch sử dựng nước của dân tộc . Họ cực đoan và cả quyết khi cho rằng chỉ duy nhất chủ nghĩa xã hội mới được tồn tại .

Chính họ đã tạo nên tội lỗi trong vụ án Cống Rộc Tiên Lãng . Nhưng cũng chính họ đã khoác lên chiếc áo quan toà để xử vụ án này .

Cả nước đang đòi hỏi Công lý , nhưng cả nước quên rằng mình đang bị kẹt ở thời kỳ Quốc nạn , quên rằng dân tộc đang bị kỳ Thị bởi những người mang nặng đầu óc chủ nghĩa xã hội đang lãnh đạo nắm mọi quyền uy .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét