Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

HIẾN PHÁP 1992 HỦ BẠI ĐẾN MỨC KHÔNG THỂ SỬA-CHỈ CÓ THỂ HỦYHiến pháp nước CHXHCN Việt Nam đã hủ bại đến mức không thể sửa - chỉ có thể bị hủy

FB Nguyễn Doãn Kiên

Nguồn: FB Nguyễn Doãn Kiên


 

3 nhận xét:

 1. nguyễn doãn kiên, phạm xuân Giao mạo danh học viên Pháp Luân Công, lợi dụng Đại Pháp làm chính trị, làm trái với yêu cầu của người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp là không được tham gia vào chính trị.

  Trích Trong sách Đại Viên Mãn Pháp người sáng lập Pháp Luân Công có viết
  2. Hễ là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì phải nghiêm khắc tuân thủ pháp luật quốc gia của mình; hễ ai có hành vi vi phạm chính sách pháp luật quốc gia, thì đều là điều không được dung nạp trong công đức của Pháp Luân Đại Pháp. [Hành vi] vi phạm cũng như hết thảy những hậu quả đều là do đương sự tự chịu trách nhiệm.


  5. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp, [hãy] lấy tu luyện tâm tính làm [cơ] bản, tuyệt đối không được can thiệp đến chính trị quốc gia, càng không được tham dự vào hoạt động đấu tranh có tính chính trị; ai vi phạm thì đã không còn là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, hết thảy những hậu quả đều do đương sự tự chịu trách nhiệm. Hãy lấy: ‘sớm đến ngày viên mãn’, ‘tinh tấn thực tu’ làm bản nguyện.

  Trả lờiXóa
 2. Bạn Nguyễn Doãn Kiên không phải là học viên Pháp Luân Công.
  Pháp Luân Công là một một khí công rèn luyện thân thể và đề cao tâm tính, do đó học viên Pháp Luân Công chỉ chú trọng tu tâm và tuyệt đối không can thiệp vào sự vụ chính trị quốc gia. Trong sách Đại Viên Mãn Pháp của Pháp Luân Công, người sáng lập đã có yêu cầu rất rõ ràng rằng: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp, [hãy] lấy tu luyện tâm tính làm [cơ] bản, tuyệt đối không được can thiệp đến chính trị quốc gia, càng không được tham dự vào hoạt động đấu tranh có tính chính trị; ai vi phạm thì đã không còn là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, hết thảy những hậu quả đều do đương sự tự chịu trách nhiệm. Hãy lấy: ‘sớm đến ngày viên mãn’, ‘tinh tấn thực tu’ làm bản nguyện.” http://vi.falundafa.org/book/dymf_html/index.html.
  Do đó, cách bạn Nguyễn Doãn Kiên góp ý sửa đổi hiến pháp mà lại lấy danh nghĩa học viên Pháp Luân Công thật ra là mạo danh Pháp Luân Công làm chính trị.

  Trả lờiXóa
 3. bất kỳ ai mang danh nghĩa Pháp Luân Công đi làm chính trị thì đều không phải học viên Pháp Luân Công, không thể đại diện cho Pháp Luân Công mà là mạo danh PLC.

  Trả lờiXóa