Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

Lược thuật cuộc “đối thoại” với Quốc Tổ trong giấc chiêm bao


 Nguyên Bích  


                                         


"Thôi, thôi đừng nói nữa, ta sợ chúng nó lắm rồi. Ta thăng đây, kẻo chúng coi ta là tên “diễn biến hòa bình” rồi bắt vào trại cải tạo thì nguy!"Lược thuật cuộc “đối thoại” với Quốc Tổ trong giấc chiêm bao đêm qua:
. . . . . .
Con có ý kiến gì không?

Muôn tâu bệ hạ! Mọi người dân Việt đều là con cháu của bệ hạ, là anh em ruột thịt của nhau phải không ạ?

Đúng thế!

Đất đai, sông ngòi, rừng núi, lâm sản, thổ sản, khoáng sản và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác chính là gia tài của bệ hạ để lại cho con cháu và phải được chia đều cho mọi con dân VN phải không ạ?

Dĩ nhiên!

Mọi con cháu của bệ hạ đều bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ phải không ạ?

Không thể nào khác được!

Nhưng con thấy tất cả đều bị “kách mệnh” hết, bị lật ngược hết thảy, tâu bệ hạ.

Nói ta nghe cụ thể coi!

Muôn tâu bệ hạ, là thế này ạ:

Chỉ một nhúm người, khoảng 0,001% dân số, mà lại giành chiếm toàn bộ 100% những quyền cơ bản để có thể trở thành NGƯỜI như: quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyền hành pháp, quyền tư pháp, quyền ngôn luận (gọi là năm quyền cơ bản ạ).
Cho nên chỉ cái đám 0,001% dân số ấy là được làm NGƯỜI, còn 99,999% dân số còn lại thì bị cái nhúm ít ỏi đó cưỡng bức phải làm NÔ LỆ cho chúng, phải chấp nhận làm thân TRÂU NGỰA cho bọn chúng ạ.

Ghê thế à?

Dạ, khi chúng đã nắm hết 100% năm quyền cơ bản đó, thì chúng cũng chiếm luôn 99,999% tài nguyên có trên lãnh thổ mà Quốc Tổ để lại ạ. Do đó mới sinh ra cái cảnh, kẻ thì có đến năm, bảy cái biệt thự bạc tỉ nguy nga tráng lệ, kẻ thì chỉ có cái chòi vịt che mưa che nắng qua ngày; kẻ thì đất đô thị cò bay thẳng cánh, người thì không một nhúm đất gieo mè. . . Nhiều sự trái ngang lắm ạ!

Thôi, thôi đừng nói nữa, ta sợ chúng nó lắm rồi. Ta thăng đây, kẻo chúng coi ta là tên “diễn biến hòa bình” rồi bắt vào trại cải tạo thì nguy!

Vừa lúc đó mụ vợ đập thùm thùm mấy phát: Dậy, dậy đi. Thằng tổ trưởng dân phố đang chửi ông sao đến giờ này mà còn chưa chịu treo cờ đấy!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét