Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

Một chử ký cho dân tộc đòi hỏi phải có cả tâm lẫn tầm .

Trầm Luân


                              


Những loài sâu mọt lợi ích nhóm có điều kiện bám víu chặt chẽ, ẩn núp chặt chẽ, tấn công phá hoại tàn độc, tất cả vì chúng biết lợi dụng và mượn danh nghĩa của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Con dại, cái mang. Đảng viên hư, Đảng phải chịu trách nhiệm. Đây là cái lý lẽ lâu đời của người Việt.

Nào là đồng Chí X, nào là một bầy sâu, nào là những thành phần lợi ích nhóm…! Rõ ràng tất cả đều không có gì bí mật. Nhưng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kể luôn cả Đảng Cộng Sản Việt Nam xử không được vì không muốn đụng đến, sợ đau lòng, mặt mũi, bao che.

Tiếc thay. Những loài sâu mọt lợi ích nhóm đang đục khoét Tài sản, phá hoại tinh thần dân tộc. Một mà nước VN hôm nay khác chi một cái vỏ được Sơn son thiếp vàng, bên trong thì mục rữa.

Những chử ký cho kiến nghị 72, cho Công dân tự do, cũng không nhằm mục đích tiêu diệt cái loài sâu Bọ lợi ích nhóm nguy hiểm này .

Cho dầu Đảng Cộng Sản Việt Nam không có tội, nhưng những con sâu mọt lợi ích nhóm lợi dụng danh nghĩa của Đảng, lợi dụng Đảng làm chổ trú ẩn thân. Muốn tiêu diệt được chúng, Đảng phải đứng qua một bên, nhường lại Tư cách lãnh đạo cho nhân dân. Có như thế nhân dân mới có đủ điều kiện để tiêu diệt tận gốc loài sâu mọt.

Do đó, những chử ký kiến nghị gần đây không nhằm chống đối Đảng, không nhằm kêu gọi tiêu diệt Đảng, không nhằm chống đối nhà nước. Mà thực chất chỉ vỉ đã hơn hai chục năm qua, với bao nhiêu lần đại hội Đảng, thành phần sâu mọt lợi ích nhóm vẫn tồn tại và phát tán mỗi ngày mỗi mạnh hơn, gây nên tác hại to lớn hơn, nguy hiểm hơn …

Những loài sâu mọt lợi ích nhóm có điều kiện bám víu chặt chẽ, ẩn núp chặt chẽ, tấn công phá hoại tàn độc, tất cả vì chúng biết lợi dụng và mượn danh nghĩa của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Do đó. Những người đứng tên trong các kiến nghị chỉ hy vọng Đảng đứng qua một bên, trao ra cái quyền lãnh đạo để nhân dân trực tiếp diệt trừ loài sâu Bọ này. Bởi vì Đảng và nhà nước đã tỏ ra bất lực khi gọi tên chúng là một đồng Chí X, một bầy sâu, những thành phần lợi ích nhóm …vv ..

Những người ký tên vào kiến nghị 72, Công dân tự do, cũng nên ý thức được rằng nếu Đảng đồng ý đứng qua một bên, trao ra cái quyền lãnh đạo, thì liệu mình đã đủ Tư cách, đủ chuẩn bị để nhận lãnh trách nhiệm này hay không ?

Đây mới chính là trách nhiệm với chử ký, một chử ký cho dân tộc đòi hỏi phải có cả tâm lẫn tầm .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét