Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

Đụng đến lợi ích nhóm cỡ đảng trưởng Trọng lú cũng rớt chức ngay tức khắc.


xích lô hè phố

                       
"Tóm lại đảng cũng đứng về lợi ích nhóm để chống lại nhân dân"

Dân-Oan là một hiện tượng nổi bật trong xã hội suốt thời gian gần đây và có thể khẳng định chưa thời nào như nhiều như hiện nay, kể cả dưới thời Thực dân-Phong kiến (bị cho là hà khắc, bóc lột người dân thậm tệ)


Nếu đổ do thế lực thù địch tác động xúi giục thì sẽ có hàng loạt các câu hỏi tiếp theo: Thế lực thù địch này ở đâu ra mà đông thế? Nguyên nhân nào sản sinh ra lắm thế lực thù địch vậy? Ở đâu cũng có, cứ có phản đối chính quyền là các quan chức nói có thế lực thù địch xúi giục???

Tiếp theo là sau bao năm được đảng giáo dục, đẻ ra cả một đội quân chuyên nghề hát mướn cho đảng (cái này chỉ duy nhất dưới "chế độ xã hội chủ nghĩa   dân chủ gấp vạn lần Tư Bản" mới có chuyện đảng lấy tiền dân đi thuê người khen đảng), cả một bộ máy tuyên truyền đồ sộ chỉ phục vụ duy nhất cho việc tô hồng chế độ, CA thì quản lý đến từng tổ dân, bộ máy kìm kẹp dân hiện nay đang nhanh chóng phình ra đông hơn bất kỳ thời nào.... Vậy mà sao bây giờ dân lại dễ nghe thế lực thù địch đến vậy?....

Sẽ còn rất nhiều câu hỏi khác được đặt ra và đều chỉ đến vấn đề chính là Pháp luật (nhất là chính sách đất đai) và những kẻ có chức, có quyền thực thi chính sách mới là nguyên nhân chính chiếm tới 99% dẫn đến hiện tượng Dân Oan hiện nay. Nói thẳng ra là Pháp luật về Đất đai và kẻ thi hành sai mới sinh ra Dân Oan, để xảy ra bất công trong xã hội như hiện nay

Để giải quyết vấn đề này lại đụng đến một vấn nạn xã hội khác còn tồi tệ hơn rất nhiều, đó là lợi ích nhóm mà nhiều người gần đây mới dám công khai chỉ ra, mặc dù nó tồn tại đã lâu. Đụng đến lợi ích nhóm thì cỡ Huỳnh Phong Tranh hay Phan Xuân Dũng chỉ là hạt bụi, cỡ đảng trưởng Trọng lú cũng có thể rớt chức ngay tức khắc.

Để giải quyết vấn nạn "Lợi ích nhóm" có thể nói thẳng không một cá nhân nào giải quyết được kể cả Tổng bí thư nếu không có sự tiếp sức từ Nhân dân, sự đồng thuận của cả xã hội  Mà để có sức mạnh tổng hợp đó lại cần có Dân chủ, công khai minh bạch, những điều này lại là một sự cấm kỵ trong một xã hội độc tài đảng trị

Cuối cùng thì cái "thế lực thù địch" vô hình luôn được đảng và quan chức đem ra làm cái cớ để đàn áp nhân dân, để cưỡng bức mọi bất công trong xã hội hiện nay. Tóm lại đảng cũng đứng về lợi ích nhóm để chống lại nhân dân trong cuộc chiến với bất công của xã hội

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét