Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2013

Đừng nghe những gì thủ tướng X nói, hãy nhìn những gì thủ tướng X làm!Đoàn Lập Hiến

              
Thủ tướng X nói trước quốc dân rằng chính quyền huyện Tiên Lãng sai trái, vi phạm pháp luật trong việc đập nhà, thu hồi đầm đìa của anh Đoàn Văn Vươn trái pháp luật; phải xử theo pháp luật. Hơn một năm sau, thủ tướng X xử bọn vi phạm pháp luật này vài chục tháng tù treo tòn teng cho mát chơi. Chừng nào đảng nhà nước chính phủ cộng sản còn dùng nhiều hai tiếng "nhân dân" thì chừng đó họ còn tiếp tục mị dân! Chừng nào họ còn mở miệng reo rao hai tiếng "dân chủ" thì dân chủ vẫn chưa có!
Thủ tướng X (chính phủ) nói "Quyền lập Hiến thuộc về nhân dân" có lẽ nạn nhân nhân dân VN cho rằng thủ tướng X nói được, dù chưa thấy đâu nhưng cũng mát cái bụng!? Nhưng nếu thủ tướng một nước dân chủ, tự do, đa đảng, pháp trị, tam quyền phân lập mà nói như vậy thì trước ai hết, báo chí ở đó người ta phủ bụi cho mà tối tăm mặt mày chứ đâu như ở cái xứ tự do ngàn lần hơn này.

Nói "Quyền lập Hiến thuộc về nhân dân" thì khác gì người xưa đã nói "đói ăn rau đau uống thuốc". Việc lập hiến, tu hiến, lập pháp là trách nhiệm của quốc hội chứ sao cứ đổ vấy cho nhân dân. Nhân dân thì phải gồm cả trẻ con, chưa đủ khả năng tự chịu trách nhiệm về hành vi thì biết gì mà lập hiến? Phải là Cử Tri chứ. Cử tri bầu ra quốc hội, đảng nào chiếm đa số ghế QH thì đảng đó chiếm đa số cử tri và đương nhiên phải tôn trọng cả quyền của thiểu số. Bầu cử dân chủ tự do như vậy đã nói lên quyền phúc quyết của nhân dân đó rồi, cử tri đã chọn người đại diện cho mình là đại biểu quốc hội đó rồi, quyền của cử tri gởi nơi người đại diện cho mình đó rồi, đâu còn quyền nữa mà "Quyền lập Hiến thuộc về nhân dân? Chỉ khi nào người đại diện cử trị nói sai, làm bậy quá giới hạn thì cử tri sẽ dùng các quyền khác mà điều chỉnh. Thủ tướng X không biết thật sao? Vậy thì,

Đừng nghe những gì thủ tướng X nói, hãy nhìn những gì thủ tướng X làm! 

Thủ tướng X nói trước quốc dân rằng chính quyền huyện Tiên Lãng sai trái, vi phạm pháp luật trong việc đập nhà, thu hồi đầm đìa của anh Đoàn Văn Vươn trái pháp luật; phải xử theo pháp luật. Hơn một năm sau, thủ tướng X xử bọn vi phạm pháp luật này vài chục tháng tù treo tòn teng cho mát chơi. 

Ngược lại, anh Đoàn Văn Vươn, cùng 3 người anh em trong gia đình là phía bị chính quyền huyện Tiên Lãng hại, bị giam cầm, đánh đập khảo tra cũng hơn một năm, thủ tướng X lại điên cuồng xử họ 18 năm tù giam. Sự thật này giấu chỗ nào để rảnh tai mà nghe "Quyền lập Hiến thuộc về nhân dân", hả thủ X?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét