Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

"Bán Sơn Hà, Xuất ô Sin" là hai văn kiện quan trọng nhất trong kỳ đại hội nàyChín Đờn Cò


                   

               Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội .....

Đã cố gắng đọc toàn văn bài phát biểu tại đại hội giáo chúng lần này, được cho là của bác Tọng giáo chủ (vì bố ai biết thằng nào viết và đưa cho bác ấy đọc).

Biết rằng đa số dân ta, một là hổng rảnh, hay là chán ghét nên đọc hổng đọc, nghe hổng thèm nghe, nên tui mạn phép “lược dịch” lại toàn ý bài đọc trên, để xem kỳ này “giáo chủ” nói gì, xem sau hơn 80 niên, rượu trong cái bình cũ mốc meo có cải thiện chất lượng tí nào hông ?


Đầu tiên thì vẫn là câu nhật tụng ” Thánh giáo chủ và giáo phái muôn năm trường trị, nhất thống giang hồ”, định hướng đến niên 2020-2050.

- Chà, lâu dữ hén. Nhưng bằng cách nào ?

” 1- Đổi mới. Chỉ có đổi mới thì mới mong tồn tại. Cách thức đổi mới thì hơi cũ, chỉ già hơn tuổi giáo chủ cở chục niên thôi. Là kiểm điểm, phê và tự phê. Thêm nữa là công tác dân vân, tức là tuyên truyền cho dân chúng biết chúng ta nói láo giỏi đến cở nào, kể từ thời tướng Giáp làm trung đội trưởng đội “tuyên truyền giải phóng quân”. Với công cụ trong tay, xem tụi báo chí trái lề kì này có qua nổi đám dư lựng viên tuyên truyền của ta không ? ”

- Còn về vụ sửa đổi Hiếp phớp ?

“2- Cái vụ Hiến pháp thì cũng đã có chủ trương. Ta lắng nghe tất cả ý kiến trái chiều, ví dụ của nhóm 72 và nhiều cụ bô lão, lão thành cách mạng, xem ai muốn bỏ giáo, đa nguyên, bỏ điều bốn, phi chính trị quân đội. Xong để đó, xem mấy người có can đảm xé sổ hưu ?. Còn về dân chúng thì nhất trí “chăm phần chăm” rồi, bởi gì từng tổ dân phố họp bàn có thấy ai dám ý kiến ý cò gì đâu ? Vì vậy chỉ sửa chút đỉnh HP 92 rồi cho tụi Cuốc hội thông qua. Tất cả đâu vào đó, giáo phái vẫn muôn năm trường trị, điều 4 còn nguyên, đất đai vẫn phát canh thu tô, khi cần thì lấy bán. Vậy thôi.

- Còn về Kinh tế, xem ra các đường chủ ở các địa phương và các trưởng lão ăn tàn phá hại đã mục ruỗng hết rồi, nợ nước ngoài chồng chất, dân chúng lầm than, có cách nào cứu vản tình thế không ?”

“3- Có chứ. Đó là ta phải bảo vệ môi trường. Khí hậu là quan trọng nhất trong kỳ đại hội này. Kinh tế là cái ăn cái mặc, nhưng không có khí thì sống làm sao ?

Biển Đông không có gì mới. Sợ là sợ nước biển tràn vào làm trôi mẹ cái thành quả của chúng ta. Chúng ta phải kiên định bảo vệ vấn đề Khí, thế thôi.”

- Về việc bố trí nhân sự kì này ? Sự thật hiển nhiên là cha truyền con nối, tay chân bộ hạ nhiều quá, lại bất tài vô dụng, làm quan to chỉ chăm chăm thu gom, vơ vét làm cho đất nước ngày càng kiệt quệ, giáo chủ thấy thế nào ?

“4- Biết rồi. Nhưng những người có tài năng,học vị, đạo đức thật sự thì hoàn toàn không thích hợp với chủ trương của Tổ Sư giáo phái, biết rằng như vậy là đất nước có cơ diệt vong, nhưng quan trọng là hợp với lòng Sư Tổ là được hết ”

- Ủa ? Có Sư Tổ nửa à, ở đâu ?

- Ở bên Tàu chớ đâu ! Ngu quá, hỏi hoài…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét