Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2013

Hành động côn đồ trấn áp biểu tình yêu nước là “hèn với giặc, ác với dân”

Nguyên Dũng

                  
                     Một tấc đất tổ quốc giá bao nhiêu?

"Như dân gian thường nói “bụng mình có tính gian tà, cho nên cứ nghĩ người ta như mình”-nếu không gian tà sao lại phải sợ dân biểu tình ôn hòa đến vậy?
“Thói đa nghi luôn sống trong tâm hồn tội lỗi-đối với tên kẻ trộm thì bụi cây nào cũng có người rình mò”- phải chăng kẻ trộm (người cầm quyền hiện nay) chỉ sợ dân (người rình đảng) mà sinh ra hành động côn đồ trấn áp biểu tình yêu nước thật là “hèn với giặc, ác với dân” và lần này, dân ta hãy xem bọn cầm quyền hành xử thế nào với dân."


Trước sức mạnh như chẻ tre của quân Nguyên Mông, Vua Nhà Trần triệu tập “hội nghị Diên Hồng” lấy ý kiến về “nên hòa hay nên đánh”, tướng sỹ và các vị bô lão đồng thanh: “nếu bệ hạ muốn hàng hãy chém đầu tôi đi đã”, “sát thát”…-vì biết sức mạnh đoàn kết toàn dân, tôn trọng nhân dân, lấy dân làm gốc, tự tôn dân tộc nên triều đình nhà Trần đã 3 lần lãnh đạo nhân dân đánh thắng quân Nguyên Mông-Đội quân mạnh nhất thế giới thời đó-mà chưa từng nước nào đánh bại-sự kiện này há chẳng phải để cho những người cầm quyền VN ngày nay nghĩ sao về cách hành xử đối với dân và với giặc hiện nay?

“Sông Đằng một dải dài thê,
sóng hồng cuồn cuộn xuôi về bể Đông,
Những người bất nghĩa tiêu vong,
Nghìn thu chỉ có anh hùng lưu danh”

Với những lần gây hấn trước của bành trướng trung quốc tại Biển Đông, trước phản ứng của dân chúng trong các cuộc biểu tình ôn hòa để thể hiện ý thức quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biển đảo” những quyết định trên thượng tầng tỏ ra thiếu sáng suốt hoặc bị chi phối bởi những “sức mạnh ý thức hệ” từ bên ngoài. Theo dư luận là để làm vừa lòng ông bạn khổng lồ Trung Hoa để đổi lại sự “che chở”cho chế độ hoặc hứa hẹn hậu thuẫn những vị trí then chốt trong bộ máy lãnh đạo đảng cộng sản”-thực sự là người cầm quyền lo sợ tàu cộng-kẻ chống lưng? (mẫu đảng, mẫu quốc?) hay sợ nhân dân (nổi lên “mượn gió bẻ măng”?)-nếu họ ngả về một trong hai cái sợ đó?

Như dân gian thường nói “bụng mình có tính gian tà, cho nên cứ nghĩ người ta như mình”-nếu không gian tà sao lại phải sợ dân biểu tình ôn hòa đến vậy?
“Thói đa nghi luôn sống trong tâm hồn tội lỗi-đối với tên kẻ trộm thì bụi cây nào cũng có người rình mò”- phải chăng kẻ trộm (người cầm quyền hiện nay) chỉ sợ dân (người rình đảng) mà sinh ra hành động côn đồ trấn áp biểu tình yêu nước thật là “hèn với giặc, ác với dân” và lần này, dân ta hãy xem bọn cầm quyền hành xử thế nào với dân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét