Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

Hết hai ông quân đội ngu, nay lại đến ông công an ngu nốt.

 Đảng Thịt Chó 

Đ.Trường:  Ở Việt Nam không có tiền đề cho đa nguyên chính trị, đa đảng đối lậphttp://www.cand.com.vn/         

                     
                  Huỳnh Thế Kỷ phát biểu tại hội trường sáng 3/6.

Hết hai ông quân đội ngu, nay lại đến ông công an ngu nốt. Quân đội thì “trung với Đảng”, còn công an thì “còn Đảng còn mình” nên họ cố bênh vực cái quan điểm một Đảng lãnh đạo với những lý lẽ cù nhằng cù nhầy, vừa luẩn quẩn vừa sai thực tế.


Đối với chúng tôi đã một thời cầm súng, khi đất nước thống nhất, coi như chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của một giai đoạn cách mạng thì chúng tôi về vườn với tâm trạng thảnh thơi. Thế nhưng sau khi đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử thì Đảng vẫn còn tham quyền cố vị, cố bấu víu lại vai trò của mình mặc dù làm đâu hỏng đấy, làm thì ít, phá thì nhiều, ăn cắp (tham nhũng) lại nhiều hơn.

Trước khi phản biện lại ý kiến trên thì tôi xin nêu vài vấn đề thực tế ở trong nước cũng như ở ngoài nước để thấy vai trò của Đảng nay đã trở thành lạc hậu và là chướng ngại vật cho sự tiến bộ của đất nước.

Ở trong nước thì các công ty có 100% vốn nước ngoài không nhận đảng viên vào làm việc, đó chính là họ chống lại Đảng CS ở mức độ tẩy chay thẳng thừng đảng viên. Nhiều đảng viên đã phải xỉn khỏi Đảng để họ nhận vào làm. Người mình chống Đảng thì đi tù. Người nước ngoài chống Đảng thì chẳng sao cả. Hiện nay thì cả thế giới chống đảng CS, xem ông Trọng sang Cu ba rồi bị một nước Brazil hủy lời mời thăm thì rõ.

Còn khi ra nước ngoài thì những ai là đảng viên đều giấu như mèo giấu cứt, có dám công khai nhận mình là đảng viên đâu, trong khi đó ông sư đạo Phật hay ông tu sĩ đạo thiên chúa thì họ vẫn tỏ cho thiên hạ biết họ là tín đồ Phật giáo hay tín đồ thiên chúa giáo. Đảng viên Đảng CS đã thấy nhục nhã chưa? Chí khí của người CS để đâu? Hay đã giấu vào gấu quần rồi? Cứ thử cho mấy ông ở báo quân đội và báo công an ra nước ngoài xem tôi nói có đúng không?

Nay đi vào từng điểm của bài viết: Tác giả viết: “Bởi vì, ở nước ta chỉ có một đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng ta luôn là Đảng của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”.

Xin hỏi : Vì sao nươcs ta chỉ có một đảng là Đảng CS VN? Đảng là của nhân dân tại sao chỉ có hơn 3,5 dân số là đảng viên? Còn những gàn 96% dân số không là đảng viên, tức là những người .éo muốn đứng trong hàng ngũ Đảng là vì sao?

Lại có đoạn viết: “Về lý luận, dân chủ không đồng nghĩa với đa nguyên, không phải có đa nguyên là có dân chủ. Dân chủ là quyền của nhân dân tự mình quyết định hoặc tham gia với Nhà nước quyết định với những vấn đề nhất định. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là một hình thức chính trị - nhà nước. Nó thừa nhận quyền tự do, bình đẳng của công dân, thừa nhận nhân dân là chủ thể của quyền lực.” Dân là chủ thể của quyền lực, vậy tại sao lại chịu sự lãnh đạo của Đảng? Anh là chủ cái nhà của anh mà lại phải chịu sự lãnh đạo của người khác hay sao? Hãy thử đến các xí nghiệp nhà máy xem ông chủ lãnh đạo hay người khác lãnh đạo? Mấy anh cong an nói thế mà nghe được à? Chỉ biết nói mà .éo biết suy nghĩ tức là đầu óc bã đậu.

“Nó thừa nhận quyền tự do, bình đẳng của công dân”, nếu đã bình đẳng có nghĩa anh làm được việc gì thì tôi cũng làm được việc đó, anh bị cấm cái gì thì tôi cũng bị cấm cái đó. Như vậy cũng có nghiã anh được lập ra đảng của anh, thì tôi cũng được lập ra đảng của tôi. Còn hiến pháp quy định thì cái gì làm ra hiến pháp? Còn chỉ có một đảng có nghiã anh được lập ra đảng mà tôi không được lập ra đảng thì là mất bình đẳng, cũng có nghiã mất dân chủ, hiểu chưa? Dân chủ bao giờ cũng đi cùng với bình đẳng, đó là độc quyền.

Lại có đoạn: “Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước và xã hội là sự lựa chọn mang tính lịch sử và phù hợp với thực tế, hoàn cảnh xã hội nước ta. Điều đó được thể hiện và được đảm bảo trong đạo luật cơ bản của Nhà nước là Hiến pháp.” Mấy anh công an có biết thực tế bây giờ là thực tế nào không? Thực tế bay giờ là Liên xô và hàng loạt các nước Đông Âu đã vứt CNCS vào sọt rác rồi. “Liên xô là thành trì vững chắc của CNXH” đã đổ nhào để thay bằng CNTB. Mấy chú cá (CA) đã mở mắt ra nhìn rõ chưa?

Lại còn viết: “lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng” . Thế tư tưởng HCM là cái gì? Tư tưởng HCM là độc lạp dan tộc gắn với CNXH. Thế CN Mác Lê nin khác CNXH ở chỗ nào? Hay ta theo liền một lúc hai chủ nghĩa là CN Mác Lên nin và CNXH? Nói quẩn thế là chỉ biết nói mà không biết nghĩ. CNXH là thế giới đại đồng, là xóa nhòa biên giới quốc gia mà chỉ tháy giai cấp; đó là ABC của lý thuyết kinh điển, hiểu chưa? Thế mà vừa thế giới đại đòng lại vừa dân tộc, ối chao!!! Các nhà lý luận mác xít, lênin nít đeo cá (CA) trên đầu. Cá nào bụng cũng phưỡn ra, hay là óc nó rơi xuống bụng?

Lại một đoạn nữa: ”Dự thảo đã bổ sung quy định về bản chất của Đảng theo tinh thần mới của Cương lĩnh” cương lĩnh là của Đảng, còn hiến pháp là của toàn dân. Tại sao hiến pháp của toàn dân gàn 90 triệu lại phải theo cương lĩnh của đảng chỉ có trên 3,5 đảng viên? Thế ra toàn dân làm nô lệ cho Đảng à?

Lại còn viết: “Tuy thế, giữa các đảng phái này cũng luôn có sự tranh chấp quyền lợi với nhau (thực chất là sự tranh chấp giữa các nhóm lợi ích, giữa quyền lợi của các nhóm tư bản trong từng ngành, từng lĩnh vực) và điều này thường dẫn đến tình trạng bất ổn về chính trị trong nội bộ đất nước, cản trở sự phát triển chung của xã hội. “

Vạy thì hãy mở mắt ra xem Hàn quốc đa đảng với Bắc Triều tiên độc đảng, xem nước nào phát triển hơn nước nào mà nói “bất ổn về chính trị trong nội bộ đất nước, cản trở sự phát triển chung của xã hội.“ Thử hòi nước ta độc đảng thì phát triển đến mức nào?? Hay chỉ phát triển nợ và phát triển móc túi dân?

Còn cái đoạn sau đây thì trẻ con hết sức và quê mùa cả cục khi nói về thay đổi tên nước “Hơn nữa, việc thay đổi tên nước trong thời điểm hiện nay sẽ dẫn đến những hệ quả không có lợi, thậm chí có thể bị xuyên tạc là ta đang xa rời mục tiêu, con đường lên CNXH và làm phát sinh nhiều thủ tục hành chính, phải thay đổi quốc huy, quốc hiệu, gây tốn kém, phức tạp.”

Vậy trước kia đổi tên nước từ VNDVCH sang CHXHCN VN thì có “làm phát sinh nhiều thủ tục hành chính, phải thay đổi quốc huy, quốc hiệu, gây tốn kém, phức tạp.” Vậy sao ta vãn đổi tên nước đấy thôi? Điều này thì mấy chú Cá giải thích sao đây?

Trong công an thường thấy họ giở thủ đoạn lưu manh côn đồ khi đi đàn áp người yêu nước biểu tình chống Trung quốc và đi cướp ruộng đất của nông dân, nay lại thấy cả văn chương lừa đảo, cũng có nét lưu manh, nói lấy được mà bất chấp lẽ phải thì cũng là giọng văn côn đồ.

2 nhận xét:

  1. Trong lãnh đạo đảng csVN toàn là những kẻ du côn du đãng, đầu bã đậu, bụng cá tra, tính lưu manh dư thừa, sự hiểu biết thì tiền - quyền - rượu ngon và gái đẹp, vậy thôi, ai khuyên răn sẽ bị chúng vu cho cái tội là nói xấu lãnh đạo, ai ngăn cản thì chúng xử cái tội là chống người ăn cướp mà chúng bảo là thi hành công vụ .. .
    Trong ngành nào ma cô nhiều nhất ? chắc chắn ai cũng biết đó là ngành CA - viện kiểm sát- tòa án và các cơ quan đảng ! ngành nào xài bằng cấp giả nhiều nhất ? ngành CA và ngành giáo dục, loại người nào xài bằng giả nhiều nhất ? loại lãnh đạo các cấp, các ngành ! giới chức nào ngu xuẩn nhất ? lũ tuyên giáo và ban nội chính các cấp !

    Trả lờiXóa