Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

Muốn Chửi Quá ! Nhưng "Nó" Cấm Dân Chửi.


Dân Đen Sàigòn

                   

Xem ra, ban “tuyên ráo” đảng cs áp dụng rất bài bản và còn lưu manh, gian trá gấp tỷ lần bọn tuyên truyền phát-xít, xem lại bọn Đức quốc-xã làm trước đây thì “tuyên ráo” của đảng”ta” cũng không kém gì, có mặt còn trắng trợn hơn:


“Paul Joseph Göbbels (1897 – 1945, Bộ trưởng Thông tin – Tuyên truyền Đức Quốc Xã) tự khái quát công việc của mình như sau : “Dân chúng sẽ phải tin vào sự bịp bợm nếu nó được nhồi nhét và nhắc lại nhiều lần“, Adolf Hitler (1889 – 1945) thì nói : “Bằng tuyên truyền khôn ngoan và dai dẳng người ta có thể khiến cho quần chúng nghĩ rằng thiên đường là địa ngục, địa ngục là thiên đường“. 

Phương thức tuyên truyền của Đảng Quốc Xã là đặt những thông điệp của mình ở vị trí mặc nhiên và phát đi phát lại nhiều lần, qua thời gian lâu dài thì từ trong óc cộng đồng sẽ nảy sinh những sự cả tin vào thông điệp đó. Göbbels đã thành công khi tạo ra những ảo tưởng trong dân chúng Đức về Adolf Hitler và Đảng Quốc Xã. Trong cuốn Mein Kamf, Hitler cho rằng : “Quảng đại quần chúng tiếp nhận chỉ có hạn, trí thông minh lại kém cỏi, nhưng khả năng quên của họ thì vô biên. Vì những lý do đó cho nên mọi công tác tuyên truyền muốn cho hữu hiệu cần phải hạn định trong một số ít những điểm quan trọng, rồi phải nhắc đi nhắc lại những điểm đó dưới hình thức khẩu hiệu, cho đến khi nào thân thể mọi người đế hiểu những khẩu hiệu đó theo ý ta muốn. Nếu thay thế khẩu hiệu bằng những lý luận thì lập tức tuyên truyền mất hiệu lực vì quần chúng không thể tiêu hóa, không thể nhớ được những lý luận phức tạp, do đó thành quả của công tác tuyên truyền sẽ sút giảm và rồi sẽ mất hết cả tác dụng… 

Nói dối, nếu nói dối vụ lớn thí đó là yếu tố khiến cho người ta tin… Đối với tâm hồn giản dị, đơn sơ của quần chúng, nói dối vụ lớn rất có hiệu lực vì quần chúng thường chỉ dám nói dối trong vụ việc nhỏ bé, và thường xấu hổ không dám nói dối vụ lớn. Do cái tâm lý đó, đám quảng đại quần chúng tin ở những lời nói dối vụ lớn, vì họ không thể nghĩ rằng lại có người trơ tráo đến cái mức độ dám nói dối những chuyện to tày đình như vậy“. Nguyên tắc này về sau được ứng dụng nhiều trong các ngành marketing và giải trí”.

Liên hệ với VN hiện nay, những thủ đoạn lưu manh trên được đảng “ta” vận dụng triệt để, nhằm tham nhũng tối đa có hệ thống, nhằm bán nước và chống lại nhân dân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét