Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

Xin bàn một chút với các bạn blogger về một khái niệm của động từ “lợi dụng”

Binh Bét Làng Sen

                  

Gần đây, 3 blogger những cây bút tự do bị bắt đều với tội danh của điều luật 258

Điều 258: Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.


- Xét về mức độ cũng như hành vi của điều luật này thì đây không phải là một loại tội phạm nguy hiể/cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy việc bắt khẩn cấp là hành vi phạm luật, nhất là tất cả 3 blogger trên đều bị bắt vào ngày nghỉ.

- Phải hiểu cho rõ khái niệm “lợi dụng”. Theo từ điển Naver Tiếng Việt mà tôi cho là khái niệm rõ nghĩa và chính xác nhất là DỰA VÀO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI NÀO ĐÓ ĐỂ MƯU LỢI RIÊNG KHÔNG CHÍNH ĐÁNG
Xét về cấu trúc câu từ có hai về

+ vế thứ nhất là dựa vào điều kiện thuận lợi nào đó, ở đây là quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác. THử hỏi hiện nay VN đã có tự do ngôn luận chưa? đã có tự do báo chí chưa? có tự do tín ngưỡng, hội hộp, lập hội chưa? Đã có thực sự dân chủ chưa?

Câu trả lời là CHƯA.

LÝ DO: VN bị xếp loại về dân chủ ra sao của các tổ chức quan sát quốc tế, chính quyền VN đang bị lên án nghiêm khắc về vi phạm nhân quyền bởi Mỹ và liên hiệp Châu Âu (nêu cụ thể ra) đứng ở đâu trong tự do báo chí (thứ hạng 172/179 quốc gia và vùng lãnh thổ), VN có chặn tường lửa báo mạng, Facebook,…hay không? Nếu có thì chưa thể gọi là có tự do để lợi dụng.

+ Xét vế thứ hai: hành động lợi dụng này nhằm mưu lợi riêng không chính đáng; đó là những lợi ích gì mà người “lợi dụng đã hưởng” về vật chất, về tinh thần? Kngng gì hết. Nếu có thì phải đưa bằng chứng.

điều luật này sử dụng sai khái niệm để kết tội người bị bắt là điều luật vô lý và phi nhân tính, vi phậm nhân quyền nghiêm trọng mà VN đã tham gia ký kết với LHQ về công ước quốc tế nhân quyền.

Các bạn hãy trang bị kiến thức, lý luận tối thiểu cho mình để đấu tranh. Không một thẩm phán nào đủ lý lẽ để phản biện lại lập luận này. Chúng nó sẽ còn bắt, còn đàn áp giới blogger dựa vào điều luật này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét