Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

CHỐNG LẠI NHÂN DÂN THÌ BẤT KỲ CÁ NHÂN NÀO, TỔ CHỨC NÀO CŨNG ĐỀU LÀ NHỮNG KẺ “PHẢN ĐỘNG”, “THẾ LỰC THÙ ĐỊCH” CỦA NHÂN DÂN CẢ


DIỄN ĐÀN CÔNG NHÂN 
” Sự thật Việt Nam” 80 năm qua là như thế nào? Các tuyên truyền viên, dư luận viên của đảng thực sự đã hiểu biết những gì thuộc bản chất chế độ cầm quyền ở VN hiện nay?, hay chỉ biết những nội dung qua hệ thống tuyên truyền của nhà nước csVN và nhìn vào sự đổi thay về không gian bề ngoài ở VN?

Các tuyên truyền viên, dư luận viên của đảng thân mến:

Trước khi bàn luận về “SỰ THẬT LỊCH SỬ CỦA VN NHỮNG NĂM QUA” tôi xin hỏi các bạn tuyên truyền viên của đảng, dư luận viên một vấn đề có liên quan rằng: các bạn đã đọc cuốn “bên thắng cuộc-cả 2 tập” của Huy Đức chưa?- đừng vội quy kết đó là tài liệu tuyên truyền nói xấu người cầm quyền nhé, hãy chịu khó xem cho hết 2 cuốn đó để thấy sự thật (dù là sự thật làm ta đau lòng) để ta có cái nhìn khách quan về những gì đã diễn ra ở VN, về những gì mà xưa nay ta mới chỉ nghe “dư luận” lơ mơ chứ chưa có số liệu, nhân chứng, thời gian và nội dung cụ thể-những nội dung đó, được Huy Đức tập hợp, thống kê từ nhiều nguồn tư liệu, căn cứ, nhân chứng nổi tiếng từ 1975 đến nay-đó mới thật là sự thật lịch sử được phản ánh một cách khách quan, minh bạch mà từ trước đến nay, để độc quyền thông tin, để “định hướng dư luận”, đảng và nhà nước “ta” đã ra sức bưng bít và che giấu.


Mặt khác, về phương pháp luận, nói về nhận thức đúng sai : Khi chưa đủ thông tin phải trái, đúng sai, thì các bạn tuyên truyền viên, dư luận viên (cũng như tôi trước đây) do bị bưng bít, do thiếu thông tin sự thật, không thể đi sâu mổ xẻ phân tích bản chất sự vật hiện tượng – nên tôi , cũng như đa phần người dân trước đây cũng như các tuyên truyền viên, dư luận viên hiện nay chỉ biết được duy nhất mỗi mặt trái, mặt sai thì các bạn (cũng như tôi trước đây) mặc nhiên coi mặt trái coi cái sai đó như là lẽ phải là chân lý . Đấy đều là sự ngộ nhận , và tưởng mọi người cũng như vậy. Đó là điều đều ngộ nhận sai lầm, bảo thủ hết sức tệ hại từ thói áp đặt tư tưởng cho người khác.

Vì thế , tôi xin được mạn phép lấy nội dung của một người khác trên diễn đàn này để trả lời cho Các tuyên truyền viên, dư luận viên của đảng” Sự thật ở Việt Nam” 80 năm qua là như thế nào?:

Trước đây, những lãnh tụ tiền bối của đảng csVN, ban đầu với mong muốn độc lập tự chủ cho dân tộc, và “giải phóng” giai cấp CN và nhân dân lao động, nhưng do ấu trĩ, mơ hồ, đã ăn phải bả đảng cs Liên Xô và quốc tế cs, dùng việc tuyên truyền “CNXH” (khoa học-nhưng thực tế là viễn tưởng đến mức không tưởng) đã giác ngộ(lừa?) được người dân theo mình để sẵn sàng chết, và nhiều thế hệ đã chết vì sự nghiệp ấy.

Kết quả là có cuộc CMT8/1945, mà cs VN chúng ta dựa vào quân đồng minh, lợi dụng cơ hôi sụp đổ của phát xít mà giành được độc lập.

Sau đó, cũng vì khát vọng độc lập và lại được tuyên truyền về “giải phóng giai cấp” nên người dân hăng hái theo đảng đánh Pháp, rồi nghe phe cs phỉnh nịnh, xúi dại, cấp vũ khí cho để trở thành người tiên phong (tay sai?) ngăn chặn CNTB cho họ có điều kiện hưởng thái bình (toạ sơn quan hổ đấu) và VN trở nên”tiền đồn của …ở ĐNÁ” “anh hùng” trong việc đuổi Mỹ, lật “Nguỵ”? là như thế. (trong khi các nước khác thì không cần phải trả giá đến mấy triệu sinh mạng mà vẫn có được độc lập thống nhất mà lại có được thêm giàu mạnh, ấm no, tự do, dân chủ thực sự)- thế nhưng bộ máy tuyên truyền của csVN vẫn cứ tự vỗ ngực ca ngợi và tự hào và nhiều người đến nay vẫn ngộ nhận như vậy.

Sau khi đã nắm được toàn bộ quyền lực, đảng tiếp tục lãnh đạo xây dựng cái thiên đường”CHCCN” ở ngay dưới hạ giới: VN :

Vì đã từng chứng kiến cảnh điêu linh của cải cách ruộng đất những năm50 TK20, và được sống tự do, dân chủ, và sung túc trong thời kỳ “tư bản thực dân Pháp”, nên khi có hiệp định Giơ-ne-vơ, nhiều người (trong đó có những người công giáo- sợ chủ nghĩa vô thần-cộng sản), những người làm việc cho chế độ cũ, đã di tản vào Nam mong tiếp tục cuộc sống tự do (cuộc di cư này có tổ chức và không có những rủi ro lớn cho người di cư).

Sau đó, xảy ra việc hai bên tố cáo nhau vi phạm hiệp định đình chiến Giơ-ne-vơ và thực tế phía cách mạng nhà ta đã cài nhiều đảng viên (và cả lực lượng vũ trang, bán vũ trang) ở lại Miền Nam để tiếp tục lãnh đạo quần chúng với mục đích thống nhất đất nước bằng đầu tranh chính trị và bạo lực cách mạng -một phần vì vậy mà việc tổng tuyển cừ đã không thể thực hiện được trong cả nước. Chính quyền thân tư bản ở MN tổng tuyển cử riêng, truy lùng những người cộng sản cài cắm ở lại “bất hợp pháp?”- đây là vấn đề ta vẫn gọi là “Diệm ra luật 10/59, lê máy chém khắp Miền Nam, tố cộng, diệt cộng…”đây.

Được Liên Xô, Trung quốc “cổ vũ”(xúi bẩy, xui dại?) và cấp vũ khí (là chủ yếu) đảng ta tiếp tục lãnh đạo dân ta vượt Trường Sơn vào “giải phóng” Miền Nam, giành “ hết thắng lợi này, đến thắng lợi khác” đánh cho “Mỹ cút” 1973, “Nguỵ nhào”1975. Mà những ngày cuối của cuộc chiến thì dù đã và đang được “giải phóng”, số người dân “ngoan cố?” vẫn cứ chạy theo “bám đít” Mỹ “Nguỵ” chứ không muốn ở với chế độ mới với “thiên đường” XHCN?”

Ở miền Bắc, đảng lãnh đạo dân làm cmXHCN bằng“cải tạo quan hệ SX” , với phong trào “ hợp tác hoá”, “quốc hữu hoá tư bản tư doanh”, cái thiên đường “XHCN” ở Miền Bắc hình thành là các hợp tác xã mà 2 chục năm sau, khi “giải phóng”Miền Nam -thì dân Miền Nam mới ngớ ra là “cái thiên đường CNXH” hoá ra là rất ư đói rách: thì nông dân suýt chết đói nếu không “nới trói” kịp theo ĐH6.

Để “ổn định xã hội”: sau giải phóng, đảng bắt mấy chục vạn kẻ thất trận đi tập trung cải tạo dài hạn (thực chất là tù đày)-vì sợ họ không chịu khuất phục?

Đảng tập trung người nhà của “chế độ bại trận” đi xây dựng kinh tế mới; bỏ mặc họ thiếu thốn đói rách.
Đảng xóa “tàn dư” “văn hóa lạc hậu” bằng thủ tiêu các “văn hóa phẩm” dưới chế độ cũ, tịch thu các tác phẩm, kiểm điểm (thậm chí bắt đi cải tạo, xử tù “phản động”, “phản tuyên truyền”)các nhà văn nhà báo viết những gì không ủng hộ quan điểm của đảng, khác quan điểm của đảng, hay chỉ là nói lên tiếng nói tự do của người dân, hay tác phẩm không có tính đảng… làm nhiều nhân tài, nhiều trí thức nhà văn như nhóm “nhân văn giai phẩm” ở Miền Bắc sau 1954, các văn nghệ sỹ ở Miền Nam sau 1975 bị thui chột, o ép, đày đọa, chết oan .

Đảng ngăn cản tự do tôn giáo, tín ngưỡng: phá bỏ nhiều đình chùa, nhà thờ, đền miếu sau 1954, ngăn cản(thậm chí lấy cớ để bắt bớ, đàn áp một số tín đồ) dằn mặt người dân theo đạo, hành đạo-sợ không quản lý được tư tưởng của họ, sợ họ bị tôn giáo lợi dụng. Sau 1975, thậm chí đảng còn “quốc doanh” hóa tôn giáo (Phật giáo VN chẳng hạn)

Từ khi giành được quyền lãnh đạo cả nước, đảng với cái nền tảng “sở hữu toàn dân” đã tiến hành “cải tạo quan hệ SX” bằng việc “đánh Tư sản””cải tạo công thương”, “hợp tác hóa” mà kết quả là thủ tiêu sản xuất hàng hoá theo phương thức Tư bản, thủ tiêu cạnh tranh dẫn đến làm suy sụp nền kinh tế công thương nghiệp, cả xã hội thiếu hàng tiêu dùng đến cái kim sợi chỉ cũng đem ra phân phối. Nhiều nhà tư bản có tầm, có tâm bị tịch thu tài sản, tù đày, chết oan. một số trốn chạy ra nước ngoài không chính thức, một số nộp tiền cho các nhà chức trách “lót tay” để được đi cùng với phong trào vượt biên.

Chính vì thấy rõ được “cái ưu việt, tốt đẹp” của chế độ “ta”, mà trong những năm 75-90, hàng triệu người dân Miền Nam+một phần không nhỏ dân miền Bắc đã “bỏ phiếu bằng chân” bằng cuộc vượt biển lớn nhất trong lịch sử loài người: hàng triệu người bất chấp nguy hiểm rủi ro, hải tặc, sóng bão, cá mập, đói khát, thậm chí trong túi không có tiền bạc vẫn đóng bè để tìm đường đến với tự do-từ đây, từ điển ngôn ngữ thế giới có thêm từ vựng mới“Thuyền nhân”. Tại sao họ từ bỏ “thiên đường XHCN” tốt đẹp để ra đi nhỉ? mà đa phần họ có làm gì cho chế độ cũ đâu? họ có “chạy trốn” vì phạm tội gì đâu?, và khi đi có ai muốn quay về không?Tại sao “nếu được đi thì đến cây trụ điện nó cũng đi?”… Cho đến nay, vẫn chưa hết hiện tượng “bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi” đó (dù không còn quy chế nhập cư do “ tỵ nạn”, 5 tháng đầu năm 2013 vẫn còn có đến hơn 400 người vượt biển tới Úc, 50 người tới Đài Loan…là sao?).

Ngoài ra, do lo sợ “con ngựa thành Tơ-roa” mà chính sách cực đoan “bài Hoa” cũng tạo ra những xáo trộn lớn trong những năm77-80 tạo cớ cho kẻ thù phương bắc “dạy cho VN một bài học”

Trong khi đó, xảy ra cuộc xâm lược “đòi đất ?”của Polpot ở biên giới tây nam và quan thầy của chúng là Trung quốc ở biên giới phía Bắc .

Trong mấy cuộc chiến tranh đã qua do đảng lãnh đạo, nếu nói đánh giá khách quan và công bằng, thì đây mới là là “công lao” có ý nghĩa nhất của đảng vì đây mới là cuộc chiến tranh để giữ độc lập, chủ quyền cho tổ quốc-nhưng điều này, “đảng ta” sợ Trung quốc nên không dám tự hào-nhất là sau hội nghị Thành Đô đến nay-họ tôn vinh 16 chữ vàng và 4 tốt, mặc cho TQ cướp biển đảo, lấn đất liền, bắt ngư dân, khoan dầu ngoài biển của VN.

Tới những năm 1989-1992, lo sợ phong trào đòi dân chủ như Đông Âu và Liên Xô làm sụp đổ mình, lãnh đạo đảng “ta” không những không nhận ra quy luật khách quan về sự sụp đổ không thể tránh khỏi được của cái gọi là ”lý tưởng cs” và chế độ “CNXH” hoang đường, mà còn bảo thủ khi ông NVL sang Đông Âu với để nghị “cứu CNXH” (chỉ sau đó một tháng thì toàn bộ khối Đông Âu và Liên xô sụp đổ).

Thất bại với việc cầu và “cứu” CNXH ở Liên xô và Đông âu, đảng ta lúng túng (hết chỗ dựa về hệ tư tưởng?) và, thay vì quay về với quy luật khách quan là lấy chủ nghĩa dân tộc làm trọng như các quốc gia khác trên thế giới, thì lại tiếp tục tôn thờ “ý thức hệ” lỗi thời, mà ngả hẳn vào lòng cs Trung quốc để tiếp tục con đường “XHCN?” (giả cầy) -Bắt đầu từ 9/1990, sau khi những người đứng đầu đảng và nhà nước VN sang Thành Đô (TQ) để “dàn hòa” với “đảng anh em” nhằm “cứu CNXH” (hay đây chính là sự đầu hàng nhục nhã đối với kẻ thù của dân tộc cốt chỉ để lấy chỗ dựa tồn tại cho cái “ý thức hệ” cộng sản?) mà ngay sau đó phải chịu “những điều kiện tiên quyết” (rất đau đớn về biên giới và lãnh thổ…) để đổi lấy việc”bình thường hóa quan hệ “ giữa hai nước?. – đây là quyết định mù quáng và nguy hiểm nhất mà hệ lụy của nó thì ngày càng rất rõ ràng.

- Quay về nươc , để ngăn ngừa đối lập, ngăn tự do dân chủ “quá trớn”, đảng chính thức giải tán 2 đảng (XH+DC) mặc dù trước đó -chỉ là 2 đảng hình thức, do đảng quản lý và tự đưa thẳng vào điều4 hiến pháp cái điều rất mất dân chủ là và trơ tráo là : chỉ riêng có và duy nhất đảng mới được quyền và vĩnh viễn cầm quyền lãnh đạo nhân dân-(bất luận đảng xấu tốt ra sao?)

Cùng với chế độ công hữu, quy định quản lý đất đai là của “toàn dân”(của chung hoá ra là chẳng của riêng ai-và vì thế người dân đã không làm chủ thực sự mà quyền định đoạt thuộc về nhà nước-mà nhà nước là của đảng, mà đảng thì trao toàn quyền cho người trực tiếp cầm quyền sinh ra tệ cha chung không ai khóc, người có quyền chức tha hồ tham ô)

Chính 2 cái “tử huyệt” đó, 2 cái nền tảng đó của CNXH mà đảng có được quyền lực tối đa, quyền lợi tối đa và đã”tự diễn biến” do cán bộ cầm quyền của đảng đã không thắng được chính mình, thoái hoá biến chất về đạo đức và lối sống rất nhanh (nhất là từ khi “đổi mới” theo “kinh tế thị trường, định hướng XHCN”), biến đảng từ một đảng cách mạng thành một đảng hoạt động chỉ vì quyền lợi của một thiểu số người cầm quyền, “nhóm lợi ích” và lũ mafia thao túng mọi đường lối chính sách của đảng và nhà nước.

Khi đã nắm được toàn bộ quyền lực, các cán bộ có quyền chức từ bắt đầu tư lợi, từ thu vén cá nhân làm giàu, đến tham ô vơ vét, từ sống xa dần cuộc sống người dân đến cuộc sống xa hoa, truỵ lạc, sa đoạ về phẩn chất đạo đức và lối sống người cách mạng. Cứ vậy quá trình diễn biến”Tham-Sân-Si” làm biến chất người cầm quyền trong đảng, những người này, nhân danh đảng đã dần biến đảng từ một đảng cách mạng, thành một đảng phản động, đi ngược lại lợi ích của dân, thậm chí chống lại nhân dân, mà họ lại đổ cho “thế lực thù địch” đã dùng”diễn biến hòa bình” biến cán bộ của họ thành”tự diễn biến…”

Hiện nay đã đến “một bộ phận không nhỏ-tức là phần lớn” đảng viên hư hỏng thoái hoá biến chất cách mạng, tham nhũng, hủ hoá về đạo đức lối sống thì lãnh đạo ai?

Giơí lãnh đạo quyền lực từ hơn chục năm lại đây đã tập hợp thành hệ thống , thành nhóm lợi ích để thao túng đường lối chính sách của đảng và nhà nước, để thực hiện tham nhũng khép kín từ trung ương đến địa phương . Những quyết sách của họ để lại những hậu quả hết sức nghiêm trọng về kinh tế. Các vụ PMU, Vina… và rất nhiều vụ khác bị bưng bít che giấu,đã làm mất đi phần lớn tài sản của quốc gia vào túi các quan tham, quy ra ngang với 60tyUSD (1,4triệu tỷ đồng-theo thống kê đã được che đậy bớt của nhà nước) , số tiền nợ nước ngoài tới độ kinh khủng (=165t ỷ USĐ, theo thống kê quốc tế=1,5GDP hàng năm) phải đến 2 năm chỉ làm, không ăn tiêu mới trả nổi, trước tình hình đó , chính phủ (X) giao cho các ngân hàng phải gánh nợ (trả tiền thay Vinashin) bù vào sự “thất thoát “ của các doanh nghiệp nhà nước. Chính vậy , mà các ngân hàng có chỗ dựa (có lý do để tìm nguồn “bù vào chỗ đã gánh nợ thay”) để tự tung tự tác vơ vét, bằng cho vay nặng lãi làm cho sổ doanh nghiệp đã phá sản có thể tới 1 nửa số doanh nghiệp từng có, số còn lại đang đứng trước bờ vực phá sản, thị trường nhà đất đóng băng mà để cứu nó thì với riêng HN, nhà nước cần phải bơm ra khoảng vài chục tỷ USD, công nhân”giai cấp tiên phong”(mà đảng luôn nói là người đại diện quyền lợi cho họ) thì thất nghiệp, lương thấp đến độ “khoái ăn sang” mà để có chỗ ở, họ cần mấy trăm năm may ra mới mua nổi một căn hộ vài chục m2, các ngành giáo dục, y tế làm cho người dân điêu đứng khi đi học, thà chịu chết vì không có đủ tiền để đi chữa bệnh, chất lượng giáo dục, y tế quá thấp, các doanh nghiệp độc quyền do nhà nước nắm tự do tăng giá xăng dầu, điện làm cho thu nhập thực tế của người dân liên tục sụt giảm, các loại thuế phí tăng liên tục để móc sạch túi tiền của người dân,nền văn hoá dân tộc bị băng hoại, các giá trị nhân bản bị đảo lộn : tung hô những chuyện chân dài bồ bịch,đĩ điếm, cờ bạc, loạn luân, chém giết, lối sống hủ bại dẫm đạp lên nhau để sống, không coi trọng đạo đức nhân cách kể cả giới lãnh đạo chóp bu.

Trước những đòi hỏi về tự do dân chủ, chống TQ xâm lược, chống tham nhũng…, rất nhiều người nổi tiếng là nhân sỹ nổi tiếng, trí thức hàng đầu, nhiều vị là tướng lĩnh lão thành cách mạng và những người có công với nước, những người từng tham gia “khai quốc công thần”, cùng hàng vạn người dân đã mạnh dạn đề xuất nói lên những kiến nghị, góp ý để đảng nhà nước có những cải tổ thích hợp mà trước hết là xây dựng một bản hiếnpháp thật sự vì dân, thật sự công bằng dân chủ văn minh tiến bộ làm cơ sở cho sự phát triển tốt đẹp nhất của đât nước….nhưng thay vì tiếp thu, khuyến khích người dân để tự điều chỉnh hoàn thiện mình -người cầm quyền lại tìm cách theo dõi, ngăn cản đe dọa, vu cáo và đàn áp bắt bớ bỏ tù người dân nói lên sự thật, -gây lên bao nỗi oan trái và bất bình của những người có tâm có tầm, của những người dân nặng lòng với vận mệnh đất nước, họ thủ tiêu nhân tài bởi không có tuyển dụng cạnh tranh minh bạch…

Ấy vậy nhưng khi “phê và tự phê” , “bỏ phiếu tín nhiệm”(những trò mị dân rẻ tiền xưa cũ)cả 175uỷ viên TW, và 500 ông nghị gật (do đảng chỉ định –vì 92,7% nghị là là đảng viên, cán bộ đương chức )không tìm ra được một con sâu nào, không quy kết được cho một cá nhân phạm tội nào-chỉ có những kẻ tay sai dưới quyền phải chịu làm hình nhân thế mạng cho họ(nhưng cũng là những án tù rất nhẹ nhàng chưa đủ sức răn đe) ….
Như vậy xin hỏi các tuyên truyền viên, dư luận viên của đảng rằng: tình hình đảng và nhà nước ta như thế thì liệu, còn cứu chữa sao được đảng và chế độ không?

- Nói thật, nếu các tuyên truyền viên, dư luận viên của đảng cố tình lập luận bào chữa, giải thích thì người dân cũng chỉ thấy rằng các bạn làm cái công việc “giữ L(đảng )… cho chúa(trọng, X và bè lũ)”!phét mà thôi.

Chẳng ai thích gì một đất nước phải liên tục thay đổi lãnh đạo, nhưng với một thể chế chính trị lạc hậu, nát bét, như tương bần thế thì còn sách lược gì được nữa.

Đã vậy, mỗi khi có ý kiến người dân tham gia góp ý, hiến kế, kiến nghị, tố cáo thì họ bỏ ngoài tai, họ tìm cách che giấu sự thật, họ quy kết những người đòi hỏi dân chủ tự do là “gây rối””phản động””thế lực thù địch” để lấy cớ đàn áp, bắt giam, bỏ tù họ.

CNCS thực chất là tà thuyết lừa mỵ giai cấp CN và nhân dân lao động , hay là thứ CN hoang tưởng đã phá sản ở ngay quê hương nó sinh ra và gần hết hệ thống ngay từ cách đây hơn 20 năm -thời gian đó đủ để cho người cầm quyền CS ở VN biết mở mắt ra, không phải ngần ngại gì mà không vứt tổ nó đi, chứ không cần phải chữa chạy với mưu kế “sách lược” gì-nếu thực tâm vì dân vì nước-chẳng qua là kẻ cầm quyền đang lợi dụng nó “chết từ từ” để có thời gian nhằm mưu lợi riêng trong những tháng ngày còn lại.

Chưa bao giờ những vấn đề khó khăn về kinh tế được đảng cs giải quyết một cách căn bản: bởi lẽ cái nền tảng công hữu là nền tảng không cho phép phát huy cái mặt tốt của quản lý, của trách nhiệm cá nhân, là phải tham ô tham nhũng, là sản xuất không có năng suất cao, chất lượng kém vì không cần cạnh tranh.

- Đã là so sánh để thấy tiến bộ hay yếu kém thì phải khách quan, minh bạch, cha ông ta thường phê phán “mèo khen mèo dài đuôi” là thế:

- Để biết mình tiến bộ hay thua kém , người ta không thể so sánh với chính người ta, mà phải so sánh với người khác để thấy mình giỏi giang cao lớn hay yếu kém ở chỗ nào?

- Không thể so đứa con của mình 15 tuổi hôm nay, so với chính nó khi 5 tuổi để nói rằng nó đã cao, nặng, và giỏi hơn trước rất nhiều. Mà phải so nó với con nhà hàng xóm cùng lứa tuổi mới biết con nhà mình cao, nặng, và giỏi hơn hay kém hơn?

- Với một quốc gia cũng vậy, phải so sánh với phần lớn các quốc gia khác khi có cùng một điều kiện, đừng đổ vì chiến tranh (do ai tạo ra? tại sao họ không có chiến tranh? mà mình cứ phải chiến tranh? vẫn có cách tránh chiến tranh khác kia mà, hơn nữa để xảy ra chiến tranh thì lỗi đó có phải là lỗi của dân không?). Cộng sản, XHCN tốt đẹp nhưng như Bẳc Triều tiên-CNTB xấu xa mà như Hàn quốc thì nên chọn mô hình nào?. Đó là một ví dụ về sự tương đồng như nước ta.

Lại nói đến cái tệ “mèo khen mèo dài đuôi”: những cái thành công tạm thời đạt được thời gian qua là do người cầm quyền bất lực buông xuôi nới trói cho người dân nên đã có những chuyển biến tích cực trong nông nghiệp chứ không phải tài giỏi gì ở người lãnh đạo.”mất mùa là tại thiên tai, được mùa bởi tại thiên tài đảng ta”-nếu mà đảng có dân chủ và cầu thị thì những tiến bộ đó đã có từ những cuối thập niên60 TK20 chứ không phải đến 1986.

Còn với các ngành khác, có vẻ ngoài là “tiến bộ, phát triển” như Điện, đường sá giao thông, XD là liên quan đến số tiền khủng vay nợ về đầu tư mà dựa vào đó, số % móc ra đút túi các quan nhà ta là rất lớn, đấy không phải là thực lực của nền kinh tế, đó là số tiền vay nợ nước ngoài (con số quốc tế thống kê đến 165-170 tỷ USD, bằng 2.000Mỹ kim/đầu người dânVN) mà nếu người ta đòi thì có mà bán hết thóc gạo, dầu thô, than, sắt, cá tôm, cà phê, các khu đô thị, đường sá…thậm chí cả “gái xuất khẩu’ cũng chẳng đủ trả một phần số nợ ấy.

Đừng nghĩ bây giờ nhiều hàng hoá, hàng rẻ hơn thời trước mà cho đấy là “thành tựu” do đảng làm ra. Nếu không “mở cửa” để được tư bản giãy chết cho tham gia vào cái chợ chung WTO, để mà có hàng mà mua, để có chỗ mà bán hàng -thì đến cái quần lót người dân mặc cũng sẽ còn phải phân phối. Đó là cái thuận lợi thời gian đầu gia nhập WTO mang lại hàng hoá nhiều cho mà mua thôi-cái này là cái ưu thế chung của 20 năm đầu được mua và bán trong cái chợ đó chứ đảng ta tài tướng gì ?.tới 2015 là thời điểm đáo hạn dồn dập của các khoản nợ quốc tế , cũng là thời điểm vơ vét của nhiệm kỳ đại hội 11 đảng kết thúc bấy giờ là thời điểm hết nói phét bắt đầu đấy các tuyên truyền viên, dư luận viên của đảng ạ.

Các bạn đã xem “dự thảo hiến pháp” của nhóm kiến nghị 72 chưa?, tại sao nhà cầm quyền VN lại sợ bản kiến nghị 72 đến như vậy? và bản kiến nghị 72 đó có nội dung “phản động hay tiến bộ so với bản hiến pháp của đảng?” mà đảng và nhà nước cứ quy chụp -nhưng không vạch được ra cái nội dung nào là “phản động, chống phá” và không dám công khai và cố tình không công khai? Các bạn hãy xem kỹ và đối chiếu 2 bản hiến pháp đó mà rút ra lẽ phải, tại sao có tuyên bố “công dân tự do”?, góp ý của hội đồng Giám mục VN- mà những lời tuyên bố, kiến nghị, góp ý ấy dù mới được rỉ tai truyền miệng, phải xem lén trên mạng bị tường lửa, dù bị bôi nhọ, ngăn cấm đe dọa, bắt bớ bỏ tù- sau khi công bố trên mạng chỉ một thời gian ngắn vẫn có hàng chục ngàn người “dám ký tên?” do quá khát khao một nước VN có tự do dân chủ, công bằng văn minh và phát triển, một nước VN độc lập tự do, mà ở đó người dân thực sự hạnh phúc ngang với các quốc gia khác trên thế giới- đó là tiếng nói thật lòng, là nguyện vọng tha thiết chính đáng của người dân VN hiện nay. Nhưng trái với những tuyên bố của người cầm quyền rằng “khuyến khích tự do góp ý XD hiến pháp”, “không có vùng cấm” thì họ lờ tịt, ngăn và giấu không cho dân được biết nội dung kiến nghị 72, tuyên bố công dân tự do, góp ý của hội đổng giám mục… ấy như thế nào, nhưng cứ vu bừa, quy kết láo rằng là “phản động, thế lực thù địch…”.

CNXH thực sự là hoang đường, chế độ cs đã thực sự trở lên lưu manh phản động. Sẽ không bao giờ đảng cs VN khắc phục được những cái “sai lầm” nếu không “nghe dân và vì dân”, và còn ngu xuẩn coi Mỹ như một kẻ xâm lược, hay bạc nhược với bọn bành trướng Trung quốc bằng luận điệu mỵ dân”nước xa không cứu được lửa gần”, ” lạt mềm buộc chặt?”, khỏi phải bàn dài dòng: nếu không đa đảng nhanh thì không những đảng mất mà đất nước này sẽ rơi vào tay đại Hán-điều này đang hiện hữu.

Vì vậy, hãy bình tĩnh phân tích suy xét và kết tội, bởi vì:

CHỐNG LẠI MỘT ĐẢNG CẦM QUYỀN CHƯA CHẮC ĐÃ LÀ TỘI(MÀ CÓ THỂ LÀ CÔNG)-NẾU ĐẢNG ẤY LÀ ĐẢNG PHẢN ĐỘNG, ĐI NGƯỢC LẠI LỢI ÍCH CỦA NHÂN DÂN.

NHƯNG CHỐNG LẠI NHÂN DÂN THÌ BẤT KỲ CÁ NHÂN NÀO, TỔ CHỨC NÀO CŨNG ĐỀU LÀ NHỮNG KẺ “PHẢN ĐỘNG”, “THẾ LỰC THÙ ĐỊCH” CỦA NHÂN DÂN CẢ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét