Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Anh hùng Dân Tộc hay anh hùng của phong trào Cộng Sản Thế Giới?

Bùi Đăng Vị, Hội An                 

             

Người ta đang định tách tướng Giáp ra khỏi Đảng Cộng Sản để dựng ông ta thành một thần tượng mới, thay thế Hồ Chí Minh xem ra càng ngày càng mất giá : ANH HÙNG DÂN TỘC!

Điều này tuyệt đối không để xảy ra!

Suốt quá trình tham gia cuộc ‘Cách Mạng Vô Sản”, Võ Nguyên Giáp và những đồng chí cùng thời cuả ông dưới sự dẫn dắt của Hồ Chí Minh, một tín đồ trung thành , đứa con xuất sắc cuả Chủ Nghĩa Mác-Lê Nin, đã đem và áp dung thành công chủ nghĩa này cho Việt Nam mà đến nay không bút mực nào ghi hết tội lỗi cuả nó với DÂN TỘC VIỆT NAM!


Người ta cũng định “chặt” cuộc chiến VN thành nhiều khúc, và dành cho ông Tướng CS này một miếng ‘nạc’ nhất trong cái cơ thể cuộc CM Vô Sản núp bóng chiến tranh chống thực dân. Nhưng điều này cũng bất khả!

Đến nay, không ai trong những người hiểu CS còn mơ hồ về chiến tranh Giải Phóng, một sách lược của Lê Nin áp dụng cho những nước còn đang bị các chế độ thực dân kềm kẹp. Một sách lược có tính cách giai đoạn, nhất thời, để khi hoàn tất, bước kế tiếp sẽ là Cách Mạng Vô Sản dưới sự soi sáng của Chủ Nghĩa CS! Lịch sử VN trong giai đoạn những năm 50 cuả thế kỷ trước cho đến nay đã chứng minh điều này. Đảng Lao Động rồi Đảng CSVN cùng những người lãnh đạo cuả nó cũng không cần dấu diếm như trước đây khi họ chưa cướp được chính quyền. Hơn thế, chính Hồ Chí Minh và các cộng sự của ông hãnh diện vì đã thực hiện được Chủ Nghiã Xã Hội it ra trong nửa nước. Cuộc Cải Cách Ruộng Đất, Đấu Tranh Giai Cấp rồi mô hình chế độ rập khuôn theo Liên Xô, Trung Cộng hình thành tại miền Bắc và tiếp tục nhận viện trợ quân sự, lương thực…để tiến hành chiến tranh nhuộm đỏ toàn cõi VN để cả nước đi theo CNCS sau này thì Cách Mạng Dân Tộc là mục đích hay phương tiện ?

Như thế, còn chỗ nào cho Dân Tộc Việt Nam mà Võ Nguyên Giáp được xưng tụng là “yêu nước”, là “Anh Hùng Dân Tộc”?

Dân tộc nào hưởng thành quả do tài năng cuả Giáp, một người CS từ “đầu đến chân”, trung thành tuyệt đối với Đảng CS, hiến thân cho CNCS, cho cuộc Cách Mạng Vô Sản trên toàn thế giới.

Dân Tộc Việt Nam hay Chủ Thuyết CS?

Anh hùng Dân Tộc hay anh hùng của phong trào Cộng Sản Thế Giới?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét