Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

Bài Phiếm Ngắn Và Xúc Tích Nhất: NHẤT TRỤ KÌNH THIÊN TẠI

 NGUYỄN NHƠN

                 

                    NHẤT TRỤ KÌNH THIÊN TẠI

Tui muốn post cái cà nông lôi theo đít cái hòm kiếng lộng giáp rách mà hổng được.

Thôi thì viết chữ phụ đề:

Hồi thời Tây thuộc địa, việt gian tổng đốc Nguyễn Thân ngõm cũ tỉ. Gia đình xừ lũy nhờ thầy đồ viết cho ba chữ khắc trên cổng mộ.

Thầy đồ ra tay múa bút vẽ cho năm chữ như rồng bay, phượng múa: Nhất trụ kình thiên tại.

Đồng bào ghét việt gian phiền trách: Làm sao mà cụ ban cho nó 5 chữ tốt làm vậy?Thầy đồ hóm hĩnh giải thích: Câu đó có nghĩa là: Ông như con cặc NGỔNG LÊN!

Nguyễn Nhơn


PS. Xin lỗi đã viết bạo. Đáng lẽ phải viết: Ông như " cái tự do " của tên côn an vũ hiển thành hồ ngổng lên thì mới lịch sự.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét